Najczęściej kupowane

  • Emocje w wypowiedziach uczniów niesłyszących
  • Emocje w wypowiedziach uczniów...

   Przedmiotem rozważań Autorki jest charakterystyka językowa sposobów wyrażania emocji przez niesłyszących uczniów szkół specjalnych oraz uczęszczających do klas integracyjnych, a także wskazanie optymalnych strategii nauczania „języka...

  • 39,00 zł

   więcej
  • TERAPIA LOGOPEDYCZNA RÓŻNICOWANIA ARTYKULACJI GŁOSEK SZ – S, S – Ś, SZ – Ś.
  • TERAPIA LOGOPEDYCZNA...

   Prezentowana pozycja jest zbiorem 21 scenariuszy z kompletem załączników, do których należą zestawy wyrazów i tekstów, materiał obrazkowy oraz zadania i łamigłówki uatrakcyjniające terapię. Scenariusze te służyć mogą jako podstawa...

  • 23,00 zł

   więcej
  • MATERIAŁ WYRAZOWO - OBRAZKOWY DO UTRWALANIA POPRAWNEJ WYMOWY GŁOSEK Ś, Ź, Ć, Dź
  • MATERIAŁ WYRAZOWO - OBRAZKOWY DO...

   Materiał w postaci wyrazów i obok narysowanych czarno-białych obrazków przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek ś, ź, ć, dź w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie. wyrażeniach i  całych zdaniach.

  • 16,80 zł

   więcej
  • Folkowa zabawa część 2
  • Folkowa zabawa część 2

   Podobnie jak w pierwszej części, proponujemy proste układy i zabawy taneczne, których nauka nie powinna sprawić większych trudności. Kontynuujemy w niej również ideę przybliżenia ich tym, którzy nie znali naszych tańców narodowych i...

  • 29,00 zł

   więcej
  • Już mówię część 2
  • Już mówię część 2

   Książeczka "Już mówię" stanowi część drugą pozycji "Zaczynam mówić". Przeznaczona jest dla terapeutów mowy prowadzących pracę z dziećmi, które z różnych powodów mówią później niż ich rówieśnicy.

  • 34,00 zł

   więcej
  • Folkowa zabawa
  • Folkowa zabawa

   Publikacja jest opracowaniem polskich tańców narodowych i regionalnych w formie integracyjnej (m.in. polonez, trojak, polka, tramblanka). Proponowane tańce może wykonywać każdy bez względu na wiek i uzdolnienia taneczne. Można je...

  • 27,00 zł

   więcej
  • ŻYCIE I EWOLUCJA BIOSFERY
  • ŻYCIE I EWOLUCJA BIOSFERY

   Nowoczesny podręcznik ekologii ogólnej, w którym nacisk położono na zagadnienia z zakresu ekologii globalnej i biosystemowej, wraz z historią biosfery i biogeochemią, oraz problemy związane z kształtowaniem różnorodności biotycznej.

  • 52,40 zł

   więcej
  • ORTOGRAFFITI. CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM."CH-H", "Ą-Ę", "JI-II"
  • ORTOGRAFFITI Czytanie ze...

   "Czytanie ze zrozumieniem" to dwa zeszyty stanowiące uzupełnienie serii ORTOGRAFFITI dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i ściśle z nią skorelowane. Seria zeszytów ćwiczeń ORTOGRAFFITI to kompleksowy program do prowadzenia zajęć dla...

  • 18,10 zł

   więcej
  • ORTOGRAFFITI. CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM. "RZ-Ż", "Ó-U"
  • ORTOGRAFFITI Czytanie ze...

   Seria zeszytów ćwiczeń ORTOGRAFFITI to kompleksowy program do prowadzenia zajęć dla uczniów mających trudności w nauce ortografii lub specyficzne trudności w uczeniu się, objawiające się dysleksją, dysortografią i dysgrafią.

  • 18,10 zł

   więcej
  • Sztuka rozmawiania TOM 2 Rozwój osobowy
  • Sztuka rozmawiania TOM 2 Rozwój...

   Jeśli już spotkałeś się z wcześniej wydaną książką "Sztuka rozmawiania - tom 1", to wiesz, dlaczego rozmawianie jest sztuką trudną i fascynującą. niniejsza pozycja odsłoni Ci natomiast, jaki jesteś w swoich kontaktach z...

  • 34,10 zł

   więcej
  • Rysunek techniczny maszynowy
  • Rysunek techniczny maszynowy

   W książce podano zbiór najważniejszych informacji z dziedziny rysunku technicznego opracowany z uwzględnieniem Polskich Norm. Omówiono szczegółowo zasady rysunku maszynowego oraz podano wiadomości z rysunku elektrycznego,...

  • 59,00 zł

   więcej
  • URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE cz.III
  • URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE cz.III

   Podręcznik jest trzecią częścią miniserii zatytułowanej URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE, której tytuł szczegółowy brzmi BUDOWA I DZIAŁANIE URZĄDZEŃ. W książce omówiono; elektroniczne przyrządy pomiarowe - w tym analogowe i cyfrowe systemy pomiarowe;...

  • 19,50 zł

   więcej
  • MOJA PIERWSZA PRZYGODA Z LITERATURĄ  Warsztaty literackie dla przedszkolaków
  • MOJA PIERWSZA PRZYGODA Z...

   Prezentowana pozycja jest zbiorem scenariuszy warsztatów literackich dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia mają formę ukierunkowanej zabawy, której punktem wyjścia jest tekst literacki. Każde ze spotkań zostało skonstruowane w ten...

  • 14,00 zł

   więcej
  • BAJKOTERAPIA
  • BAJKOTERAPIA

   Świat dziecka pełen jest problemów i to często niezwykle poważnych, choć my, dorośli, nierzadko je bagatelizujemy. Mówimy: "Wszystko będzie dobrze", "Nic ci nie będzie", "Nie płacz, to nie boli", ale takie słowa nie pomagają, a jedynie...

  • 49,90 zł

   więcej
  • REBUSY MATEMATYCZNE
  • REBUSY MATEMATYCZNE

   To już druga edycja rebusów - w wydanej rok temu broszurze Rebusy matematyczne ogłosiliśmy konkurs na ciekawe rebusy obrazujące pojęcia matematyczne.

  • 8,50 zł

   więcej
  • Sylabowo. Jedzie pociąg i ciągnie wagony z...
  • SYLABOWO Jedzie pociąg i ciągnie...

   Wyrazy zawarte w pomocy zostały posegregowane na 14 grup analogicznie do porządku zaproponowanego w serii pani prof. Jagody Cieszyńskiej "Kocham Czytać".  Podczas proponowanego treningu dzieci kolejno podczepiają do lokomotywy wagony i...

  • 39,30 zł

   więcej
  • ZABAWY Z NAJMŁODSZYMI DZIEĆMI
  • ZABAWY Z NAJMŁODSZYMI DZIEĆMI

   Prezentowana praca zawiera zestaw zabaw dla małych dzieci (zdrowych i chorych). Obok zabaw "paluszkowych" (znanych w całej Polsce), uzupełnionych zestawem wierszyków mówionych lub śpiewanych zwykle małemu dziecku, znalazły się barwne rysunki.

  • 15,80 zł

   więcej
  • Pomyśl i oblicz Zbiór zadań i testów z matematyki
  • Pomyśl i oblicz Zbiór zadań i...

   Niniejszy zbiór przeznaczony jest dla uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych. Zadania zawarte w nim mają na celu wszechstronne przygotowanie uczniów do sprawdzianu kończącego kształcenie w szkole podstawowej....

  • 15,00 zł

   więcej
  • POMÓŻ DZIECIOM ZROZUMIEĆ ŚWIAT
  • POMÓŻ DZIECIOM ZROZUMIEĆ ŚWIAT

   Publikacja ta powstała z myślą o nauczycielach klas integracyjnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół masowych prowadzących zajęcia rewalidacyjne, a także o specjalistach...

  • 23,00 zł

   więcej
  • EDUKACJA FILOZOFICZNA DLA I KLASY GIMNAZJUM
  • EDUKACJA FILOZOFICZNA DLA I...

   Pierwszy z serii podręczników dla gimnazjum realizujących założenia programu edukacji filozoficznej opartego na obowiązującej Podstawie programowej.

  • 25,00 zł

   więcej

jest pusty

Aktualnie brak promocji