PEDAGOGIKA I PSYCHOLOGIA

  • PEDAGOGIKA ALTERNATYWNA TOM 1
  • PEDAGOGIKA ALTERNATYWNA TOM 1

   Polska pedagogika po kolejnym, gwałtownym i radykalnie odcinającym się od socjalistycznej przeszłości formacyjnym przesileniu stanęła przed trudnym wyzwaniem zmiany społecznej. Jakiej alternatywy potrzebuje polska edukacja?

  • 50,40 zł

   więcej
  • PEDAGOGIKA ALTERNATYWNA TOM 2
  • PEDAGOGIKA ALTERNATYWNA TOM 2

   W części drugiej Pedagogiki alternatywnej znajdują się publikacje o dość zróżnicowanej treści. Tematem kilku publikacji jest edukacja zintegrowana na etapie wczesnoszkolnym.

  • 47,00 zł

   więcej
  • "CHCIEĆ, PRAGNĄĆ, MYŚLEĆ, WIEDZIEĆ" - ROZUMIENIE POJĘĆ PRZEZ DZIECI + CD
  • "CHCIEĆ, PRAGNĄĆ, MYŚLEĆ,...

   Książka omawia zagadnienie rozumienia pojęć z wybranego kręgu znaczeniowego dzieci 7-10-letnich. W ramach podjętej problematyki omówiono zagadnienie rozumienia znaczenia pojęć wolicjonalnych i mentalnych z perspektywy dzieci, zdolności...

  • 45,00 zł

   więcej
  • Opieka i wychowanie
  • Opieka i wychowanie

   Wiek XXI niesie ze sobą nowe, skomplikowane wyzwania w zakresie opieki i wychowania Istnieje więc pilna potrzeba prowadzenia szerokiej dyskusji w tym zakresie.

  • 48,00 zł

   więcej
  • Wychowanie – mądrość – kultura
  • Wychowanie – mądrość – kultura

   W przedłożonej do recenzji pracy zbiorowej dominuje problematyka wychowania i kultury jako dwóch nieodłącznych rzeczywistości. Zestawienie tych zagadnień nie byłoby niczym szczególnym, gdyby nie trzecie kluczowe zagadnienie, którym jest mądrość.

  • 39,80 zł

   więcej
  • Antropologia kulturowa t.I Wprowadzenie do wiedzy o kulturze
  • Antropologia kulturowa t.I...

   Dwuczęściowa "Antropologia kulturowa" jest opracowaniem podręcznikowym przeznaczonym dla dydaktycznych potrzeb realizacji przedmiotu kształcenia pod tym samym tytułem  a także samokształcenia osób zainteresowanych problematyką kultury.

  • 24,80 zł

   więcej
  • Odpowiedzialni rodzice	 Z doświadczeń psychologa
  • Odpowiedzialni rodzice Z...

   Odpowiedzialni rodzice - tytuł wieloznaczny, bo i pojęcie odpowiedzialności ma wiele znaczeń. Czy w niniejszej książce jest mowa o rodzicach, którzy we właściwy sposób troszczą się o swoje dzieci i zabiegają o ich dobrą przyszłość?

  • 24,00 zł

   więcej
  • Edukacja to więcej niż uczenie się
  • Edukacja to więcej niż uczenie się

   Pod wpływem opublikowanych wyników badań PISA (Międzynarodowy Program Oceniania Umiejętności Uczniów) we współczesnych szkołach uczenie ogranicza się coraz bardziej do metod czysto kognitywnych.

  • 38,00 zł

   więcej
  • Kultura popularna tożsamość edukacja
  • Kultura popularna tożsamość...

   Opracowanie, które oddajemy do rąk Czytelników, jest interdyscyplinarnym studium nad zjawiskami zachodzącymi w kulturze współczesnej. Zawiera ono artykuły badaczy z różnych ośrodków akademickich, których zainteresowania skupiają się na refleksji...

  • 58,00 zł

   więcej
  • Świat gestów i symboli w komunikacji dziecięcej
  • Świat gestów i symboli w...

   Niniejsza publikacja to pierwsza w literaturze naukowej szczegółowa analiza porównawcza sprawności niejęzykowych dzieci polskich w okresie wczesnego dzieciństwa.

  • 38,80 zł

   więcej
  • EFEKTYWNE I ATRAKCYJNE METODY PRACY Z DZIEĆMI
  • EFEKTYWNE I ATRAKCYJNE METODY...

   "[...] książka Marioli Jąder porusza ważną problematykę współczesnej edukacji dziecka. Aktualnie zachodzącym przemianom społecznym i edukacyjnym towarzyszy troska o efekty edukacyjne i ich zgodność z warunkami rzeczywistości społecznej i...

  • 28,00 zł

   więcej
  • Osobliwości zabiegów terapeutycznych w otwartym środowisku społecznym
  • Osobliwości zabiegów...

   Oddajemy do rąk Czytelników 12, ostatni już tom serii `Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych`, zatytułowany: Osobliwości zabiegów terapeutycznych w otwartym środowisku społecznym.

  • 28,00 zł

   więcej
  • Homo liberalis jako projekt edukacyjny Od emancypacji do funkcjonalności
  • Homo liberalis jako projekt...

   Jest to praca, która mieści się w nurcie pedagogiki krytycznej, a jej wartość ujawnia się głównie w tym, że Autorka rekonstruuje zmiany, jakie dokonywały się w koncepcji człowieka określanej mianem homo liberalis, aby pokazać ich związek ze...

  • 48,00 zł

   więcej
  • Przestrzeń edukacyjna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych
  • Przestrzeń edukacyjna wobec...

   Szybko zmieniający się, zglobalizowany świat warunkuje przemiany współczesnego społeczeństwa, określa nowe wyzwania i rodzi ryzyko we wszystkich dziedzinach jego funkcjonowania, co znaczy, że tworzy nową rzeczywistość społeczną, nową...

  • 41,80 zł

   więcej
  • Kompetencje społeczne dyrektorów szkół
  • Kompetencje społeczne dyrektorów...

   Prezentowana praca składa się z dwóch uzupełniających się części. W pierwszej zostały przedstawione teoretyczne aspekty kompetencji społecznych (rozdziały 1–2), w drugiej zaś ich empiryczny wymiar (rozdziały 3–6).

  • 38,00 zł

   więcej
  • Młodzież i sukces życiowy
  • Młodzież i sukces życiowy

   Sukces życiowy to nie tylko kategoria teoretyczna i ideologiczna, lecz także forma praktyki społecznej, ważna z perspektywy konstruowania tożsamości człowieka. Prezentowana książka wpisuje się we współczesne dyskusje nad społecznymi oraz...

  • 49,80 zł

   więcej
  • Szkoła miejscem (nie)(do)rozwoju
  • Szkoła miejscem (nie)(do) rozwoju

   Jest to pierwsza publikacja na rynku wydawniczym przybliżająca problematykę funkcjonowania szkół z oddziałami filialnymi. Po rekonstrukcji założeń związanych z powstawaniem gimnazjów „wirtualnych”...

  • 28,00 zł

   więcej

jest pusty

Aktualnie brak promocji