EDUKACJA TWÓRCZA, KREATYWNOŚĆ

  • Z DZIECKIEM W ŚWIAT WARTOŚCI
  • Z DZIECKIEM W ŚWIAT WARTOŚCI

   Jak być autorytetem dla dziecka? Dziecko jest jak walizka - to z niej wyjmiesz, co do niej włożysz. Naucz swoją pociechę rozsądnie dobierać towarzystwo, pomóż zapobiegać błędom. Pokaż, że odpowiedzialność, prawdomówność, odwaga,...

  • 24,90 zł

   więcej
  • IDENTYFIKACJA POTENCJAŁU TWÓRCZEGO teoria - metodologia - diagnostyka
  • IDENTYFIKACJA POTENCJAŁU TWÓRCZEGO

   Wprowadzenie Problematyka badania kreatywności, jej diagnozowania czy identyfikowania należy do najbardziej kontrowersyjnych obszarów współczesnych studiów nad twórczością.

  • 46,20 zł

   więcej
  • TWÓRCZOŚĆ - WYZWANIE XXI WIEKU
  • TWÓRCZOŚĆ

   Prezentowana publikacja jest pod wieloma względami niezwykła. Czytelnik znajdzie tu szerokie spektrum zagadnień, od bardzo ogólnych, fundamentalnych - do szczegółowych. Niezwykłość tej książki zawarta jest nie tylko w jej treści, ale głównie w...

  • 20,80 zł

   więcej
  • Nie przydeptuj małych skrzydeł
  • Nie przydeptuj małych skrzydeł

   Autorka jest z wykształcenia psychologiem, a prywatnie matką 7-letniej córki. Po wygraniu konkursu programów autorskich w Krakowie prowadzi obecnie wykłady dla opiekunów i pielęgniarek żłobków pt., „Być wrażliwym na dziecko, oraz warsztaty dla...

  • 19,00 zł

   więcej
  • WARSZTATY EDUKACJI TWÓRCZEJ Jak rozwijać osobowość przez sztukę. Program interdyscyplinarny
  • WARSZTATY EDUKACJI TWÓRCZEJ

   Opisana i analizowane warsztaty łączą teatr, literaturę, plastykę, muzykę z całością wiedzy, doświadczeń i przeżyć uczestników. Książka szczególnie przydatna dla nauczycieli, wychowawców, ....

  • 34,70 zł

   więcej
  • NIKT NIE POWIEDZIAŁ, ŻE ŁADNIE RYSUJĘ
  • NIKT NIE POWIEDZIAŁ, ŻE ŁADNIE...

   Sztuka wydaje się być niezastąpionym instrumentem edukacyjnym. To właśnie dzięki sztuce niektóre dyspozycje człowieka, jego wrażliwość, wyobraźnia, zdolność do osobistego reagowania na bodźce świata zewnętrznego, ujawniają się ze szczególną...

  • 16,80 zł

   więcej
  • PSYCHOLOGIA TWÓRCZOŚCI GRUPOWEJ JAK MODEROWAĆ ZESPOŁY TWÓRCZE I ZADANIOWE
  • PSYCHOLOGIA TWÓRCZOŚCI GRUPOWEJ

   Jest to książka praktyczna, przeznaczona dla osób, które same chcą rozwinąć umiejętności twórczego myślenia lub stawiają pierwsze kroki w roli trenerów i moderatorów warsztatów twórczego myślenia. Duży pożytek z publikacji odniosą...

  • 41,80 zł

   więcej
  • WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI NIEŚMIAŁYCH POPRZEZ WIZUALIZACJĘ I INNE TECHNIKI ARTETERAPII
  • WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI...

   W dzisiejszych konsumpcyjnych czasach, gdzie współzawodnictwo, izolacja i samotność zwiększają swój zasięg, rośnie także populacja dzieci nieśmiałych, które nie radzą sobie w kontaktach społecznych.

  • 36,50 zł

   więcej
  • ŚWIAT PEŁEN ZNACZEŃ - KULTURA I NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
  • ŚWIAT PEŁEN ZNACZEŃ - KULTURA I...

   Prezentowana monografia jest książką z dziedziny pedagogiki specjalnej. W bardzo szczegółowy sposób opisano w niej problematykę normalizacji świata kultury i środowiska życia osób niepełnosprawnych.

  • 52,30 zł

   więcej
  • Nowe teorie twórczości. Nowe metody pomocy w tworzeniu.
  • Nowe teorie twórczości.

   Książka składa się z dwóch części. W pierwszej, grupa autorów skoncentrowała się na temacie "(Nowe) teorie twórczości" (m. in. wymiary twórczości, zdolności i uzdolnienia w świetle psychologii transgresyjnej, iluzja "ducha czasu", poetyka...

  • 25,80 zł

   więcej
  • NAJWAŻNIEJSZE LATA, CZYLI JAK ROZUMIEĆ RYSUNKI MAŁYCH DZIECI ROZWÓJ OSOBOWOŚCI DZIECKA W WIEKU OD 2 DO 6 LAT NA PODSTAWIE JEGO R
  • NAJWAŻNIEJSZE LATA

   Jak rozumieć rysunki małych dzieci w wieku od 2 do 6 lat? Są one dziecięcą mową, formą komunikacji, sposobem wyrażania siebie i spontaniczną, naturalną potrzebą. Już nigdy później rysunek dziecka nie będzie tak istotny i tak nieodłącznie...

  • 29,40 zł

   więcej
  • Stworzę sobie kolorowy świat Mieszanie farb, poszukiwanie kształtów. Ćwiczenia praktyczne
  • Stworzę sobie kolorowy świat

   Stosując różne techniki plastyczne, nawet najmłodsze dzieci mogą wyrażać to, co myślą, pokazać to, co zobaczyły lub przeżyły, albo też nawiązać z dorosłymi swojego rodzaju rozmowę o tym, co jest dla nich ważne. Aby rozwijać dziecięce zainte...

  • 24,20 zł

   więcej
  • WYCHOWANIE INTELEKTUALNE W TEORII DYDAKTYCZNEJ I PRAKTYCE EDUKACYJNEJ
  • WYCHOWANIE INTELEKTUALNE

   W wychowaniu intelektualnym zwraca się uwagę na osobowość umysłową człowieka. Ważne są takie cechy, jak: otwartość na wiedzę, dociekliwość naukowa, dążenie do prawdy, wytrwałość, ale jednocześnie zdolność selekcji wiedzy i krytyczne oceny...

  • 32,60 zł

   więcej
  • KOLOROWE SZYBKI CZYLI JAK MAŁYM DZIECIOM MÓWIĆ O SZTUCE
  • KOLOROWE SZYBKI

   Książka Kolorowe szybki w przystępny sposób przedstawia małym dzieciom ( w wieku od 6 do 9 lat) zagadnienia z dziedziny sztuk plastycznych takie jak: faktura, autoportret, sztaluga, architektura, pejzaż.

  • 9,00 zł

   więcej
  • Magia ogrodów czyli o terapeutycznej funkcji ogrodów
  • MAGIA OGRODÓW

   Niniejsze opracowanie prezentuje autorski program terapeutyczny, zatytułowany W tajemniczych ogrodach.

  • 24,00 zł

   więcej
  • ŚWIAT WYCHOWANIA PRZEZ SZTUKI PIĘKNE W POLSKIEJ SZKOLE
  • ŚWIAT WYCHOWANIA PRZEZ SZTUKI...

   Książka jest efektem praktycznych doświadczeń Autorki w kształceniu oraz wychowaniu dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez przybliżenie im sztuk pięknych. Celem tych działań miało być rozbudzenie potrzeby własnych działań twórczych.

  • 36,50 zł

   więcej
  • W STRONĘ KREATYWNOŚCI
  • W STRONĘ KREATYWNOŚCI

   Autorzy przedstawiają różne aspekty twórczości. nawiązują do tradycji badań szkoły Guilforda, jak również poruszają zagadnienia społecznej psychologii twórczości, psychopedagogicznych treningów i barier w pracy dydaktycznej, związku między...

  • 41,00 zł

   więcej
  • Psychologia twórczości plastycznej
  • PSYCHOLOGIA TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ

   Książka „Psychologia twórczości plastycznej” jest pierwszą pozycją naukową z tego zakresu w Polsce. Zbudowana jest z trzech części: część I obejmuje teoretyczne podstawy twórczości plastycznej w świetle głównych nurtów psychologii XX w. i...

  • 49,80 zł

   więcej
  • Wdrażanie uczniów do samokształcenia indywidualnego i nieindywidualnego
  • Wdrażanie uczniów do...

   Książka, będąca swoistym autobiograficznym studium, ukazuje dorobek metodyczny autora, gromadzony w ponad 50-letniej pracy nauczycielskiej. Autor poszukiwał uniwersalnego, optymalnego paradygmatu edukacyjno - samoedukacyjnego.

  • 20,50 zł

   więcej

jest pusty

Aktualnie brak promocji