DYDAKTYKA

  • INNY SPOSÓB MYŚLENIA O EDUKACJI. METAFORYCZNE NARRACJE + CD
  • INNY SPOSÓB MYŚLENIA O EDUKACJI.

   Książka obejmuje w części teoretycznej zagadnienia edukacji, wyobraźni, twórczości, ekspresji i metafory, natomiast w części badawczej interpretację wybranych prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych studentów.

  • 46,90 zł

   więcej
  • AKSJOLOGIA W KSZTAŁCENIU PEDAGOGÓW
  • AKSJOLOGIA W KSZTAŁCENIU PEDAGOGÓW

   Ze względu na fakt sytuowania się podstaw edukacji, także pedagogów, w filozofii człowieka i aksjologii, celem książki jest ukazanie roli tej drugiej w kształceniu pedagogów na poziomie wyższym.

  • 39,90 zł

   więcej
  • OD ŚWIADOMOŚCI NAUCZYCIELA DO KONSTRUKCJI ŚWIATA SPOŁECZNEGO
  • OD ŚWIADOMOŚCI NAUCZYCIELA DO...

   Poszukiwania badawcze Autorki skupiły się wokół relacji pomiędzy zjawiskiem nauczycielskich wymagań dydaktycznych a kreowaniem rekonstrukcyjnej kompetencji ucznia w procesie kształcenia.

  • 20,80 zł

   więcej
  • KULTUROTWÓRCZA FUNKCJA GIER GRA JAKO MEDIUM, TEKST I RYTUAŁ. TOM I
  • KULTUROTWÓRCZA FUNKCJA GIER t.1

   Wartość poznawcza zamieszczonych w tomie artykułów polega na oglądzie gier jako nowego zjawiska w kulturze i na staraniach o zrozumienie ich atrakcyjności oraz na wysiłku poszukiwania ich pozytywnej roli wobec użytkowników.

  • 27,30 zł

   więcej
  • KULTUROTWÓRCZA FUNKCJA GIER GRA JAKO MEDIUM, TEKST I RYTUAŁ. TOM II
  • KULTUROTWÓRCZA FUNKCJA GIER t.2

   Wartość poznawcza zamieszczonych w tomie artykułów polega na oglądzie gier jako nowego zjawiska w kulturze i na staraniach o zrozumienie ich atrakcyjności oraz na wysiłku poszukiwania ich pozytywnej roli wobec użytkowników.

  • 38,30 zł

   więcej
  • EDUKACJA WOBEC ZAGROŻEŃ ROZWOJU I BEZPIECZEŃSTWA DZECI
  • EDUKACJA WOBEC ZAGROŻEŃ ROZWOJU...

   W książce przedstawiono zagadnienia związane z rozwojem i edukacją dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Dotyczą one zarówno teorii, jak i praktyki pedagogicznej.

  • 29,40 zł

   więcej
  • O PRZEKRACZANIU GRANIC WŁASNYCH OGRANICZEŃ Z PERSPEKTYWY PSYCHOTRANSGRESJONIZMU
  • O PRZEKRACZANIU GRANIC WŁASNYCH...

   Praca opisuje przykłady jednostkowych działań, dzięki którym ludzie w różnym wieku wykraczają poza granice swoich dotychczasowych osiągnięć i możliwości, tworzą nowe wartości i rozwijają się. Wspólną podstawą teoretyczną zawartych w książce...

  • 20,80 zł

   więcej
  • PERSPEKTYWA DOROSŁOŚCI I OBRAZ PRACY LUDZKIEJ W SWOBODNYCH WYPOWIEDZIACH DZIECI W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM
  • PERSPEKTYWA DOROSŁOŚCI I OBRAZ...

   Zainteresowanie dziecka światem ludzi dorosłych podczas pierwszych doświadczeń społecznych przejawia się zaciekawieniem światem ich pracy, czynnościami zawodowymi, narzędziami i środkami pracy.

  • 57,50 zł

   więcej
  • Nauczanie i wychowanie Jako stymulacja rozwoju człowieka
  • NAUCZANIE I WYCHOWANIE

   Prezentowana publikacja jest bardzo czytelnie napisanym podręcznikiem akademickim skierowanym do studentów szkół pedagogicznych oraz nauczycieli-praktyków. Każdy rozdział zawiera wprowadzenie do głównego tematu, opis zagadnień oraz...

  • 31,30 zł

   więcej
  • Edukacja w przebiegu życia. Od dzieciństwa do starości
  • EDUKACJA W PRZEBIEGU ŻYCIA

   Niniejsza, wielowątkowa publikacja nie ukazuje pełnego obrazu całożyciowej edukacji człowieka. Stanowi jednak, w naszym zamyśle, mapę wybranych problemów dotyczących edukacji w różnych fazach życia człowieka w zgodzie z potrzebami jednostek i...

  • 51,00 zł

   więcej
  • PRZEMIANY EDUKACYJNE W POLSCE I NA ŚWIECIE A MODELE WYCHOWANIA
  • PRZEMIANY EDUKACYJNE W POLSCE I...

   Prezentowana publikacja stanowi próbę podsumowania rezultatów dotychczasowych badań w zakresie przemian zachodzących w edukacji oraz próbę ukazania prognoz kierunków tych przemian w przyszłości.

  • 21,00 zł

   więcej
  • KSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI (DLA) EDUKACJI ALTERNATYWNEJ
  • KSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE...

   Jest to II tom materiałów konferencyjnych z zakresu edukacji alternatywnej (Konferencja "Edukacja Alternatywna", 17-19.10.2001, Łódź). Pozycja ta wypełnia szereg luk na polskim rynku związanych z niewielką liczbą opracowań z zakresu takich...

  • 30,20 zł

   więcej
  • OSOBA - EDUKACJA - DIALOG. TOM II
  • OSOBA - EDUKACJA - DIALOG. TOM II

   Zbiór najnowszych prac teoretycznych i empirycznych badaczy różnych dyscyplin wiedzy związanych z edukacją, głownie psychologów, pedagogów i psychiatrów.

  • 28,40 zł

   więcej
  • OSOBA - EDUKACJA - DIALOG. TOM I
  • OSOBA - EDUKACJA - DIALOG. TOM I

   Zbiór najnowszych prac teoretycznych i empirycznych badaczy różnych dyscyplin wiedzy związanych z edukacją, głownie psychologów, pedagogów i psychiatrów. Zawartość obu tomów podzielono na następujące częśći: Osoba jako podmiot edukacji,

  • 14,70 zł

   więcej
  • NOWE KONTEKSTY DLA EDUKACJI ALTERNATYWNEJ XXI
  • NOWE KONTEKSTY (DLA) EDUKACJI...

   Jest to I zbiór referatów wygłoszonych podczas IV międzynarodowej konferencji "Edukacja Alternatywna", która odbyła się w Łodzi, w dn. 17-19.10.2001.

  • 21,00 zł

   więcej
  • Działania nauczyciela a wiedza pojęciowa uczniów
  • DZIAŁANIA NAUCZYCIELA a wiedza...

   Książka przeznaczona jest głównie dla pedagogów oraz studentów pedagogiki. Prezentuje interdyscyplinarne spojrzenie na pojęcie " pojęcia", przedstawia psychologiczne koncepcje pojęć, wprowadza w problematykę powiązania pojęć w umyśle oraz...

  • 34,70 zł

   więcej
  • MOTYWY, CELE, WARTOŚCI.
  • MOTYWY, CELE, WARTOŚCI.

   Prezentowany tom składa się z 14 artykułów stanowiących rezultat badań pracowników Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego z ostatnich dwóch lat.

  • 36,40 zł

   więcej
  • Transgresyjne trajektorie
  • Transgresyjne trajektorie

   W prezentowanej książce rozpatrywany jest wciąż aktualny problem ubóstwa i wykluczenia społecznego, traktowanych jako zjawiska wieloaspektowe, złożone i stąd wymagające dogłębnej analizy w wymiarze nie tylko ilościowym, ale także jakościowym.

  • 38,00 zł

   więcej

jest pusty


 • Cena: 0,00 zł

Aktualnie brak promocji