JĘZYK POLSKI

  • Gramatyka i ortografia. Ćwiczenia, gry i zabawy językowe dla klasy 4 szkoły podstawowej
  • Gramatyka i ortografia....

   Zeszyt ćwiczeń do nauki o języku może być wykorzystywany z każdym zestawem podręczników do języka polskiego na ten poziom nauczania.

  • 20,70 zł

   więcej
  • Interpunkcja, czyli przestankowanie, co w głowie zostanie
  • Interpunkcja, czyli...

   Mimo że książka ukazuje się w serii Wesoła Szkoła, adresowana jest do szerszego niż uczeń odbiorcy. Składa się ona z dwóch części: I - teoretycznej, czyli z ponad 130 zasad interpunkcyjnych lub ich wariantów (jedna zasada to zazwyczaj jedna...

  • 17,00 zł

   więcej
  • Gramatyka i ortografia. Ćwiczenia, gry i zabawy językowe dla klasy 5 szkoły podstawowej
  • Gramatyka i ortografia....

   Zeszyt ćwiczeń do nauki o języku może być wykorzystywany z każdym zestawem podręczników do języka polskiego na ten poziom nauczania.

  • 20,70 zł

   więcej
  • Wszystko umiem! ...bo czytam i rozumiem Trening czytania ze zrozumierniem dla klas IV-VI szkoły podstawowej
  • Wszystko umiem! ...bo czytam i...

   Niniejsza publikacja zawiera 15 zestawów zadań, których celem jest trening czytania ze zrozumieniem treści. Czytanie to proces złożony. Osiągnięcie w nim sprawności stanowi podstawowy warunek rozwoju osobowego człowieka, uczestnictwa w kulturze...

  • 15,00 zł

   więcej
  • CHCE WIEDZIEĆ...
  • CHCĘ WIEDZIEĆ...

   Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych, w tym umiejętności czytania ze zrozumieniem, to jedno z najważniejszych zadań nauczyciela i szkoły na wszystkich etapach kształcenia.

  • 19,90 zł

   więcej
  • Czytanie ze zrozumieniem klasa 5
  • Czytanie ze zrozumieniem klasa 5

   Wybór testów ma na celu ćwiczyć i doskonalić technikę cichego czytania ze zrozumieniem u uczniów klasy piątej. Ćwiczenia zostały przygotowane w oparciu o teksty literackie, spoza kanonu lektur szkolnych. Na ich podstawie uczeń...

  • 24,00 zł

   więcej
  • Czytanie ze zrozumieniem klasa 6
  • Czytanie ze zrozumieniem klasa 6

   Zestaw ćwiczeń sprawdzających rozumienie czytanego tekstu. W opracowaniu wykorzystano teksty literackie spoza kanonu lektur szkolnych. W oparciu o fragment utworu oraz materiał zgromadzony w ćwiczeniach, uczeń wykonuje dłuższą pracę...

  • 24,00 zł

   więcej
  • Z ortografią na ty czyli przewodnik nie tylko dla mistrzów poprawnego pisania
  • Z ortografią na ty czyli...

   Z ortografią na ty, czyli przewodnik nie tylko dla mistrzów poprawnego pisania: jest publikacją skierowaną do nauczycieli języka polskiego, realizujących różne programy nauczania na różnych etapach edukacji, i ich uczniów...

  • 13,60 zł

   więcej
  • Język polski klasa 5 ortografia
  • Język polski klasa 5 ortografia

   Rozwiązywanie rebusów i krzyżówek – czy to zabawa, czy nauka? Nieistotne! Ważne, że poznawane w ten sposób zasady polskiej pisowni na długo pozostają w uczniowskich głowach. Seria  Ortografia. Zasady i ćwiczenia jest dostosowana...

  • 12,50 zł

   więcej
  • Ortografia dla klasy czwartej szkoły podstawowej
  • Język polski klasa 4 ortografia

   Rozwiązywanie rebusów i krzyżówek – czy to zabawa, czy nauka? Nieistotne! Ważne, że poznawane w ten sposób zasady polskiej pisowni na długo pozostają w uczniowskich głowach. Seria  Ortografia. Zasady i ćwiczenia jest dostosowana...

  • 8,60 zł

   więcej
  • Język polski klasa 6 ortografia
  • Język polski klasa 6 ortografia

   Rozwiązywanie rebusów i krzyżówek – czy to zabawa, czy nauka? Nieistotne! Ważne, że poznawane w ten sposób zasady polskiej pisowni na długo pozostają w uczniowskich głowach. Seria  Ortografia. Zasady i ćwiczenia jest dostosowana...

  • 12,50 zł

   więcej
  • Skuteczne czytanie poprzez pisanie
  • Skuteczne czytanie poprzez pisanie

   Przygotowane ćwiczenia opracowane zostały na podstawie wieloletnich doświadczeń w pracy z dziećmi ze stwierdzoną dysleksją rozwojową oraz dziećmi mającymi trudności w uczeniu się czytania z innych powodów. Przedstawiona metoda jest skuteczna i...

  • 37,00 zł

   więcej
  • Test, sprawdziany umiejętności dla uczniów klas IV, V,VI Szkoły Podstawowej
  • Test, sprawdziany umiejętności...

   Zgodnie z założeniami reformy oświatowej wszyscy uczniowie kończący sześcioletnią szkole podstawową będą poddani sprawdzianowi zewnętrznemu. Przygotowanie do tego sprawdzianu obejmuje całą Twoją edukację w szkole...

  • 15,80 zł

   więcej
  • JĘZYK POLSKI Kompendium wiedzy z ćwiczeniami dla klas IV-VI szkoły podstawowej
  • JĘZYK POLSKI Kompendium wiedzy z...

   Niniejsza publikacja przeznaczona jest dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Składa się z treści literackich i nauki o języku. Zawiera wiedzę, którą w myśl nowej podstawy programowej , uczeń szkoły podstawowej  powinien opanować....

  • 15,00 zł

   więcej
  • Nie taki język straszny o polszczyźnie dla uczniów
  • Nie taki język straszny o...

   Przewodnik po meandrach języka polskiego będący kontynuacją  Ojczyzny polszczyzny dla uczniów . Profesor Jan Miodek, wspierany ilustracjami Szymona Kobylińskiego, przedstawia...

  • 17,20 zł

   więcej
  • Ojczyzna polszczyzna dla uczniów
  • Ojczyzna polszczyzna dla uczniów

   Każdy z nas niemal codziennie wpada w pułapki językowe. Profesor Jan Miodek od wielu lat ostrzega przed nimi w popularnym cyklu wykładów telewizyjnych. W niniejszej książce – ilustrowanej...

  • 17,20 zł

   więcej
  • Sprawdzian szóstoklasisty JAK TO NAPISAĆ?
  • Sprawdzian szóstoklasisty JAK TO...

   Sprawdzian szóstoklasisty. Jak to napisać? jest zbiorem opracowań większości form wypowiedzi omawianych w szkole podstawowej. Zawiera dokładne informacje o każdej z form, szczegółowe wskazówki dotyczące pracy nad redagowaniem...

  • 14,50 zł

   więcej
  • Tablice polonistyczne
  • Tablice polonistyczne

   W książce "Tablice polonistyczne" jest zawarta wiedza o języku polskim i literaturze z zakresu szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Wszystkie tematy są ujęte w stu dziewięćdziesięciu trzech...

  • 25,20 zł

   więcej

jest pusty

Aktualnie brak promocji