TERAPIA I PROGRAMY TERAPEUTYCZNE

  • TERAPIA PEDAGOGICZNA
  • TERAPIA PEDAGOGICZNA

   Przewodnik zawiera wykaz publikacji w formie książek, zeszytów ćwiczeń i innych materiałów dydaktycznych z zakresu szeroko pojętej terapii pedagogicznej (czytanie i pisanie, przygotowanie do nauki szkolnej, ryzyko dysleksji, profilaktyka...

  • 14,70 zł

   więcej
  • Terapia pedagogiczna Zaburzenia rozwoju psychoruchowego t.1
  • Terapia pedagogiczna...

   Prezentowany tom poświęcony został tym rodzajom zaburzeń rozwoju psychoruchowego dzieci, które leżą u podłoża ich trudności w uczeniu.

  • 18,00 zł

   więcej
  • Terapia pedagogiczna. Scenariusze zajęć
  • Terapia pedagogiczna....

   Celem skryptu jest nakreślenie właściwego kierunku pracy z uczniami o różnych dysfunkcjach rozwojowych i pomoc w realizacji procesu terapeutycznego.

  • 29,40 zł

   więcej
  • TERAPIA USPOKAJAJĄCA I ROZWIJAJĄCA DLA DZIECI. MATEMATYKA
  • TERAPIA USPOKAJAJĄCA I...

   Prezentowana pozycja -, dotycząca matematyki -, należy do cyklu nowego opracowania Terapii uspokajającej i rozwijającej dla dzieci.

  • 20,00 zł

   więcej
  • EFEKTYWNE I ATRAKCYJNE METODY PRACY Z DZIEĆMI
  • EFEKTYWNE I ATRAKCYJNE METODY...

   "[...] książka Marioli Jąder porusza ważną problematykę współczesnej edukacji dziecka. Aktualnie zachodzącym przemianom społecznym i edukacyjnym towarzyszy troska o efekty edukacyjne i ich zgodność z warunkami rzeczywistości społecznej i...

  • 28,00 zł

   więcej
  • INDYWIDUALNE PROGRAMY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE DLA I ETAPU NAUCZANIA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIAR
  • INDYWIDUALNE PROGRAMY...

   Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne powstały z myślą o nauczycielach uczących dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym; specjalistach: psychologach , pedagogach, terapeutach, logopedach pracujących...

  • 15,00 zł

   więcej
  • W poszukiwaniu sensu życia Program wychowawczo-terapeutyczny dla osób niepełnosprawnych ruchowo
  • W poszukiwaniu sensu życia...

   Opracowany przez Autorkę program wychowawczo-terapeutyczny [...] ma na celu nadanie innego wymiaru ludzkiemu cierpieniu, odkrywanie utraconego poczucia sensu życia i chronienie przed niedostatkami wartości egzystencjalnych.

  • 28,00 zł

   więcej
  • INDYWIDUALNE PROGRAMY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE DLA II ETAPU NAUCZANIA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIA
  • INDYWIDUALNE PROGRAMY...

   INDYWIDUALNE PROGRAMY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE dla II etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym Jest to druga część pozycji przeznaczonej dla...

  • 15,00 zł

   więcej
  • DZIECKO Z ZABURZENIAMI W ROZWOJU
  • DZIECKO Z ZABURZENIAMI W ROZWOJU

   Prezentowana publikacja zawiera przegląd metod, technik i narzędzi pozwalających na zdiagnozowanie dysfunkcyjności rozwoju dziecka w różnych obszarach życia, będąc jednocześnie wprowadzeniem w problematykę oddziaływań terapeutycznych w różnego...

  • 27,00 zł

   więcej
  • ZABAWA W ROZWOJU POZNAWCZYM I EMOCJONALNO-SPOŁECZNYM DZIECI O ZRÓŻNICOWANYCH POTRZEBACH I MOŻLIWOŚCIACH
  • ZABAWA W ROZWOJU POZNAWCZYM I...

   Książka stanowi swoiste studium zabawy. Studium to pozwoliło spojrzeć Autorce na dwie zasadnicze drogi rozwoju spontanicznej dziecięcej zabawy i samego bawienia się.

  • 26,90 zł

   więcej
  • Dziennik zajęć terapeutyczno-wyrównawczych
  • DZIENNIK ZAJĘĆ

   Dziennik opracowany został na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej...

  • 14,70 zł

   więcej
  • TERAPIE WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ OSÓB Z AUTYZMEM
  • TERAPIE WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ OSÓB...

   Wczesne wykrywanie autyzmu i efekty wczesnej terapii Dylematy związane z terapią behawioralną stosowaną wobec osób autystycznych Muzykoterapia w pracy z dzieckiem autystycznym Metoda Knillów z elementami stymulacji polisensorycznej w terapii...

  • 29,80 zł

   więcej
  • Baw się poprzez animaloterapię
  • Baw się poprzez animaloterapię

   Od dawna wiadomo, że zwierzęta mają pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Już dwa tysiące lat temu Hipokrates zauważył, że jazda konna pobudza funkcje organizmu i łagodzi schorzenia.

  • 18,00 zł

   więcej
  • Terapia śmiechem
  • Terapia śmiechem

   Powiedzenie, że śmiech to zdrowie zna chyba każdy! Ale czy na pewno każdy całkiem poważnie traktuje śmiech? Czy śmiech jest dla nas naturalną potrzebą czy, co prawda miłym, ale tylko dodatkiem do wszystkich ważnych...

  • 26,00 zł

   więcej
  • Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela
  • Kompetencje diagnostyczne i...

   Niniejsze opracowanie ma służyć pomocą nauczycielom w ich pracy diagnostycznej i terapeutycznej. Część I zatytułowana  Diagnoza i terapia uczniów – wybrane zagadnienia ma na celu przybliżenie nauczycielom treści związanych z...

  • 38,00 zł

   więcej
  • Psychoterapia dzieci i młodzieży
  • Psychoterapia dzieci i młodzieży

   Napisany przez światowej sławy specjalistów podręcznik jest praktycznym przeglądem opartych na dowodach terapii dzieci i młodzieży z problemami społecznymi, emocjonalnymi i behawioralnymi. Autorzy opisują swoje osiągnięcia, rozwój...

  • 60,00 zł

   więcej
  • Terapia zajęciowa
  • Terapia zajęciowa

   Terapia zajęciowa jest jedną z form rehabilitacji, to swoista klamra spinająca rehabilitację leczniczą i społeczną, uzupełnia także fizjoterapię i rehabilitację psychologiczną. Wykorzystuje podstawowe komponenty oddziaływań na aktywność...

  • 24,20 zł

   więcej

jest pusty

Aktualnie brak promocji