RODZINA

  • CZŁOWIEK W RELACJACH SOCJOPEDAGOGICZNYCH
  • CZŁOWIEK W RELACJACH...

   Książka Człowiek w relacjach socjopedagogicznych obejmuje problematykę "wychowania wobec przyszłości", kierując czytelnika ku pytaniom: "Jak pomóc i komu?".

  • 29,50 zł

   więcej
  • POCZUCIE OSAMOTNIENIA DZIECKA W RODZINIE WŁASNEJ
  • POCZUCIE OSAMOTNIENIA DZIECKA W...

   Autorka pracy uczyniła przedmiotem swoich zainteresowań problem poczucia osamotnienia dziecka w rodzinie z uwagi na zmniejszające się zjawisko wrażliwości rodziców na potrzeby psychiczne dzieci oraz eliminowanie sfery emocjonalnej w rodzinie na...

  • 34,10 zł

   więcej
  • Wyspy szczęścia Czyli jak osiągnąć dobre samopoczucie
  • Wyspy szczęścia Czyli jak...

   Wszystkie dzieci pragną mieć zadowoloną mamę, z którą można także czasem pomarzyć lub poszaleć. Dlatego autorka - doświadczony pedagog i doradca psychologiczny - pokazuje, jak w natłoku codziennych zajęć i obowiązków znaleźć czas dla siebie...

  • 19,00 zł

   więcej
  • Wychowanie w Rodzinie
  • WYCHOWANIE W RODZINIE

   Zapewne nie ma większego i bardziej długotrwałego wyzwania dla rodziców, jak wychowanie swoich dzieci na dobrych i szczęśliwych ludzi.

  • 49,00 zł

   więcej
  • Instytucje wsparcia dziecka i rodziny
  • Instytucje wsparcia dziecka i...

   Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie wiedzy na temat zadań instytucji wsparcia dziecka i rodziny przede wszystkim na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa, ponieważ perspektywa pedagogiczna ich funkcjonowania jest osadzona...

  • 28,00 zł

   więcej
  • BEZPIECZNY DOM
  • BEZPIECZNY DOM

   Książka ta wspiera wysiłki rodzin próbujących przetrwać trudny czas. Wwiększej mierze traktuje o rodzicach, którzy bardzo się starają właściwie postępować. Przedstawia problemy rodziny na tle współczesnych oddziaływań kulturowych....... [...

  • 26,70 zł

   więcej
  • ZNIEWOLONE DZIECIŃSTWO
  • ZNIEWOLONE DZIECIŃSTWO

   W "Zniewolonym dzieciństwie" Alice Miller demaskuje mechanizm przemocy obecny w metodach wychowawczych stosowanych wobec naszych rodziców i dziadków (tzw. czarna pedagogika), który również dziś nie budzi wątpliwości w wielu krajach...

  • 25,90 zł

   więcej
  • PRZEMOC w wychowaniu rodzinnym
  • PRZEMOC w wychowaniu rodzinnym

   Książka stanowi ujęcie teoretyczno-empiryczne problematyki przemocy w wychowaniu rodzinnym. Moim celem badawczym było poznanie zjawiska przemocy w rodzinie wobec dziecka (rozmiarów, uwarunkowań i skutków) oraz poglądów uczniów,...

  • 24,00 zł

   więcej
  • SYTUACJA SZKOLNA DZIECKA Z RODZINY UBOGIEJ
  • SYTUACJA SZKOLNA DZIECKA Z...

   Badając sytuację w rodzinach biednych, autorka dzieli ubóstwo na niezawinione i zawinione. Duży nacisk położony został na czynniki niepatologiczne oraz patologiczne, towarzyszące ?biedzie domu?, które różnicują zależności między trudną...

  • 33,60 zł

   więcej
  • RODZINA PARTNERSKA jako relacja współzależnych podmiotów
  • RODZINA PARTNERSKA jako relacja...

   Prezentowaną książkę można czytać jako narrację o różnych kontekstach rozumienia partnerstwa w relacji małżeńskiej, o sposobach konstruowania partnerskiego bycia w rodzinnej codzienności, również w wymiarze rodzicielstwa, a także jako...

  • 49,80 zł

   więcej
  • RODZINA DLA EUROPY CZY EUROPA DLA RODZINY?
  • RODZINA DLA EUROPY CZY EUROPA...

   Rodzina zawsze była najbardziej autentycznym łącznikiem między życiem prywatnym i publicznym. Prawdę tę najlepiej wyrażają słowa Jana Pawła II: „Rodzina jest jednym z najcenniejszych ludzkich dóbr”. Problemy współczesnej Europy, które...

  • 39,90 zł

   więcej
  • PRAWNA OCHRONA RODZINY
  • PRAWNA OCHRONA RODZINY

   Autor w komunikatywny sposób omawia podstawowe przepisy prawa dotyczące spraw rodziny (m.in. rozwodu, alimentów, władzy rodzicielskiej, praw dzieci, opieki zastępczej nad dzieckiem). Stawia pytania z pogranicza pedagogiki, prawa, etyki,...

  • 20,00 zł

   więcej
  • NIETOKSYCZNE RODZICIELSTWO
  • NIETOKSYCZNE RODZICIELSTWO

   To książka o rodzicach, którzy kochają swoje dzieci i życzą im jak najlepiej, ale powodują w ich psychice nieodwracalne zniszczenia. Robert W. Firestone pisze o konieczności odczuwania do własnego potomstwa prawdziwego szacunku, będącego...

  • 41,90 zł

   więcej
  • BYĆ RODZICEM
  • BYĆ RODZICEM

   Książka "Być rodzicem" przedstawia siedem przemyślanych wyborów. Każdy z nich zostaje zrealizowany poprzez pięć kolejnych kroków, dalej zamieszczony jest komentarz taty Johna i rodzin, które doświadczyły wyzwań podobnych do twoich. W tekstach...

  • 26,20 zł

   więcej
  • RODZINA ALKOHOLOWA z uzależnionym w leczeniu
  • RODZINA ALKOHOLOWA z...

   Recenzowana książka stanowi pierwszą w polskim piśmiennictwie próbę zastosowania współczesnych koncepcji systemowych do analizy funkcjonowania rodzin z problemem alkoholowym (...). Na szczególne wyróżnienie zasługują rozdziały poświęcone...

  • 38,00 zł

   więcej
  • RODZINNY KRĄG
  • RODZINNY KRĄG

   "Czy zawsze muszą towarzyszyć życiu rodzinnemu fałsz lub złudzenia? Czy jesteśmy w stanie utrzymać taki stan równowagi, który może zapewniać w miarę optymalne funkcjonowanie osób w tym kręgu społecznym, który tworzy...

  • 24,20 zł

   więcej
  • DOBRO DZIECKA
  • DOBRO DZIECKA

   Podjęta przeze mnie próba zrozumienia fragmentu rzeczywistości badawczej, jaką stanowi dyskurs państwa i rodziny, szczególnie w sytuacji zagrożenia dobra dziecka, stanowiła dla mnie swoistą podróż badawczą. Używając metafory Umberto Eco:...

  • 38,00 zł

   więcej
  • SAMOOCENA DZIECI KRZYWDZONYCH W RODZINIE
  • SAMOOCENA DZIECI KRZYWDZONYCH W...

   Podstawową zaletą książki jest to, że odnosi się ona do ważnego społecznie problemu, jakim jest przemoc w rodzinie oraz jej wpływ na rozwój osobowości dzieci i młodzieży. Ta kategoria konsekwencji przemocy nie została jeszcze do końca...

  • 31,50 zł

   więcej
  • REKONSTRUKCJA RODZINY
  • REKONSTRUKCJA RODZINY

   Rekonstrukcja rodziny to metoda terapeutyczna opracowana przez znaną psychoterapeutkę Virginię Satir, autorkę koncepcji terapii systemu rodzinnego. Sharon Wegscheider-Cruse - wybitna specjalistka w dziedzinie leczenia współuzależnienia -...

  • 35,70 zł

   więcej

jest pusty

Aktualnie brak promocji