NAUKI HUMANISTYCZNE

  • Dialogi z tradycją
  • Dialogi z tradycją

   Książka ta omawia stosunek kolejnych pokoleń twórców, krytyków i publicystów polskich do tradycji literackiej, poczynając od romantyzmu, a na międzywojennym dwudziestoleciu kończąc.

  • 33,60 zł

   więcej
  • HISTORIA POWSZECHNA ŚREDNIOWIECZE
  • HISTORIA POWSZECHNA

   Najpopularniejsza synteza historii powszechnej średniowiecza! Książka z serii Historia Powszechna autorstwa najwybitniejszych polskich historyków teraz w nowym wydaniu.

  • 41,90 zł

   więcej
  • HISTORIA POWSZECHNA STAROŻYTNOŚĆ
  • HISTORIA POWSZECHNA

   Książka prezentuje historię państw Starożytnego Wschodu (Mezopotamia, Egipt, Indie, Chiny), Grecji i Rzymu; omawia warunki naturalne, społeczeństwo, politykę wewnętrzną i zagraniczną, stosunki gospodarcze, wierzenia religijne oraz dorobek...

  • 52,40 zł

   więcej
  • HISTORIA POWSZECHNA WIEK XVIII
  • HISTORIA POWSZECHNA

   Omawiając wiek XVIII podręcznik opisuje przemiany gospodarcze i społeczne, wielkie kryzysy finansowe, stan oświaty;

  • 57,70 zł

   więcej
  • HISTORIA POWSZECHNA WIEK XVI-XVII
  • HISTORIA POWSZECHNA

   Omawiając dzieje dwóch wieków - XVI i XVII - podręcznik opisuje kierunki rozwoju gospodarczo-społecznego Europy, warunki bytowe i codzienne życie ludności, wielkie odkrycia geograficzne, kraje prastarych cywilizacji (Chiny, Japonia, Indie,...

  • 52,40 zł

   więcej
  • HISTORIA POWSZECHNA STAROŻYTNOŚĆ
  • HISTORIA POWSZECHNA

   Książka prezentuje historię państw Starożytnego Wschodu (Mezopotamia, Egipt, Indie, Chiny), Grecji i Rzymu & 8211; omawia warunki naturalne, społeczeństwo, politykę wewnętrzną i zagraniczną, stosunki gospodarcze, wierzenia religijne oraz...

  • 47,30 zł

   więcej
  • METODYKA NAUKI O JĘZYKU POLSKIM
  • METODYKA NAUKI O JĘZYKU POLSKIM

   Metodyka nauki o języku, należąca do rzędu dydaktyk szczeółowych, jest teorią nauczania i uczenia się tego przedmiotu. Do jej zadań należy ustalenie zasad skutecznego nauczania i uczenia się, prowadzących do zamierzonych celów, i na tej...

  • 8,00 zł

   więcej
  • HISTORIA POWSZECHNA 1789 - 1870
  • HISTORIA POWSZECHNA

   Omawiając lata 1789-1870 podręcznik przedstawia sprawę polską na tle wydarzeń międzynarodowych (m.in. rozbiory, powstanie styczniowe), rewolucje we Francji, okres napoleoński, układ sił w Europie w dobie Świętego Przymierza, Wiosnę Ludów...

  • 52,40 zł

   więcej
  • POLSKA GENOLOGIA LITERACKA
  • POLSKA GENOLOGIA LITERACKA

   Książka jest swoistym vademecum prezentującym najważniejsze zagadnienia i główne kierunki badań nad gatunkami mowy. Przedstawia historię i rozwój dziedziny, podział i ewolucję gatunków wypowiedzi. Rozpoczyna ich szczegółowe omówienie od form...

  • 38,90 zł

   więcej
  • TEORIE BADAŃ LITERACKICH
  • TEORIE BADAŃ LITERACKICH

   Podręcznik akademicki z dziedziny teorii literatury i metodologii badań literackich. W sposób jasny, przystępny i chronologiczny przedstawia rozwój teorii i praktyk metodologicznych od starożytności po

  • 24,20 zł

   więcej
  • NAUCZANIE RETORYKI w teorii i praktyce
  • NAUCZANIE RETORYKI

   Praca Nauczanie retoryki w teorii i praktyce zawiera przemyślenia dotyczące zarówno teoretycznych, jak i praktycznych aspektów nauczania retoryki.

  • 29,40 zł

   więcej
  • TRZYDZIESTOLECIE 1914-1944
  • TRZYDZIESTOLECIE 1914-1944

   Książka w skondensowany sposób opisuje literaturę polską, która powstawała i rozwijała się od czasu odzyskania niepodległości przez Polskę po pierwszej wojnie światowej, poprzez nadzieję i rozczarowania międzywojnia aż do lat drugiej wojny...

  • 24,00 zł

   więcej
  • W KRĘGU ARCYDZIEŁ LITERATURY MŁODZIEŻOWEJ
  • W KRĘGU ARCYDZIEŁ LITERATURY...

   Prezentowania obecnie księga zbiorowa zawdzięcza swoje powstanie międzynarodowej konferencji naukowej W kręgu arcydzieł literatury dla dzieci i młodzieży.

  • 27,30 zł

   więcej
  • Podręczna gramatyka języka polskiego
  • Podręczna gramatyka języka...

   Nowy podręcznik do gramatyki języka polskiego przeznaczony dla studentów polonistyki, slawistyki i innych kierunków humanistycznych. Autorka, wykorzystując najnowszy stan badań, omawia zagadnienia dotyczące budowy i funkcjonowania języka.

  • 49,90 zł

   więcej
  • Filozoficzno-pedagogiczne aspekty rozumienia tekstu
  • Filozoficzno-pedagogiczne...

   Treść książki dotyczy ważnego zagadnienia dość rzadko poruszanego w polskiej literaturze pedagogicznej. Chodzi w niej o problem tekstu, tego podstawowego "faktu humanistyki", wyznaczającego zarówno rodzajową swoistość człowieka, jak i...

  • 17,40 zł

   więcej
  • Średniowiecze
  • Średniowiecze

   Książka w ciekawy sposób ukazuje epokę i piśmiennictwo tego okresu w układzie tematyczno-problemowym. Jest to propozycja spojrzenia nowoczesnego, interdyscyplinarnego i komplementarnego wobec dotychczasowych ujęć.

  • 31,40 zł

   więcej
  • Książka Ćwiczenia z poetyki
  • Ćwiczenia z poetyki

   Pierwszy na rynku podręcznik przygotowujący do praktycznej analizy i interpretacji dzieła literackiego. Pozwala rozwijać zdolność praktycznego zastosowania materiału teoretycznego z zakresu poetyki, a także uczy rozpoznawania i interpretowania...

  • 31,40 zł

   więcej
  • Edukacja poprzez język. O całościowym uczeniu się
  • Edukacja poprzez język.

   Książka adresowana do "nauczyciel nauczycieli" i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów zainteresowanych doskonaleniem warsztatu w zakresie edukacji całościowej. Publikacja składa się z trzech części. W pierwszej autorki prezentują...

  • 23,10 zł

   więcej

jest pusty


 • Cena: 0,00 zł

Aktualnie brak promocji