FILOZOFIA ETYKA RELIGIA

  • SZANSE ETYKI W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE
  • SZANSE ETYKI W ZGLOBALIZOWANYM...

   Globalizacja to proces, którego w żaden sposób nie da się zatrzymać, a tym bardziej odwrócić. Nie znaczy to jednak, że mamy zrezygnować z prób wpływania na losy świata, w którym żyjemy.

  • 30,50 zł

   więcej
  • EDUKACJA FILOZOFICZNA DLA II KLASY GIMNAZJUM
  • EDUKACJA FILOZOFICZNA DLA II...

   W drugim tomie Edukacji filozoficznej autorzy poświęcili uwagę m.in. następującym problemom: miłość, prawda, tolerancja, patriotyzm, drogi poznania, uzasadnianie, klasyfikowanie.

  • 25,00 zł

   więcej
  • Edukacja filozoficzna. Klasa 3 Gimnazjum
  • EDUKACJA FILOZOFICZNA DLA III...

   Seria podręczników, których założeniem jest edukacja filozoficzna pojmowana jako uzupełnienie pozostałych przedmiotów (przede wszystkim języka polskiego i historii, ale także fizyki, matematyki czy biologii). Autorzy traktują filozofię jako...

  • 25,00 zł

   więcej
  • EDUKACJA FILOZOFICZNA DLA I KLASY GIMNAZJUM
  • EDUKACJA FILOZOFICZNA DLA I...

   Pierwszy z serii podręczników dla gimnazjum realizujących założenia programu edukacji filozoficznej opartego na obowiązującej Podstawie programowej.

  • 25,00 zł

   więcej
  • MIEĆ CZY BYĆ ?
  • MIEĆ CZY BYĆ ?

   Książka z pogranicza filozofii, psychologii i socjologii. Erich Fromm uważa, że w czasach powszechnego kryzysu wartości istnieją dwa podstawowe sposoby egzystencji.

  • 33,90 zł

   więcej
  • FILOZOFIA W XX WIEKU
  • FILOZOFIA W XX WIEKU

   Alfred Jules Ayer - filozof współczesny związany z tradycją empiryzmu brytyjskiego - przedstawił w swej książce własne widzenie filozofii XX wieku: jej najistotniejszych szkół myślenia, głośnych sporów filozoficznych.

  • 41,00 zł

   więcej
  • Z ZAGADNIEŃ PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ
  • Z ZAGADNIEŃ PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ

   Rzeczywistość społeczna i jej atomy , metamorfozy i konstelacje , ludzki polimorfizm a ideologia społeczna , ustrój społeczno-gospodarczy a kształty osobowości.

  • 15,80 zł

   więcej
  • SOCJOLOGIA MORALNOŚCI - ZARYS ZAGADNIEŃ
  • SOCJOLOGIA MORALNOŚCI - ZARYS...

   Autorka omawia funkcjonowanie norm w życiu społecznym, ich powstawanie i rozwój. Rozpatruje także problemy metodologiczne pojawiające się przy analizie socjologicznych aspektów zjawisk moralnych.

  • 36,60 zł

   więcej
  • Normy moralne Próba systematyzacji
  • Normy moralne Próba systematyzacji

   Ogólne uwagi o wartościowaniu - normy moralne w obronie naszego biologicznego istnienia, w obronie godności, niezależności, prywatności - normy moralne służące potrzebie zaufania

  • 26,30 zł

   więcej
  • BADANIA DOTYCZĄCE ZASAD MORALNOŚCI
  • BADANIA DOTYCZĄCE ZASAD MORALNOŚCI

   W ostatnich czasach rozgorzał spór (...) godny uwagi, dotyczący ogólnych podstaw moralności; tego, czy wywodzą się one z rozumu, czy też z uczucia; czy wiedzę o nich zdobywamy dzięki łańcuchowi rozumowania i indukcji, czy też dzięki...

  • 13,50 zł

   więcej
  • FILOZOFIA DLA PEDAGOGÓW
  • FILOZOFIA DLA PEDAGOGÓW

   Książka ma trójdzielną strukturę. W dwudziestu jeden zwartych rozdziałach omawia wpływ najważniejszych nurtów filozoficznych, ideologicznych i teoretycznych na rozwój pedagogiki.

  • 31,40 zł

   więcej
  • Wielka księga przysłów
  • Wielka księga przysłów

   Niniejsza książka to wybór przysłów przede wszystkim polskich, ale wzbogacony o przysłowia innych narodów. Każdy jej rozdział zawiera przysłowia na określony temat zasugerowany w tytule.

  • 29,90 zł

   więcej
  • TILGHMAN WPROWADZENIE W FILOZOFIE RELIGII
  • WPROWADZENIE W FILOZOFIE RELIGII

   Autor - długoletni wykładowca - wprowadza czytelnika w problematykę filozofii religii. Kieruje swą książkę do zainteresowanych, nie wymagając od nich wykształcenia czy doświadczenia filozoficznego. Nie dokonuje suchego przeglądu podstawowych...

  • 18,40 zł

   więcej
  • W POSZUKIWANIU WARTOŚCI cz.1 Ja-inni
  • W POSZUKIWANIU WARTOŚCI cz.1...

   Proponowane ćwiczenia pobudzają wyobraźnię, dostarczją wiedzy o zawartości twórczej preferowanych wartości, motywując do poszukiwania sposobów ich urzeczywistnienia, są przydatne w pracy

  • 33,00 zł

   więcej
  • Od filozoficznych podstaw wychowania do ejdetycznej filozofii wychowania
  • Od filozoficznych podstaw...

   Praca Jarosława Gary podejmuje problematykę (filozofii wychowania) z perspektywy fenomenologii,co niewątpliwie stanowi swoiste novum,jeżeli uznamy,że zamysł całościowego fenomenologicznego ujęci jest wystarczający dla prezentacji...

  • 45,20 zł

   więcej
  • W POSZUKIWANIU WARTOŚCI cz.2 Z Biblią przez życie
  • W POSZUKIWANIU WARTOŚCI cz.2 Z...

   Oddając książkę do rąk wychowawców, katechetów, moderatorów grup dziecięcych i młodzieżowych, psychologów-terapeutów, mam nadzieję, że będzie stanowić użytecznę pomoc wychowawczą, terapeutyczną i profilaktyczną w rozwoju duchowym człowieka.

  • 30,50 zł

   więcej
  • ENCYKLOPEDIA FILOZOFII T.1 A-K
  • ENCYKLOPEDIA FILOZOFII T.1 A-K

   Niniejsza encyklopedia to niewyczerpane źródło informacji dla wszystkich, których interesują abstrakcyjne zagadnienia, odwieczne problemy oraz podstawy ludzkiej wiedzy.

  • 89,00 zł

   więcej
  • ENCYKLOPEDIA FILOZOFII T.2 L-Ż
  • ENCYKLOPEDIA FILOZOFII T.2 L-Ż

   Niniejsza encyklopedia to niewyczerpane źródło informacji dla wszystkich, których interesują abstrakcyjne zagadnienia, odwieczne problemy oraz podstawy ludzkiej wiedzy.

  • 89,00 zł

   więcej
  • FILOZOFIA CZŁOWIEKA - ZARYS PROBLEMATYKI
  • FILOZOFIA CZŁOWIEKA - ZARYS...

   Wydanie czwarte, poszerzone (pierwsze wydanie 1995) podejmuje z filozoficznego punktu widzenia problematykę człowieka. "Zauważa się dużą niepewność i wielką rozbieżność zapatrywań na to, kim jest człowiek.

  • 26,30 zł

   więcej

jest pusty

Aktualnie brak promocji