REEDUKACJA I REWALIDACJA

  • Kaligrafia dla najmłodszych.
  • Kaligrafia dla najmłodszych.

   Kaligrafia dla najmłodszych to zestaw ćwiczeń dla uczniów rozpoczynających naukę pisania liter. Kolejność zadań jest zgodna z etapami kształtowania sprawności grafomotorycznych.

  • 24,00 zł

   więcej
  • PIERWSZA POMOC DLA UCZNIÓW Z DYSORTOGRAFIĄ
  • PIERWSZA POMOC DLA UCZNIÓW Z...

   Jest to zbiór ćwiczeń dla uczniów klas trzecich lub wyższych, którzy mają problemy z różnicowaniem głosek miękkich i zmiękczonych. Na początku zeszytu znajduje się poradnik dla osoby prowadzącej zajęcia wyrównawcze, w którym znajduje się między...

  • 11,60 zł

   więcej
  • PIERWSZA POMOC DLA UCZNIÓW Z DYSORTOGRAFIĄ - Zestaw ćwiczeń dla dzieci z nasilonymi trudnościami w nauce pisowni polskiej. Różni
  • PIERWSZA POMOC DLA UCZNIÓW Z...

   Jest to zbiór ćwiczeń dla uczniów klas trzecich lub wyższych, którzy mają problemy z różnicowaniem głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych. Zeszyt podzielony jest na kilka części.

  • 14,70 zł

   więcej
  • Odmiana rzeczownika (Fleksja) cz.2 - liczba mnoga
  • SŁUCHAM I UCZĘ SIĘ MÓWIĆ Odmiana...

   Językowe ćwiczenia słuchowe przeznaczone są dla dzieci z autyzmem, afazją, alalią, jąkaniem oraz niezakończonym rozwojem mowy. Wykorzystując  wiedzę wynikłą z stosowania serii  Słucham i uczę się mówić przygotowaliśmy nowe...

  • 25,00 zł

   więcej
  • Wzory dyktand graficznych Ćwiczenia nie tylko dla dyslektyków
  • WZORY DYKTAND GRAFICZNYCH

   Znajdujące się w zeszycie wzory dyktand są dobrym ćwiczeniem dla wszystkich dzieci: tych zdolnych, z zaburzeniami natury dyslektycznej, z deficytem uwagi, jak również upośledzonych w stopniu lekkim i mających większe ograniczenia...

  • 10,50 zł

   więcej
  • SYMETRYCZNE DYKTANDA GRAFICZNE
  • SYMETRYCZNE DYKTANDA GRAFICZNE

   Zaprezentowane tutaj symetryczne dyktanda graficzne są kolejnym wariantem dyktand graficznych Zofii Handzel. Ze względu jednak na zdecydowanie wyższy stopień trudności adresowane są do starszych uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum czy...

  • 15,00 zł

   więcej
  • Dobasoli do kanuka
  • Dobasoli do kanuka

   Jest to zbiór nietypowych ćwiczeń do nauki czytania. W zebranym materiale dominują zbudowane z sylab otwartych pseudowyrazy, czyli słowa pozbawione znaczenia.

  • 12,00 zł

   więcej
  • Skuteczne czytanie poprzez pisanie
  • Skuteczne czytanie poprzez pisanie

   Przygotowane ćwiczenia opracowane zostały na podstawie wieloletnich doświadczeń w pracy z dziećmi ze stwierdzoną dysleksją rozwojową oraz dziećmi mającymi trudności w uczeniu się czytania z innych powodów. Przedstawiona metoda jest skuteczna i...

  • 37,00 zł

   więcej
  • Ortografki, czyli zabawne historyjki i ćwiczenia ortograficzne kształcące umiejętność czytania ze zrozumieniem
  • Ortografki

   Jest to pozycja polecana uczniom z klas IV-VI. Zawarte w niej teksty i ćwiczenia pomogą przypomnieć i utrwalić zasady ortograficzne.

  • 14,00 zł

   więcej
  • Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci 6-9 letnich
  • Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne

   Ćwiczenia te powstały z myślą o najstarszych przedszkolakach oraz uczniach początkowych klas szkoły podstawowej. Mogą być pomocne podczas zajęć indywidualnych oraz zajęć z grupą dzieci, których rozwój przebiega nieharmonijnie lub z...

  • 14,00 zł

   więcej
  • Gdzie taki sam?
  • GDZIE TAKI SAM?

   Ćwiczenia zostały opracowane z myślą o dzieciach i młodzieży z dysleksją, dla osób ze skrzyżowaną lateralizacją oraz pacjentów z zaburzeniami lewopółkulowego przetwarzania informacji.

  • 34,90 zł

   więcej
  • LOTERYJKI SYLABOWE Pomoc do ćwiczeń w nauce czytania i pisania
  • LOTERYJKI SYLABOWE

   Publikacja zawiera dwie serie loteryjek sylabowych. Pierwsza to 34 loteryjki z zapisanymi pionowo trzysylabowymi wyrazami, w których...

  • 26,30 zł

   więcej
  • Magiczne linie
  • Magiczne linie

   Książka zawiera rysunki, które należy rysować bez odrywania ołówka od kartki. Ćwiczenia tego typu pomagają kształcić sprawność manualną i pisarską uczniów, doskonalić koordynację wzrokowo-ruchową i swobodne posługiwanie się przyborami...

  • 15,80 zł

   więcej
  • Sylabowo. Jedzie pociąg i ciągnie wagony z...
  • SYLABOWO Jedzie pociąg i ciągnie...

   Wyrazy zawarte w pomocy zostały posegregowane na 14 grup analogicznie do porządku zaproponowanego w serii pani prof. Jagody Cieszyńskiej "Kocham Czytać".  Podczas proponowanego treningu dzieci kolejno podczepiają do lokomotywy wagony i...

  • 39,30 zł

   więcej
  • SUWAKI TERAPEUTYCZNE TARCZE
  • SUWAKI TERAPEUTYCZNE tarcze

   Suwaki to jedna z metod powszechnie stosowanych w pracy z dziećmi, które mają trudności w czytaniu i pisaniu. Zalecane są dla dzieci czytających wolno z powodu głoskowania, które uniemożliwia syntezę wyrazu.

  • 20,00 zł

   więcej
  • 311 SZLACZKÓW I ZYGZACZKÓW / ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rękę piszącą
  • 311 SZLACZKÓW I ZYGZACZKÓW

   Pozycja przeznaczona dla dzieci z trudnościami w nauce pisania. Wyrabia nawyk prawidłowej postawy podczas pisania, doskonali technikę pisania i usprawnia koordynację wzrokowo-ruchową.

  • 17,00 zł

   więcej
  • CYFRY I SZLACZKI ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rękę piszącą
  • CYFRY I SZLACZKI

   Prezentowana książka jest kolejną serii wydawniczej, która powstała z myślą o dzieciach ze specyficznymi trudnościami w nauce pisania. Cyfry i szlaczki zawierają ćwiczenia doskonalące prawidłowe kreślenie

  • 10,00 zł

   więcej
  • PERSKIE OKO - Ćwiczenia percepcji wzrokowej dla dzieci w młodszym wieku szkolnym
  • PERSKIE OKO - Ćwiczenia...

   Jest to pozycja kierowana do uczniów mających problemy z prawidłową analizą i syntezą wzrokową, co skutkuje trudnościami w czytaniu i pisaniu. Pomoc ta składa się z kart zawierających materiał obrazkowy i literowy ułożony według stopnia...

  • 37,00 zł

   więcej
  • UWAGA. WSPOMAGANIE KONCENTRACJI... I NIE TYLKO
  • UWAGA Wspomaganie koncentracji...

   Książka z ćwiczeniami rozwijającymi uwagę, przeznaczoną jest dla dzieci w wieku od 4 do około 9 lat: W pierwszej części omówiono rozwój i właściwości uwagi u dzieci oraz czynniki mające wpływ na jej...

  • 27,00 zł

   więcej

jest pusty

Aktualnie brak promocji