RESOCJALIZACJA

  • Zabójcy i mordercy
  • Zabójcy i mordercy

   Przedstawione w niniejszej książce badania mają charakter diagnostyczny i resocjalizacyjny, pozwalający na wszechstronne, komplementarne poznanie analizowanego problemu, umożliwiające ustalenie czynników ryzyka oraz opracowanie wobec sprawców...

  • 59,80 zł

   więcej
  • ZJAWISKO PROSTYTUCJI W DOŚWIADCZENIACH PROSTYTUUJĄCYCH SIĘ KOBIET
  • ZJAWISKO PROSTYTUCJI W...

   Stanowi ona bogate i fachowo przygotowane studium wiedzy na temat współczesnej kobiecej heteroseksualnej prostytucji. Autorka fachowo porusza się po obszarach teoretycznych współczesnej pedagogiki, socjologii, seksuologii i antropologii kultury,...

  • 39,90 zł

   więcej
  • DYSFUNKCYJNOŚĆ RODZINY A RESOCJALIZACJA
  • DYSFUNKCYJNOŚĆ RODZINY A...

   Główny temat prezentowanej publikacji to wzrastająca liczba rodzin problemowych, przemiany w zakresie opieki i wychowania oraz trudności związane z przywracaniem społeczeństwu jednostek wykolejonych.

  • 36,50 zł

   więcej
  • WARTOŚCI I POSTAWY NIELETNICH W ROŻNYCH STADIACH WYKOLEJENIA SPOŁECZNEGO
  • WARTOŚCI I POSTAWY NIELETNICH W...

   Książka ujmuje niezwykle ważne zagadnienie, jakim jest ustalenie i opisanie repertuaru wartości oraz młodzieży z tzw.marginesu społecznego w okresie drugiej dekady transformacji ustrojowej w Polsce.

  • 30,50 zł

   więcej
  • ZANIM W SZKOLE BĘDZIE ŹLE...
  • ZANIM W SZKOLE BĘDZIE ŹLE...

   Książka ta jest adresowana do szerokiego grona odbiorców- nauczycieli, studentów(pedagogiki, psychologio i inne.), a także rodziców oraz tych wszystkich, którzy doceniają znaczenie szkoły w procesie wychowania dzieci i młodzieży i chcą...

  • 26,30 zł

   więcej
  • DRUGIE ŻYCIE WIĘZIENIA
  • DRUGIE ŻYCIE WIĘZIENIA

   Książka oparta na wynikach badań nad "drugim życiem" w więzieniach zrealizowanych w latach 70-tych i na początku 80-tych zarówno z zakładów karnych dla mężczyzn jak i kobiet z uwzględnieniem zmian jakie zaszły w latach 90-tych.

  • 33,60 zł

   więcej
  • Za Murami Poprawczaka
  • Za Murami Poprawczaka

   "Jeśli ktoś szuka w tej książce jakiejś oryginalnej egzotyki i sensacji, to zapewne też ją tam znajdzie, ale nie to", jest w niej najważniejsze.

  • 27,30 zł

   więcej
  • RESOCJALIZACJA - TEORETYCZNE PODSTAWY ORAZ PRZYKŁADY PROGRAMÓW ODDZIAŁYWAŃ
  • RESOCJALIZACJA - TEORETYCZNE...

   Czym jest resocjalizacja? Coraz większe potrzeby jej stosowania w związku z pogłębiającym się kryzysem wychowawczym. Różnorodne metody resocjalizacji, sprawdzonej w wieloletniej praktyce, zwłaszcza na terenie Stanów Zjednoczonych. Autor

  • 28,40 zł

   więcej
  • NA POCZĄTKU BYŁA ROZPACZ...
  • NA POCZĄTKU BYŁA ROZPACZ...

   Loty na księżyc i komputery nie zmieniły zagrożeń dotykających człowieka i jego najbliższych, takim stwierdzeniem rozpoczyna swoją książkę znany profilaktyk dr Krzysztof Wojcieszek. Stwierdza dalej, iż z niepokoju i sprzeciwu wobec nieszczęść w...

  • 30,50 zł

   więcej
  • ZARYS RESOCJALIZACJI Z ELEMENTAMI PATOLOGII SPOŁECZNEJ I PROFILAKTYKI
  • ZARYS RESOCJALIZACJI Z...

   Patologia jest coraz częściej powtarzanym słowem które weszło już na trwałe do języka polskiego. Nic dziwnego, bo kryją się za nim takie pojęcia jak: przemoc w rodzinie, pijaństwo i rozbój, korupcja, kradzieże oraz prostytucja i terror.

  • 26,30 zł

   więcej
  • CZŁOWIEK W RELACJACH SOCJOPEDAGOGICZNYCH
  • CZŁOWIEK W RELACJACH...

   Książka Człowiek w relacjach socjopedagogicznych obejmuje problematykę "wychowania wobec przyszłości", kierując czytelnika ku pytaniom: "Jak pomóc i komu?".

  • 29,50 zł

   więcej
  • Resocjalizacja Zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne
  • Resocjalizacja Zagadnienia...

   Treści zawarte w tej książce stanowią przeciwwagę wciąż prowadzonych debat społecznych i politycznych, w których trudno dostrzec zmianę kierunku myślenia z potępiania sprawców przestępstw na próbę zrozumienia przestępstwa i zachowań...

  • 39,80 zł

   więcej
  • Dzieci ulicy , profilaktyka zagrożeń
  • Dzieci ulicy - profilaktyka...

   Książka omawia problem dzieci ulicy z wszechstronnej perspektywy , zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. W książce podjęto trud uporządkowania i zebrania dotychczasowego dorobku na ten temat.

  • 29,80 zł

   więcej
  • Skuteczna resocjalizacja. Doświadczenia i propozycje
  • Skuteczna resocjalizacja....

   Zebrane w tej książce artykuły są pokłosiem ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej UMCS, która odbyła się w listopadzie 2006 roku w Lublinie.

  • 39,90 zł

   więcej
  • Przekraczanie kręgu zagubionego człowieczeństwa na resocjalizacyjnej niwie
  • Przekraczanie kręgu zagubionego...

   Niniejsza publikacja jest pokłosiem merytorycznej dyskusji pracowników naukowych różnych ośrodków akademickich naszego kraju i dotyczy resocjalizacyjnego kontekstu przekraczania kręgu zagubionego człowieczeństwa.

  • 28,00 zł

   więcej
  • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA
  • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

   Poprzednie wydania Pedagogiki resocjalizacyjnej (1991, 1993, 1995, 2000, 2001), choć niewolne od usterek, rozeszły się błyskawicznie. W związku z tym, na prośbę Pani Redaktor Naczelnej Wydawnictwa Akademii PedagoŞgiki Specjalnej im. Marii...

  • 46,20 zł

   więcej
  • Psychopatia
  • Psychopatia

   Profesor Kazimierz Pospiszyl nie po raz pierwszy podejmuje temat uwarunkowań psychicznych, genetycznych i społecznych, które powodują że człowiek schodzi na drogę przestępstwa.

  • 29,40 zł

   więcej
  • ROZBÓJ
  • ROZBÓJ

   "Książka spełniać będzie nie tylko ważne funkcje monografii ścjśle naukowej, ale także funkcje dydaktyczne na poziomie akademickim, wszędzie tam. gdzie wykładana jest psychologia i pedagogika resocjalizacyjna oraz kryminologia.

  • 42,00 zł

   więcej
  • RESOCJALIZACJA NIELETNICH W PAŃSTWACH EUROPEJSKICH I POZAEUROPEJSKICH
  • RESOCJALIZACJA NIELETNICH W...

   Podręcznik dla studentów kierunków pedagogicznych, w szczególności kierunku pedagogika  resocjalizacyjna oraz dla osób pracujących w instytucjach, stowarzyszeniach i fundacjach zajmujących się młodzieżą nieprzystosowaną społecznie.

  • 32,50 zł

   więcej

jest pusty


 • Cena: 0,00 zł

Aktualnie brak promocji