HISTORIA

  • SCENARIUSZE LEKCJI HISTORII. WIEK XIX I XX (DO ROKU 1939)
  • SCENARIUSZE LEKCJI HISTORII....

   (...) Recenzowana praca Pań Lewandowskiej i Gieszczyńskiej w swojej pierwszej części, zatytułowanej "Edukacja historyczna - wybrane zagadnienia", zawiera "Nowe spojrzenie na cele nauczania historii", "Aktywizujące metody nauczania, uczenia się...

  • 25,00 zł

   więcej
  • LEKCJE HISTORII Z TEKSTEM ŹRÓDŁOWYM - KONSPEKTY ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI GIMNAZJÓW I - III
  • LEKCJE HISTORII Z TEKSTEM...

   Lekcje historii z tekstem źródłowym - Konspekty zajęć dla nauczycieli gimnazjów I - III (przeznaczone do korzystania na lekcjach) - praktycznym zadaniem książki jest ułatwienie pracy z tekstem źródłowym na lekcji

  • 9,50 zł

   więcej
  • Wybór źródeł do nauki historii starożytnej i średniowiecznej, klasa 1-3 gimnazjum
  • Wybór źródeł do nauki historii...

   Niniejszy wybór źródeł przeznaczony jest do nauczania historii w klasie I gimnazjum, jako materiał uzupełniający do podręcznika T. Jasińskiego Starożytność. Średniowiecze, w ramach programu nauczania historii w gimnazjum.

  • 14,70 zł

   więcej
  • Historia ludzi. Mapy konturowe
  • MAPY KONTUROWE

   Zestaw map konturowych zaopatrzonych w polecenia, pomocnych przy powtarzaniu wiadomości z zakresu historii. Podczas nauki historii bardzo ważne jest nie tylko poznawanie faktów oraz ich przyczyn i skutków, ale także dokładne umieszczenie ich w...

  • 18,90 zł

   więcej
  • POLONISTA I HISTORYK W NOWEJ SZKOLE SCENARIUSZE LEKCJI ZINTEGROWANYCH. SPRAWDZIANY KORELACYJNE
  • POLONISTA I HISTORYK W NOWEJ...

   Nauczanie zintegrowane to nie tylko realizacja ścieżek między przedmiotowych, lecz także wiązanie treści różnych przedmiotów. Książka wskazuje możliwości współpracy polonisty i historyka w gimnazjum oraz liceum.

  • 21,00 zł

   więcej
  • Ścieżki Europy Źródła naszej cywilizacji
  • ŚCIEŻKI EUROPY Źródła naszej...

   Podręcznik uwzględnia wszystkie elementy, które w myśl Podstawy programowej składają się na humanistyczne ścieżki międzyprzedmiotowe w gimnazjum ( edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie, edukacja europejska,...

  • 24,20 zł

   więcej
  • Ścieżki Europy Źródła naszej cywilizacji Przewodnik metodyczny
  • ŚCIEŻKI EUROPY Źródła naszej...

   Autorzy omawiają koncepcję realizacji treści z zakresu humanistycznych ścieżek międzyprzedmiotowych w gimnazjum wymienionych w Podstawie programowej . Zasadniczą część publikacji stanowią scenariusze lekcji...

  • 10,50 zł

   więcej

jest pusty

Aktualnie brak promocji