BUDOWNICTWO

  • Zarys historii architektury. Dokumentacja budowlana 2 Podręcznik dla technikum
  • Zarys historii architektury....

   Podręcznik do nauki przedmiotu dokumentacja budowlana, przeznaczony dla uczniów technikum i szkoły policealnej, zawód: technik budownictwa. Polecamy go również uczniom liceum profilowanego o profilu: kształtowanie środowiska.Zawiera zwięzłe...

  • 31,90 zł

   więcej
  • INSTALACJE GAZU
  • INSTALACJE GAZU

   Zawiera ogólne wiadomości dotyczące paliw gazowych, ich magazynowania i przesyłania. Omówiono szczegółowo projektowanie, wykonywanie i odbiór instalacji gazu.

  • 17,30 zł

   więcej
  • Projektowanie obiektów użyteczności publicznej. Dokumentacja budowlana 4 Podręcznik dla technikum
  • Projektowanie obiektów...

   Podręcznik do nauki przedmiotu projektowanie, przeznaczony dla uczniów technikum i szkoły policealnej, zawód: technik budownictwa. Polecamy go również studentom wydziału architektury wyższych uczelni technicznych oraz początkującym projekta...

  • 23,30 zł

   więcej
  • BUDOWNICTWO Z TECHNOLOGIĄ - CZĘŚĆ 2
  • BUDOWNICTWO Z TECHNOLOGIĄ -...

   W książce omówiono roboty murarskie, wykonywanie ścian, schodów, stropów, dachów i ich pokryć. Ponadto omówiono zagadnienia fizyki budowli, izolacje, systemy budownictwa uprzemysłowionego i roboty montażowe oraz stolarkę i ślusarkę budowlaną.

  • 41,70 zł

   więcej
  • Przykłady obliczeń elementów i połączeń konstrukcji stalowych Tom 4 Konstrukcje budowlane
  • KONSTRUKCJE BUDOWLANE 4'....

   Część 4. jest zbiorem zadań, stanowiącym ćwiczeniową część podręcznika "Konstrukcje stalowe. Konstrukcje budowlane 4" tego samego autora.

  • 27,50 zł

   więcej
  • KONSTRUKCJE BUDOWLANE 4. KONSTRUKCJE STALOWE
  • KONSTRUKCJE BUDOWLANE 4....

   W książce omówiono cechy konstrukcji stalowych, ich zastosowanie w budownictwie, sposoby ochrony przed korozją i ogniem, gatunki, odmiany i podstawowe właściwości stali oraz wyroby z niej.

  • 33,80 zł

   więcej
  • ORGANIZACJA BUDOWY
  • ORGANIZACJA BUDOWY

   Podręcznik przeznaczony dla ucznia technikum i szkoły policealnej, zawód: technik budownictwa.

  • 31,70 zł

   więcej
  • Wymiana ciepła w instalacjach słonecznych z płaskimi kolektorami
  • Wymiana ciepła w instalacjach...

   Aktualna sytuacja energetyczna na świecie oraz wyczerpywanie się dostępnych zasobów paliw kopalnych uzasadniają poszukiwanie nowych technologii wytwarzania energii, które byłyby alternatywne wobec tradycyjnych i przyjaźniejsze...

  • 16,80 zł

   więcej
  • KOLEKTORY SŁONECZNE DO PODGRZEWANIA WODY UŻYTKOWEJ. EFEKTYWNOŚĆ I OPŁACALNOŚĆ INSTALACJI
  • KOLEKTORY SŁONECZNE DO...

   Monografia stanowi liczący się wkład do rozwoju wiedzy z zakresu odnawialnych źródeł energii. Ma ona jednocześnie znaczenie utylitarne. W pracy zajęto się bowiem kompleksowymi badaniami typowej, standardowej instalacji słonecznej, która służyła...

  • 27,30 zł

   więcej
  • Budownictwo z technologią 3. Podręcznik dla technikum.
  • Budownictwo z technologią 3....

   Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów technikum i szkoły policealnej, zawód: technik budownictwa, może służyć jako książka pomocnicza dla uczniów liceum technicznego o profilu: kształtowanie środowiska. Polecamy ją również uczniom liceum...

  • 21,00 zł

   więcej
  • Konstrukcje budowlane 2
  • Konstrukcje budowlane Podręcznik...

   Podręcznik (część informacyjna) do przedmiotu Konstrukcje budowlane jest przeznaczony dla uczniów V klasy technikum pięcioletniego w zawodzie technik budownictwa oraz uczniów III klasy technikum trzyletniego. Polecamy go słuchaczom szkoły p...

  • 18,00 zł

   więcej
  • Technologia robót w budownictwie drogowym. Część 2.
  • Technologia robót w budownictwie...

   Podręcznik do nauki przedmiotu technologia robót, przeznaczony dla ucznia technikum, zawód: technik budownictwa, specjalność: drogi i mosty kołowe. Polecamy go również uczniom liceum technicznego o profilu kształtowanie środowiska.Obejmuje ...

  • 18,10 zł

   więcej
  • EKONOMIKA BUDOWNICTWA
  • EKONOMIKA BUDOWNICTWA

   Ekonomia jest samodzielną nauką, obejmującą zespół zasad, praw i prawidłowości odnoszących się do procesu produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji towarów i usług.

  • 18,90 zł

   więcej
  • MURARSTWO - pod. cz.2
  • MURARSTWO - pod. cz.2

   Podręcznik przeznaczony dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych i technikum oraz dla słuchaczy zawodowych kursów dokształcających. Umożliwia zdobycie podstaw teoretycznych i ugruntowanie praktycznych

  • 33,60 zł

   więcej
  • MURARZ
  • MURARZ

   Książka zawiera podstawowe wiadomości niezbędne w zawodzie murarza. Książka jest adresowana do osób dorosłych pragnących zdobyć zawód murarza, uczestników odpowiednich kursów, bądź uzupełniających wiedzę samodzielnie.

  • 24,20 zł

   więcej
  • BETONIARZ
  • BETONIARZ

   Treścią książki są podstawowe wiadomości niezbędne do wykonywania zawodu betoniarza, przedstawione w sposób zwięzły, a zarazem przystępny.

  • 24,20 zł

   więcej
  • PODSTAWY KOMINIARSTWA
  • PODSTAWY KOMINIARSTWA

   Niniejsze opracowanie zawiera podstawowe wiadomości o kominiarstwie poszerzone o wiadomości z dziedziny budownictwa, fizyki gazów i rysunku zawodowego.

  • 37,80 zł

   więcej
  • ZBROJARZ
  • ZBROJARZ

   Treścią niniejszej książki są wybrane wiadomości niezbędne do wykonywania w sposób prawidłowy i bezpieczny zawodu zbrojarza. Książka adresowana jest do osób dorosłych pragnących zdobyć zawód zbrojarza.

  • 24,20 zł

   więcej

jest pusty

Aktualnie brak promocji