ATLASY HISTORYCZNE

  • ATLAS HISTORYCZNY gim
  • ATLAS HISTORYCZNY gim - LO...

   Atlas historyczny do gimnazjum z serii `Od starożytności do współczesności` jest dostosowany do najnowszych wymagań programowych. Zawiera treści, które należy omawiać w ramach nauczania przedmiotu w gimnazjum oraz zagadnienia...

  • 40,00 zł

   więcej
  • Historia ludzi. Mapy konturowe
  • MAPY KONTUROWE

   Zestaw map konturowych zaopatrzonych w polecenia, pomocnych przy powtarzaniu wiadomości z zakresu historii. Podczas nauki historii bardzo ważne jest nie tylko poznawanie faktów oraz ich przyczyn i skutków, ale także dokładne umieszczenie ich w...

  • 18,90 zł

   więcej
  • Historia Zeszyt do ćwiczeń na mapach konturowych
  • HISTORIA LO

   Zeszyt do ćwiczeń składa się z map konturowych oraz poleceń do wykonania na tych mapach. Polecenia i mapy dotyczą najważniejszych zagadnień monograficznych omawianych na lekcjach historii w czasie trzyletniego cyklu nauczania historii w...

  • 12,50 zł

   więcej
  • SPOTKANIA Z HISTORIĄ
  • SPOTKANIA Z HISTORIĄ

   "SPOTKANIA Z HISTORIĄ Atlas z komentarzami żródłoto wymi dla gimnazjum" to publikacja, dzięki której lekcja historii może się przerodzić w odkrywczą wyprawę w głąb dziejów. Autorki przedstawiły na mapach wybrane zagadnienia historyczne - od...

  • 25,10 zł

   więcej
  • ATLAS historyczny do 1815 roku
  • ATLAS historyczny do 1815 roku

   Pierwszy tom z serii atlasów J.Tazbir, przeznaczony do 3-letniego cyklu nauczania historii w szkole ponadgimnazjalnej."ATLAS historyczny do 1815 roku" jest wyborem map dotyczących zagadnień z historii Polski, jak również z historii powszechnej....

  • 22,00 zł

   więcej
  • HISTORIA szkoła ponadgimnazjalna cz.3
  • HISTORIA cz.3 szkoła...

   Ten zeszyt jest kontynuacją "Zeszytu do ćwiczeń na mapach konturowych", cz.1 i 2. Pozwoli to przygotować się jeszcze lepiej do egzaminu maturalnego, nie tylko z historii. Poprzez wykonywanie różnorodnych zadań typu testowego będzie można...

  • 10,50 zł

   więcej
  • ATLAS historyczny 1815 - 1939
  • ATLAS historyczny 1815 - 1939

   Drugi tom z serii atlasów J.Tazbir, przeznaczony do 3-letniego cyklu nauczania historii w szkole ponadgimnazjalnej. Atlas zbiorem map dotyczących zagadnień z historii Polski, jak również z historii powszechnej. Bardzo wartościową rzeczą jest...

  • 22,00 zł

   więcej
  • ATLAS historyczny od 1939
  • ATLAS historyczny od 1939

   Trzeci tom z serii atlasów autorstwa Julii Tazbir, przeznaczony do 3-letniego cyklu nauczania histo ii w szkole ponadgimnazjalnej, polecany szczególnie dla klas o profilu rozszerzonym.

  • 22,00 zł

   więcej
  • HISTORIA cz.2 szkoła ponadgimnazjalna
  • HISTORIA cz.2 szkoła...

   Drugi z serii zeszytów do ćwiczeń na mapach konturowych. Ćwiczenia na mapach kształcą niezbędną na lekcjach historii umiejętność pracy z mapą. Każda część składa się z chronologicznie ułożonych map konturowych, zawierających tylko najważniejsze...

  • 10,50 zł

   więcej
  • HISTORIA cz.3 wiek XX szkoła ponadgimnazjalna
  • HISTORIA cz.3 szkoła...

   Część trzecia z serii zeszytów do ćwiczeń na mapach konturowych. Zeszyty te kształcą niezbędną na lekcjach historii umiejętność pracy z mapą. Do map konturowych dołączone są ćwiczenia sprawdzające jednocześnie wiedzę faktograficzną i...

  • 10,40 zł

   więcej

jest pusty


 • Cena: 0,00 zł

Aktualnie brak promocji