BIOLOGIA / ZOOLOGIA

  • Zoologia Bezkręgowce Tom 1
  • ZOOLOGIA T.1

   Pierwszy tom nowoczesnego, trzytomowego podręcznika zoologii systematycznej, który wyczerpująco opisuje różnorodność świata zwierząt. Zawiera pełne dane o morfologii, anatomii, rozmnażaniu i rozwoju oraz rozmieszczeniu poszczególnych taksonów...

  • 125,00 zł

   więcej
  • krótkie wykłady MIKROBIOLOGIA
  • Krótkie wykłady MIKROBIOLOGIA

   Kolejna książka z serii Krótkie wykłady, przedstawiająca w sposób jasny, przystępny i wyczerpujący stan współczesnej wiedzy w dziedzinie mikrobiologii.

  • 47,20 zł

   więcej
  • Bakterie antybiotyki lekooporność
  • Bakterie antybiotyki lekoodporność

   Prezentowana książka zawiera aktualną klasyfikację antybiotyków, mechanizmy ich działania, zagadnienia gwałtownej ewolucji i zmienności lekooporności, przyczyny narastania lekooporności, perspektywy chemioterapii, leki nowej generacji oraz...

  • 34,90 zł

   więcej
  • ZOOLOGIA DLA UCZELNI ROLNICZYCH
  • ZOOLOGIA DLA UCZELNI ROLNICZYCH

   Podstawowy podręcznik zoologii w ujęciu systematycznym, przygotowany przez pracowników Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jego pierwowzorem było pięć wydań Ćwiczeń z zoologii.

  • 39,90 zł

   więcej
  • BIOLOGIA KOMÓRKI ROŚLINNEJ t.1
  • BIOLOGIA KOMÓRKI ROŚLINNEJ T.1

   Nowoczesny, bardzo oczekiwany podręcznik poświęcony biologii komórki roślinnej. Jego motywem przewodnim są ścisłe związki między strukturą składników budujących komórkę a jej funkcjonowaniem. W książce uwzględniono najnowsze koncepcje naukowe...

  • 68,20 zł

   więcej
  • BOTANIKA TOM 1 Morfologia
  • BOTANIKA TOM 1 Morfologia

   Kolejne wydanie znanego podręcznika, nowej wersji, która ukazała się w 1992 roku, cenionego zarówno przez studentów, jak i przez uczniów szkół średnich. Książka obejmuje część botaniki, morfologię , i poświęcona została

  • 39,90 zł

   więcej
  • BOTANIKA TOM 2 Systematyka
  • BOTANIKA TOM 2 Systematyka

   Poprzednia wersja Botaniki A. i J. Szweykowskich doczekała się licznych wznowień i jest dobrze znana na rynku wydawniczym. Nowe opracowanie tej książki zawiera aktualny stan wiedzy botanicznej, uwzględniający zmiany w systematyce, dokonywane w...

  • 49,90 zł

   więcej
  • MIKROSKOPIA ŚWIETLNA W BADANIACH KOMÓRKI ROŚLINNEJ
  • MIKROSKOPIA ŚWIETLNA W BADANIACH...

   Książka zawiera opis praktycznych ćwiczeń z "klasycznej" biologii roślin. Omawiane konkretne ćwiczenia wykonywane są z wykorzystaniem następujących technik mikroskopowych: kontrast fazowy, polaryzacja, fluorescencja, technika...

  • 20,90 zł

   więcej
  • EKOLOGIA CZŁOWIEKA t.1
  • EKOLOGIA CZŁOWIEKA TOM 1

   Ekologia człowieka jest nauką nową, podobnie jak nowym problemem cywilizacyjnym są zanieczyszczenia środowiska. Podręcznik ten traktuje o zmianach, jakim ulega człowiek pod presją środowiska.

  • 62,90 zł

   więcej
  • Genetyka ogólna dla biologów
  • Genetyka ogólna dla biologów

   W jednym tomie znalazły się zagadnienia z genetyki klasycznej oraz genetyko molekularnej, kolejne rozdziały wprowadzają czytelnika w problemy polimorfizmu genetycznego, sprzężenia cech oraz determinacji płci.

  • 28,40 zł

   więcej
  • Podstawy cytogenetyki roślin
  • Podstawy cytogenetyki roślin

   Jest to pierwszy na naszym rynku wydawniczym podręcznik akademicki dotyczący cytogenetykli roślin, napisany przez polskie autorki. Książka przedstawia aktualny stan wiedzy w tej dziedzinie, a podstawowy zasób...

  • 38,90 zł

   więcej
  • Atlas anatomii roślin
  • Atlas anatomii roślin

   Ten zbiór rysunków powstał dzięki profesorowi Henrykowi Teleżyńskiemu i docentowi Franciszkowi Kadejowi, którzy zafascynowali mnie światem widzianym pod mikroskopem i stanowili dla mnie wzór umiejętności...

  • 105,00 zł

   więcej
  • Dendrologia
  • Dendrologia

   Czwarte, zmienione wydanie podstawowego na rynku polskim podręcznika dendrologii. W obecnym wydaniu wprowadzono wiele bardzo istotnych zmian i uzupełnień, m.in....

  • 59,90 zł

   więcej
  • Dydaktyka biologii i ochrony środowiska
  • Dydaktyka biologii i ochrony...

   Podręcznik obejmuje całokształt zagadnień związanych z nowoczesnym nauczaniem i kierowaniem procesem uczenia się biologii (łącznie z ekologią oraz higieną) i ochrony środowiska. Autorzy przedstawili współczesne światowe tendencje w...

  • 59,90 zł

   więcej
  • ANATOMIA I FIZJOLOGIA zwierząt domowych
  • ANATOMIA I FIZJOLOGIA zwierząt...

   Podręcznik zawierający elementy cytologii, histologii, biochemii, farmakologii i anatomii patologicznej. Dodatkowym walorem są liczne, znakomicie powiązane z tekstem ryciny i schematy.                                                      ...

  • 99,00 zł

   więcej
  • PODSTAWY BIOLOGII
  • PODSTAWY BIOLOGII

   Podręcznik w swoim założeniu ma na celu zapoznać studenta z podstawami wiedzy oraz z aspektami współcześnie obowiązujących koncepcji powstałych w oparciu o najnowsze odkrycia naukowe, dotyczące powstania i funkcjonowania komórki...

  • 18,90 zł

   więcej
  • GENOMY
  • GENOMY

   Od podstaw genetyki molekularnej aż po ekspresję genomów i filogenezę molekularną! Tłumaczenie trzeciego wydania znanego w świecie podręcznika genetyki molekularnej. Obecne wydanie zawiera najnowszą wiedzę,...

  • 149,00 zł

   więcej
  • Krótkie wykłady CHEMIA DLA BIOLOGÓW
  • Krótkie wykłady CHEMIA DLA...

   Krótkie wykłady. Chemia dla biologów stanowi zwięzły, lecz wyczerpujący podręcznik chemii dla studentów nauk biologicznych, geologicznych, fizycznych czy farmaceutycznych. Podręcznik obejmuje wszystkie najważniejsze zagadnienia chemii...

  • 57,70 zł

   więcej

jest pusty


 • Cena: 0,00 zł

Aktualnie brak promocji