EKOLOGIA

  • ZWIERZĘTA OGRODU FAUNY POLSKIEJ przewodnik
  • ZWIERZĘTA OGRODU FAUNY POLSKIEJ

   Ogród Fauny Polskiej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku został zorganizowany w 1978 r. na powierzchni 12 h. Intencją założycieli było utworzenie kolekcji zwierząt reprezentujących faunę krajową.

  • 10,30 zł

   więcej
  • Społeczne znaczenie wiedzy przyrodniczej
  • Społeczne znaczenie wiedzy...

   Publikacja zawiera wszystkie ważniejsze materiały będące efektem sympozjum naukowo-dydaktycznego "Społeczne znaczenie wiedzy przyrodniczej".

  • 21,00 zł

   więcej
  • krótkie wykłady EKOLOGIA
  • Krótkie wykłady EKOLOGIA

   Kolejna książka tej serii zawiera cały podstawowy zasób wiedzy z zakresu ekologii, jaki obowiązuje studentów tzw. małych kursów oraz 3-letnich studiów licencjackich.

  • 44,90 zł

   więcej
  • PROEKOLOGICZNE ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
  • PROEKOLOGICZNE ODNAWIALNE ŹRÓDŁA...

   Środowisko, w którym żyjemy, jest niszczone głównie przez przemysł oparty na energetyce konwencjonalnej wykorzystującej paliwa naturalne: węgiel, ropę naftową i gaz ziemny.

  • 62,00 zł

   więcej
  • ŻYCIE NASZEJ ZIEMI
  • ŻYCIE NASZEJ ZIEMI

   Dowiemy się z niej, co czyni przyrodę Hawajów czy jeziora Tanganika zjawiskiem jedynym i niepowtarzalnym, jaki żywy klejnot gnieździ się w okolicach Przemyśla, dlaczego Puszcza Białowieska jest aż takim skarbem przyrody, co zawdzięczamy...

  • 26,30 zł

   więcej
  • KLIMAT I CZŁOWIEK
  • KLIMAT I CZŁOWIEK

   Od początku istnienia naszej planety w panującym na niej klimacie zachodzą zmiany. Już od dawna są one przedmiotem zainteresowania człowieka, analiza wyników prowadzonych obserwacji umożliwia zrozumienie złożonych przyczyn tych zmian, a tym...

  • 24,70 zł

   więcej
  • BADANIA EKOLOGICZNO-GLEBOZNAWCZE
  • BADANIA EKOLOGICZNO-GLEBOZNAWCZE

   Pierwszy w Polsce podręcznik-przewodnik, który rozpatruje gleby pod względem różnorodnych funkcji w ekosystemach, w dużej mierze  oparty na wynikach badań własnych autorów.

  • 41,90 zł

   więcej
  • EKOLOGICZNE KŁAMSTWA EKOWOJOWNIKÓW
  • EKOLOGICZNE KŁAMSTWA EKOWOJOWNIKÓW

   Jest to popularnonaukowa książka z dziedziny ekologii, ukazująca nieznaną, ciemną stronę propagandy ekologicznej szerzonej przez nieuczciwych działaczy ekologicznych - ekowojowników.

  • 21,00 zł

   więcej
  • BIOTECHNOLOGIA W OCHRONIE ŚRODOWISKA + CD
  • BIOTECHNOLOGIA W OCHRONIE...

   Przegląd metod biotechnologicznych stosowanych w ochronie środowiska. Uwagę skoncentrowano na sposobach oczyszczania ścieków osadem czynnym, usuwaniu metali ze ścieków i z osadów ściokowych, a także oczyszczaniu gruntów z produktów naftowych....

  • 36,70 zł

   więcej
  • Ekologia dla każdego
  • Ekologia dla każdego

   Razem możemy ocalić świat. Globalne ocieplenie, nadmierna eksploatacja surowców naturalnych, zanieczyszczenie powietrza i wody... Ogrom problemów w zakresie dewastacji środowiska sprawia często, że czujemy się bezsilni. Jednak problemy, z...

  • 24,99 zł

   więcej
  • Życie i ewolucja biosfery
  • Życie i ewolucja biosfery

   Nowoczesny podręcznik współczesnej ekologii - rozumianej jako program badawczy biologii - w którym nacisk położono na zagadnienia z zakresu ekologii globalnej i biosystemowej, wraz z historią biosfery i biogeochemią, oraz problemy związane z...

  • 52,40 zł

   więcej
  • Ochrona środowiska i ekologia
  • Ochrona środowiska i ekologia

   Scenariusze zajęć przeznaczone są do wykorzystania przez nauczycieli w klasach IV-VI. Przydatne na lekcjach przyrody, podczas realizacji ścieżki ekologicznej, a także spotkań kół ekologicznych zachęcają do bliższego kontaktu z naturą,...

  • 17,90 zł

   więcej
  • Ekologiczne dzieciaki
  • Ekologiczne dzieciaki

   100 rzeczy, które możesz zrobić, by ocalić planetę Pomóż ocalić naszą planetę! Czy wiesz, co jest najlepszym źródłem energii? Czy rozumiesz takie terminy jak recykling, ślad...

  • 24,99 zł

   więcej
  • Podstawy ekologii
  • Podstawy ekologii

   Niniejsza publikacja jest podręcznikiem przeznaczonym dla studentów biologii i ochrony środowiska, przydatnym również dla pracowników naukowych, nauczycieli i uczniów szkół średnich, ekologów amatorów, słowem...

  • 43,70 zł

   więcej
  • POLITYKA EKOLOGICZNA III RZECZYPOSPOLITEJ
  • POLITYKA EKOLOGICZNA III...

   Artykuły zebrane w książce powstały na kanwie referatów wygłoszonych w trakcie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Polska polityka ekologiczna w latach 1989-1999 a edukacja ekologiczna; uwarunkowania, osiągnięcia, problemy i perspektywy"....

  • 42,00 zł

   więcej

jest pusty

Aktualnie brak promocji