EDUKACJA TWÓRCZA, KREATYWNOŚĆ

  • Z DZIECKIEM W ŚWIAT WARTOŚCI
  • Z DZIECKIEM W ŚWIAT WARTOŚCI

   Jak być autorytetem dla dziecka? Dziecko jest jak walizka - to z niej wyjmiesz, co do niej włożysz. Naucz swoją pociechę rozsądnie dobierać towarzystwo, pomóż zapobiegać błędom. Pokaż, że odpowiedzialność, prawdomówność, odwaga,...

  • 24,90 zł

   więcej
  • IDENTYFIKACJA POTENCJAŁU TWÓRCZEGO teoria - metodologia - diagnostyka
  • IDENTYFIKACJA POTENCJAŁU TWÓRCZEGO

   Wprowadzenie Problematyka badania kreatywności, jej diagnozowania czy identyfikowania należy do najbardziej kontrowersyjnych obszarów współczesnych studiów nad twórczością.

  • 46,20 zł

   więcej
  • Nie przydeptuj małych skrzydeł
  • Nie przydeptuj małych skrzydeł

   Autorka jest z wykształcenia psychologiem, a prywatnie matką 7-letniej córki. Po wygraniu konkursu programów autorskich w Krakowie prowadzi obecnie wykłady dla opiekunów i pielęgniarek żłobków pt., „Być wrażliwym na dziecko, oraz warsztaty dla...

  • 19,00 zł

   więcej
  • NIKT NIE POWIEDZIAŁ, ŻE ŁADNIE RYSUJĘ
  • NIKT NIE POWIEDZIAŁ, ŻE ŁADNIE...

   Sztuka wydaje się być niezastąpionym instrumentem edukacyjnym. To właśnie dzięki sztuce niektóre dyspozycje człowieka, jego wrażliwość, wyobraźnia, zdolność do osobistego reagowania na bodźce świata zewnętrznego, ujawniają się ze szczególną...

  • 16,80 zł

   więcej
  • WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI NIEŚMIAŁYCH POPRZEZ WIZUALIZACJĘ I INNE TECHNIKI ARTETERAPII
  • WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI...

   W dzisiejszych konsumpcyjnych czasach, gdzie współzawodnictwo, izolacja i samotność zwiększają swój zasięg, rośnie także populacja dzieci nieśmiałych, które nie radzą sobie w kontaktach społecznych.

  • 36,50 zł

   więcej
  • ŚWIAT PEŁEN ZNACZEŃ - KULTURA I NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
  • ŚWIAT PEŁEN ZNACZEŃ - KULTURA I...

   Prezentowana monografia jest książką z dziedziny pedagogiki specjalnej. W bardzo szczegółowy sposób opisano w niej problematykę normalizacji świata kultury i środowiska życia osób niepełnosprawnych.

  • 52,30 zł

   więcej
  • Nowe teorie twórczości. Nowe metody pomocy w tworzeniu.
  • Nowe teorie twórczości.

   Książka składa się z dwóch części. W pierwszej, grupa autorów skoncentrowała się na temacie "(Nowe) teorie twórczości" (m. in. wymiary twórczości, zdolności i uzdolnienia w świetle psychologii transgresyjnej, iluzja "ducha czasu", poetyka...

  • 25,80 zł

   więcej
  • WYCHOWANIE INTELEKTUALNE W TEORII DYDAKTYCZNEJ I PRAKTYCE EDUKACYJNEJ
  • WYCHOWANIE INTELEKTUALNE

   W wychowaniu intelektualnym zwraca się uwagę na osobowość umysłową człowieka. Ważne są takie cechy, jak: otwartość na wiedzę, dociekliwość naukowa, dążenie do prawdy, wytrwałość, ale jednocześnie zdolność selekcji wiedzy i krytyczne oceny...

  • 32,60 zł

   więcej
  • KOLOROWE SZYBKI CZYLI JAK MAŁYM DZIECIOM MÓWIĆ O SZTUCE
  • KOLOROWE SZYBKI

   Książka Kolorowe szybki w przystępny sposób przedstawia małym dzieciom ( w wieku od 6 do 9 lat) zagadnienia z dziedziny sztuk plastycznych takie jak: faktura, autoportret, sztaluga, architektura, pejzaż.

  • 9,00 zł

   więcej
  • Magia ogrodów czyli o terapeutycznej funkcji ogrodów
  • MAGIA OGRODÓW

   Niniejsze opracowanie prezentuje autorski program terapeutyczny, zatytułowany W tajemniczych ogrodach.

  • 24,00 zł

   więcej
  • ŚWIAT WYCHOWANIA PRZEZ SZTUKI PIĘKNE W POLSKIEJ SZKOLE
  • ŚWIAT WYCHOWANIA PRZEZ SZTUKI...

   Książka jest efektem praktycznych doświadczeń Autorki w kształceniu oraz wychowaniu dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez przybliżenie im sztuk pięknych. Celem tych działań miało być rozbudzenie potrzeby własnych działań twórczych.

  • 36,50 zł

   więcej
  • Psychologia twórczości plastycznej
  • PSYCHOLOGIA TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ

   Książka „Psychologia twórczości plastycznej” jest pierwszą pozycją naukową z tego zakresu w Polsce. Zbudowana jest z trzech części: część I obejmuje teoretyczne podstawy twórczości plastycznej w świetle głównych nurtów psychologii XX w. i...

  • 49,80 zł

   więcej
  • W STRONĘ KREATYWNOŚCI
  • W STRONĘ KREATYWNOŚCI

   Autorzy przedstawiają różne aspekty twórczości. nawiązują do tradycji badań szkoły Guilforda, jak również poruszają zagadnienia społecznej psychologii twórczości, psychopedagogicznych treningów i barier w pracy dydaktycznej, związku między...

  • 41,00 zł

   więcej
  • Wdrażanie uczniów do samokształcenia indywidualnego i nieindywidualnego
  • Wdrażanie uczniów do...

   Książka, będąca swoistym autobiograficznym studium, ukazuje dorobek metodyczny autora, gromadzony w ponad 50-letniej pracy nauczycielskiej. Autor poszukiwał uniwersalnego, optymalnego paradygmatu edukacyjno - samoedukacyjnego.

  • 20,50 zł

   więcej
  • W DIALOGU SZTUKI Z EDUKACJĄ
  • W DIALOGU SZTUKI Z EDUKACJĄ

   Książka porusza problematykę kształcenia, a zwłaszcza komunikacji w procesach dydaktycznych. Systematycznie i udatnie łączy zainteresowania pedagogiczne z muzycznymi.

  • 27,30 zł

   więcej
  • Twórcze działanie dziecka w sytuacji zabawowo-zadaniowej
  • Twórcze działanie dziecka

   O twórczości można mówić w wielu różnych znaczeniach. Większość psychologicznych badań nad twórczością ujmuje to zjawisko w kategoriach procesu twórczego lub kategoriach twórczych zdolności. Od dawna bowiem poszukiwano specyficznych właściwości...

  • 29,40 zł

   więcej
  • DOBÓR I KSZTAŁCENIE UCZNIÓW ZDOLNYCH
  • DOBÓR I KSZTAŁCENIE UCZNIÓW...

   Co najmniej od dwudziestu lat utrzymuje się w świecie stałe i silne zainteresowanie problematyką, którą w sposób hasłowy można określić mianem zdolne dzieci".

  • 3,00 zł

   więcej
  • CIEKAWOŚĆ ŚWIATA. O PAMIĘCI O TWÓRCZOŚCI MAŁEGO DZIECKA
  • CIEKAWOŚĆ ŚWIATA.

   Treści poruszane w książce dotyczą wspomagania rozwoju poznawczego dziecka, czyli wszystkiego, co wiązać się może ze zdolnościami intelektualnymi, pamięcią, koncentracją uwagi i twórczością.

  • 10,00 zł

   więcej

jest pusty

Aktualnie brak promocji