GEOGRAFIA / NAUKI O ZIEMI

  • GEOGRAFIA POLITYCZNA
  • GEOGRAFIA POLITYCZNA

   W podręczniku omówiono podstawowe pojęcia dotyczące podziału politycznego świata i stosunków międzynarodowych w układzie czasowym - od pierwszych odkryć geograficznych do dziś.

  • 36,60 zł

   więcej
  • GEOLOGIA HISTORYCZNA dla geografów
  • GEOLOGIA HISTORYCZNA dla geografów

   Podręcznik zawiera podstawowe informacje z dziedziny geologii historycznej, nauki, która zajmuje się ewolucją skorupy ziemskiej i rozwojem świata organicznego w przeszłości. Ma na celu zapoznanie  studentów z...

  • 36,60 zł

   więcej
  • HYDROLOGIA OGÓLNA
  • HYDROLOGIA OGÓLNA

   Przystępna wiedza z hydrologii ogólnej Podstawy teoretyczne zjawisk i procesów zachodzących w hydrosferze.

  • 47,20 zł

   więcej
  • GEOGRAFIA REGIONALNA ŚWIATA
  • GEOGRAFIA REGIONALNA ŚWIATA

   Zagadnienia geograficzne składające się na treść podręcznika omówione zostały w układzie wielkich regionów stanowiących zwarte przestrzennie grupy państw o zbliżonych cechach przyrodniczych, społecznych, kulturowych i gospodarczych.

  • 52,40 zł

   więcej
  • GEOLOGIA DYNAMICZNA
  • GEOLOGIA DYNAMICZNA

   Uniwersalny podręcznik do geologii dynamicznej! Nowe wydanie znanego podręcznika zawierającego podstawowe wiadomości z każdej dziedziny geologii dynamicznej....

  • 57,60 zł

   więcej
  • GEOGRAFIA FIZYCZNA POLSKI
  • GEOGRAFIA FIZYCZNA POLSKI

   Podręcznik powstał jako kontynuacja prac autorstwa prof. Jerzego Kondrackiego, który wprowadził i rozwinął kompleksowy kierunek badań środowiska przyrodniczego i był uznanym autorytetem w dziedzinie regionalizacji...

  • 49,90 zł

   więcej
  • GEOGRAFIA POLSKI. W KRAJU OJCÓW
  • GEOGRAFIA POLSKI - W kraju ojców

   Książka jest podręcznikiem przeznaczonym dla środowisk polonijnych oraz dla Polaków mieszkających poza granicami kraju. Adresowany jest do uczniów na poziomie szkoły średnej, a także do osób dorosłych.

  • 52,50 zł

   więcej
  • GEOGRAFIA FIZYCZNA ŚWIATA
  • GEOGRAFIA FIZYCZNA ŚWIATA

   Podręcznik w niezwykle przystępny sposób i w skondensowanej formie prezentuje wiedzę z zakresu regionalnej geografii fizycznej.

  • 41,90 zł

   więcej
  • Geografia roślin
  • Geografia roślin

   Nowe wydanie podręcznika, uwzględniające ważne, z punktu widzenia geografii roślin, informacje i osiągnięcia.

  • 62,00 zł

   więcej
  • Geografia Rolnictwa Polski
  • Geografia rolnictwa Polski

   Dokonujące się współcześnie w Polsce przekształcenia społeczno-gospodarcze wywarły znaczący wpływ na rolnictwo. Lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku przyniosły wiele negatywnych zjawisk w gospodarce rolnej, ale...

  • 58,80 zł

   więcej
  • Astronomia w geografii
  • Astronomia w geografii

   Podręcznik dla studentów geografii wyższych uczelni, zawierający podstawowe wiadomości z zakresu astronomii sferycznej i praktycznej oraz astrofizyki. Przedstawia w sposób poglądowy, a jednocześnie ścisły,...

  • 52,40 zł

   więcej
  • Przewodnik do ćwiczeń z geologii
  • Przewodnik do ćwiczeń z geologii

   Doskonałe uzupełnienie podręcznika Geologia dynamiczna! W książce przedstawiono podstawowe zagadnienia geologii, zwłaszcza dynamicznej, historycznej i kartografii geologicznej, w formie zadań do samodzielnego wykonania....

  • 34,90 zł

   więcej
  • Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii ogólnej
  • Przewodnik do ćwiczeń z...

   Przewodnik zawiera zestaw 45 ćwiczeń i zadań obliczeniowych z zakresu hydrologii. Dostosowany do programu i metodologii nauczania oraz nowych technik badawczych, obejmuje zagadnienia zlewni, sieci rzecznej, wód podziemnych, a także bilansu...

  • 31,40 zł

   więcej

jest pusty

Aktualnie brak promocji