PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

  • SAPER, CZYLI JAK ROZMINOWAĆ AGRESJĘ Program profilaktyczno-wychowawczy dla klas IV - VI szkół podstawowych
  • SAPER, CZYLI JAK ROZMINOWAĆ...

   Program profilaktyczno-wychowawczy dla klas IV–.VI szkół podstawowych Celem 19-godzinnego programu jest rozbudzenie u odbiorców świadomości odpowiedzialności za własne działania, a także zwiększenie umiejętności radzenia sobie z własną złością...

  • 29,40 zł

   więcej
  • PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA DZIECI 3-6 LETNICH .PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ
  • PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ...

   Program oddziaływań wychowawczych "Mamo, tato! - pomóżcie mi zrozumieć i okryć siebie" jest programem innowacyjnym, opartym na edukacji wspierającej rozwój każdego dziecka.

  • 15,80 zł

   więcej
  • PRZEZWYCIĘŻYĆ UZALEŻNIENIE
  • PRZEZWYCIĘŻYĆ UZALEŻNIENIE

   Narkotyki są częścią współczesnego społeczeństwa. Wielu młodych ludzi pali marihuanę, zażywa amfetaminę, ecstasy, LSD czy nawet heroinę. Uzależnienie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, bardzo utrudnia wyrwanie się z niszczącego nałogu....

  • 20,90 zł

   więcej
  • PROGRAM "KROK ZA KROKIEM". ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNO-EDUKACYJNE DLA DZIECI W WIEKU 7-12 LAT
  • PROGRAM "KROK ZA KROKIEM"....

   Program "Krok za krokiem" realizowany jest od pięciu lat przez Stowarzyszenie ASLAN. Obejmuje on terapię indywidualną dostosowaną do rozwojowego profilu dziecka oraz zajęcia pozwalające wyrównać jego szanse edukacyjne.

  • 28,40 zł

   więcej
  • Profilaktyka uzależnień a wartości
  • Profilaktyka uzależnień a wartości

   Książka zawiera podstawowe informacje na temat środków psychoaktywnych, przebiegu procesu uzależnienia, przyczyn nałogu, popełnianych przez rodziców błędów wychowawczych. Podaje skuteczne metody przekazywania i kształtowania wartości w różnych...

  • 9,50 zł

   więcej
  • PROFILAKTYKA RYZYKOWNYCH ZACHOWAŃ SEKSUALNYCH MŁODZIEŻY. AKTUALNY STAN BADAŃ NA ŚWIECIE I W POLSCE
  • PROFILAKTYKA RYZYKOWNYCH...

   Wychowanie prorodzinne, edukacja seksualna i profilaktyka HIV/AIDS to tematy, wokół których regularnie odżywają gorące dyskusje społeczne w Polsce i wielu krajach. Powaga zagadnienia wynika z problemów związanych z podejmowaniem kontaktów...

  • 51,50 zł

   więcej
  • Jak dlaczego kiedy rozmawiać z młodymi zagrożonymi samobójstwem
  • Jak dlaczego kiedy rozmawiać z...

   "Pamiętasz Kamila" Dwa razy go odratowali, ale on i tak mówił wszystkim, że za którymś razem mu się uda. Nie bardzo mu wierzyli, było to jakieś trudne do pojęcia. Faktycznie, udało mu się.

  • 33,60 zł

   więcej
  • Wychowawczy program profilaktyczny. Propozycja dla gimnazjum
  • Wychowawczy program...

   Człowiek jako istota społeczna nie potrafi żyć sam. Najlepiej rozwija się, uczy, pracuje, gdy ma wokół siebie innych ludzi. Nie zawsze jednak potrafi docenić obecność drugiego człowieka, zdarza się, że jego zachowanie względem innych daleko...

  • 18,30 zł

   więcej
  • SZKOŁA KTÓRA OCHRANIA
  • SZKOŁA KTÓRA OCHRANIA

   To poradnik dla dyrektorów placówek oświatowych, pedagogów i nauczycieli, którzy chcą zaplanować własne systemowe działania w procesie przygotowania szkolnego programu profilaktyki.

  • 19,30 zł

   więcej
  • Profilaktyka w gimnazjum. Projektowanie, realizacja i ewaluacja programów
  • Profilaktyka w gimnazjum....

   Niniejsze opracowanie adresowane jest do nauczycieli gimnazjów. Zgodnie z celami polityki edukacyjnej każda szkoła powinna realizować zadania w zakresie szeroko pojętej działalności profilaktycznej. Aby działania profilaktyczne mogły przynosić...

  • 15,50 zł

   więcej
  • ZANIM W SZKOLE BĘDZIE ŹLE...
  • ZANIM W SZKOLE BĘDZIE ŹLE...

   Książka ta jest adresowana do szerokiego grona odbiorców- nauczycieli, studentów(pedagogiki, psychologio i inne.), a także rodziców oraz tych wszystkich, którzy doceniają znaczenie szkoły w procesie wychowania dzieci i młodzieży i chcą...

  • 26,30 zł

   więcej
  • PRZESTĘPCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY. Rozpoznanie zjawiska, diagnozowanie i profilaktyka
  • PRZESTĘPCZOŚĆ WŚRÓD MŁODZIEŻY....

   Każda szkoła boryka się z problemem przestępczości wśród młodzieży. Aby skutecznie radzić sobie z tym problemem, warto zapoznać się z podstawową wiedzą na temat mechanizmu powstawania i radzenia sobie z tym zjawiskiem.

  • 12,60 zł

   więcej
  • UZALEŻNIENIA Modele kliniczne i techniki terapeutyczne
  • UZALEŻNIENIA Modele kliniczne i...

   Książka poświęcona jest teoriom uzależnienia, skutkom zdrowotnym uzależnienia od alkoholu i innych substancji oraz diagnozowaniu i podejmowaniu interwencji w przypadkach uzależnienia. Skierowana jest

  • 30,50 zł

   więcej
  • PROFILAKTYKA W SZKOLE
  • PROFILAKTYKA W SZKOLE

   Od 2002 roku szkoły, zobowiązane rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, starają się tworzyć, poszerzać i doskonalić ofertę działań profilaktycznych.

  • 18,90 zł

   więcej
  • POWRÓT DO ŹRÓDEŁ . O PROFILAKTYCE W SZKOŁACH
  • POWRÓT DO ŹRÓDEŁ . O...

   Powrót do źródeł, to powrót do humanistycznej; czyli ludzkiej edukacji oraz do zanikających w szkołach prawdziwych relacji między ludźmi. Poruszamy też w książce sprawę niepożądanych efektów działań profilaktyków zapraszanych z zewnątrz.

  • 29,40 zł

   więcej
  • AGRESJA A WYCHOWANIE CZY DZIECI MAJĄ PRAWO DO AGRESJI
  • AGRESJA A WYCHOWANIE CZY DZIECI...

   Poczucie własnej wartości jest podstawą umiejętności rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z frustracją. Kto akceptuje siebie jako człowieka, ma wsparcie i wskazaną drogę, ten radzi sobie w sposób konstruktywny z konfliktami, szanuje i...

  • 25,20 zł

   więcej

jest pusty

Aktualnie brak promocji