EKONOMIA - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

  • Statystyka. Zbiór zadań
  • Statystyka. Zbiór zadań

   Zbiór zadań stanowi uzupełnienie podręcznika do statystyki tegoż autora. Jest przeznaczony głównie dla uczniów średnich szkół ekonomicznych wszystkich specjalności.

  • 21,90 zł

   więcej
  • Podstawy statystyki
  • Podstawy statystyki

   Podręcznik w sposób kompleksowy tj. zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej prezentuje sposoby wyboru odpowiednich mierników statystycznych w analizie zjawisk masowych i społeczno – gospodarczych.Podręcznik skierowany jest do uczniów...

  • 29,00 zł

   więcej
  • Technika biurowa
  • Technika biurowa

   Ze spisu treści: Pisanie na komputerze Informacja w pracy biurowej Komunikacja interpersonalna Techniczne środki pracy biurowej Ogólne zasady redagowania pism Zasady sporządzania pism typowych ...

  • 18,40 zł

   więcej
  • ORGANIZACJA I TECHNIKA PRACY BIUROWEJ
  • ORGANIZACJA I TECHNIKA PRACY...

   Podręcznik realizujący efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w grupie zawodów PKZ (A.m). Prezentuje wiedzę z zakresu organizacji i techniki pracy biurowej...

  • 36,90 zł

   więcej
  • JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY
  • JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY

   Zeszyt ćwiczeń do nauki języka angielskiego zawodowego w branży ekonomicznej obejmuje następujące treści: prowadzenie działalności gospodarczej, gospodarka rynkowa, mikroekonomia i makroekonomia, prace biurowe, korespondencja handlowa,...

  • 34,80 zł

   więcej
  • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
  • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

   Ppodręcznik składa się z pięciu modułów, prezentujących zagadnienia, których znajomość potrzebna jest człowiekowi przedsiębiorczemu.                                                                       1. Funkcjonowanie gospodarki...

  • 25,20 zł

   więcej
  • PODSTAWY EKONOMII cz.1
  • PODSTAWY EKONOMII cz.1

     Podręcznik składa się z sześciu części odpowiadających działom programu nauczania. Każda część jest podzielona na rozdziały, w których znajdują się: - cele uczenia się, - wiadomości poparte...

  • 32,00 zł

   więcej
  • PODSTAWY EKONOMII cz.2
  • PODSTAWY EKONOMII cz.2

   Jest kontynuacją podręcznika Podstawy ekonomii. Część 1. Mikroekonomia . Podręcznik jest przeznaczony do...

  • 32,00 zł

   więcej
  • EKONOMIKA cz.3
  • EKONOMIKA cz.3

   Podręcznik opracowano na podstawie programu nauczania przedmiotu ekonomika, zawartego w dokumentacji programowej dla zawodu technik ekonomista, nr 341[02]/ /MEN/2008.05.20, przedmiotu marketing dla zawodu technik handlowiec, nr 341...

  • 26,00 zł

   więcej
  • EKONOMIKA cz.1
  • EKONOMIKA cz.1

   W podręczniku cz. 1 omówiono: normy regulujące współżycie międzyludzkie, wizerunek pracownika, stosunki interpersonalne, samoocenę, a także działalność produkcyjną, handlową i usługową, gospodarowanie zasobami majątkowymi oraz zarządzanie...

  • 25,20 zł

   więcej
  • EKONOMIKA cz.2
  • EKONOMIKA cz.2

   W podręczniku cz. 2 omówiono: ubezpieczenia, politykę personalną przedsiębiorstwa, gospodarowanie finansami, rolę i znaczenie kontroli. Każdy rozdział kończy się zadaniami do przemyślenia i dyskusji. Przykłady oraz wzory pozwalają lepiej...

  • 25,20 zł

   więcej
  • FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW cz.1 Kwalifikacja A.35.1
  • FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW...

   Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista realizujący treści z zakresu 1 części kwalifikacji A.35 (Organizacja działalności gospodarczej i obliczanie podatków). Prezentuje wiedzę i uczy umiejętności niezbędnych do prowadzenia...

  • 41,80 zł

   więcej
  • FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW cz.2 Kwalifikacja A.35.1
  • FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW...

   Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista realizujący treści z zakresu 1 części kwalifikacji A.35 (Organizacja działalności gospodarczej i obliczanie podatków). Prezentuje wiedzę i uczy umiejętności planowania działalności...

  • 41,60 zł

   więcej
  • EKONOMIA BEZ TAJEMNIC cz.2
  • EKONOMIA BEZ TAJEMNIC cz.2

   Podręcznik napisany do programu nauczania przedmiotu podstawy ekonomii dla zawodu technik ekonomista i technik handlowiec. C zęść 2 podręcznika obejmuje zagadnienia makroekonomiczne. Wiadomości prezentowane w tej części...

  • 30,90 zł

   więcej
  • PRACOWNIA EKONOMICZNA cz.1
  • PRACOWNIA EKONOMICZNA cz.1

   Podręcznik do przedmiotu pracownia ekonomiczna, przeznaczony dla zawodów: technik ekonomista, technik handlowiec i technik rachunkowości. Podręcznik napisano metodą `krok po kroku`, tak by uczeń mógł samodzielnie wykonać...

  • 31,90 zł

   więcej
  • PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  • PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI...

   Podręcznik realizujący efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów. Prezentuje wiedzę z zakresu planowania i prowadzenia działalności gospodarczej, objaśnia zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej, omawia przepisy prawa dotyczące...

  • 49,20 zł

   więcej
  • EKONOMIA STOSOWANA
  • EKONOMIA STOSOWANA

   Podręcznik jest dostosowany do aktualnej podstawy programowej do przedmiotu podstawy przedsiębiorczości i zgodnie z tytułem prezentuje treści merytoryczne wsparte przykładami stosowania zdobytej wiedzy w życiu. Zgodnie z sugestiami...

  • 24,50 zł

   więcej

jest pusty


 • Cena: 0,00 zł

Aktualnie brak promocji