REEDUKACJA I REWALIDACJA

  • Kaligrafia dla najmłodszych.
  • Kaligrafia dla najmłodszych.

   Kaligrafia dla najmłodszych to zestaw ćwiczeń dla uczniów rozpoczynających naukę pisania liter. Kolejność zadań jest zgodna z etapami kształtowania sprawności grafomotorycznych.

  • 29,00 zł

   więcej
  • PIERWSZA POMOC DLA UCZNIÓW Z DYSORTOGRAFIĄ
  • PIERWSZA POMOC DLA UCZNIÓW Z...

   Jest to zbiór ćwiczeń dla uczniów klas trzecich lub wyższych, którzy mają problemy z różnicowaniem głosek miękkich i zmiękczonych. Na początku zeszytu znajduje się poradnik dla osoby prowadzącej zajęcia wyrównawcze, w którym znajduje się między...

  • 11,60 zł

   więcej
  • PIERWSZA POMOC DLA UCZNIÓW Z DYSORTOGRAFIĄ - Zestaw ćwiczeń dla dzieci z nasilonymi trudnościami w nauce pisowni polskiej. Różni
  • PIERWSZA POMOC DLA UCZNIÓW Z...

   Jest to zbiór ćwiczeń dla uczniów klas trzecich lub wyższych, którzy mają problemy z różnicowaniem głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych. Zeszyt podzielony jest na kilka części.

  • 14,70 zł

   więcej
  • Odmiana rzeczownika (Fleksja) cz.2 - liczba mnoga
  • SŁUCHAM I UCZĘ SIĘ MÓWIĆ Odmiana...

   Językowe ćwiczenia słuchowe przeznaczone są dla dzieci z autyzmem, afazją, alalią, jąkaniem oraz niezakończonym rozwojem mowy. Wykorzystując  wiedzę wynikłą z stosowania serii  Słucham i uczę się mówić przygotowaliśmy nowe...

  • 25,00 zł

   więcej
  • Wzory dyktand graficznych Ćwiczenia nie tylko dla dyslektyków
  • WZORY DYKTAND GRAFICZNYCH

   Znajdujące się w zeszycie wzory dyktand są dobrym ćwiczeniem dla wszystkich dzieci: tych zdolnych, z zaburzeniami natury dyslektycznej, z deficytem uwagi, jak również upośledzonych w stopniu lekkim i mających większe ograniczenia...

  • 10,50 zł

   więcej
  • Dobasoli do kanuka
  • Dobasoli do kanuka

   Jest to zbiór nietypowych ćwiczeń do nauki czytania. W zebranym materiale dominują zbudowane z sylab otwartych pseudowyrazy, czyli słowa pozbawione znaczenia.

  • 12,00 zł

   więcej
  • Skuteczne czytanie poprzez pisanie
  • Skuteczne czytanie poprzez pisanie

   Przygotowane ćwiczenia opracowane zostały na podstawie wieloletnich doświadczeń w pracy z dziećmi ze stwierdzoną dysleksją rozwojową oraz dziećmi mającymi trudności w uczeniu się czytania z innych powodów. Przedstawiona metoda jest skuteczna i...

  • 37,00 zł

   więcej
  • Ortografki, czyli zabawne historyjki i ćwiczenia ortograficzne kształcące umiejętność czytania ze zrozumieniem
  • Ortografki

   Jest to pozycja polecana uczniom z klas IV-VI. Zawarte w niej teksty i ćwiczenia pomogą przypomnieć i utrwalić zasady ortograficzne.

  • 14,00 zł

   więcej
  • Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci 6-9 letnich
  • Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne

   Ćwiczenia te powstały z myślą o najstarszych przedszkolakach oraz uczniach początkowych klas szkoły podstawowej. Mogą być pomocne podczas zajęć indywidualnych oraz zajęć z grupą dzieci, których rozwój przebiega nieharmonijnie lub z...

  • 14,00 zł

   więcej
  • Gdzie taki sam?
  • GDZIE TAKI SAM?

   Ćwiczenia zostały opracowane z myślą o dzieciach i młodzieży z dysleksją, dla osób ze skrzyżowaną lateralizacją oraz pacjentów z zaburzeniami lewopółkulowego przetwarzania informacji.

  • 34,90 zł

   więcej
  • Magiczne linie
  • Magiczne linie

   Książka zawiera rysunki, które należy rysować bez odrywania ołówka od kartki. Ćwiczenia tego typu pomagają kształcić sprawność manualną i pisarską uczniów, doskonalić koordynację wzrokowo-ruchową i swobodne posługiwanie się przyborami...

  • 15,80 zł

   więcej
  • Sylabowo. Jedzie pociąg i ciągnie wagony z...
  • SYLABOWO Jedzie pociąg i ciągnie...

   Wyrazy zawarte w pomocy zostały posegregowane na 14 grup analogicznie do porządku zaproponowanego w serii pani prof. Jagody Cieszyńskiej "Kocham Czytać".  Podczas proponowanego treningu dzieci kolejno podczepiają do lokomotywy wagony i...

  • 39,30 zł

   więcej
  • SUWAKI TERAPEUTYCZNE TARCZE
  • SUWAKI TERAPEUTYCZNE tarcze

   Suwaki to jedna z metod powszechnie stosowanych w pracy z dziećmi, które mają trudności w czytaniu i pisaniu. Zalecane są dla dzieci czytających wolno z powodu głoskowania, które uniemożliwia syntezę wyrazu.

  • 20,00 zł

   więcej
  • 311 SZLACZKÓW I ZYGZACZKÓW / ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rękę piszącą
  • 311 SZLACZKÓW I ZYGZACZKÓW

   Pozycja przeznaczona dla dzieci z trudnościami w nauce pisania. Wyrabia nawyk prawidłowej postawy podczas pisania, doskonali technikę pisania i usprawnia koordynację wzrokowo-ruchową.

  • 17,00 zł

   więcej
  • CYFRY I SZLACZKI ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rękę piszącą
  • CYFRY I SZLACZKI

   Prezentowana książka jest kolejną serii wydawniczej, która powstała z myślą o dzieciach ze specyficznymi trudnościami w nauce pisania. Cyfry i szlaczki zawierają ćwiczenia doskonalące prawidłowe kreślenie

  • 10,00 zł

   więcej
  • PERSKIE OKO - Ćwiczenia percepcji wzrokowej dla dzieci w młodszym wieku szkolnym
  • PERSKIE OKO - Ćwiczenia...

   Jest to pozycja kierowana do uczniów mających problemy z prawidłową analizą i syntezą wzrokową, co skutkuje trudnościami w czytaniu i pisaniu. Pomoc ta składa się z kart zawierających materiał obrazkowy i literowy ułożony według stopnia...

  • 37,00 zł

   więcej
  • UWAGA. WSPOMAGANIE KONCENTRACJI... I NIE TYLKO
  • UWAGA Wspomaganie koncentracji...

   Książka z ćwiczeniami rozwijającymi uwagę, przeznaczoną jest dla dzieci w wieku od 4 do około 9 lat: W pierwszej części omówiono rozwój i właściwości uwagi u dzieci oraz czynniki mające wpływ na jej...

  • 27,00 zł

   więcej
  • Językowe łamigłówki
  • Językowe łamigłówki

   Książka , Językowe łamigłówki przeznaczona jest dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym . Jej zadaniem jest poznanie i utrwalenie przez uczniów klas I-III podstawowych zasad pisowni i gramatyki polskiej.

  • 16,00 zł

   więcej
  • Psoty literek
  • Psoty literek

   Książeczka dla dzieci &8222, Psoty literek&8221, jest przeznaczona dla pięcio i sześciolatków. Dzieci poznają wierszyki -, bajeczki o zwierzętach rodzinie, rówieśnikach, które są tak pomyślane, aby jak najwięcej wyrazów z omawianą...

  • 16,00 zł

   więcej

jest pusty

Aktualnie brak promocji