PEDAGOGIKA

  • PEDAGOGIKA MEDIALNA TOM 1
  • PEDAGOGIKA MEDIALNA T.1

   Podręcznik wprowadza w podstawowe pojęcia i koncepcje związane ze środkami przekazu, komunikacją społeczną i społeczeństwem informacyjnym.

  • 57,60 zł

   więcej
  • PEDAGOGIKA MEDIALNA TOM 2
  • PEDAGOGIKA MEDIALNA T.2

   Podręcznik wprowadza w podstawowe pojęcia i koncepcje związane ze środkami przekazu, komunikacją społeczną i społeczeństwem informacyjnym. Wskazuje zadania mediów w edukacji, a także funkcje i obszary badawcze pedagogiki mediów.

  • 52,40 zł

   więcej
  • Pedagogika ogólna
  • Pedagogika ogólna

   Podręcznik dla studentów pedagogiki, pedagogiki specjalnej oraz kierunków przygotowujących do zawodu nauczyciela, a także dla osób zajmujących się zawodowo problemami edukacji (politycy, pracownicy administracji, samorzadowcy, dziennikarze).

  • 47,00 zł

   więcej
  • Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania
  • Biomedyczne podstawy kształcenia...

   Znakomity podręcznik niezbędny do nauki, pracy dydaktycznej i w codziennym życiu ?rozwój biologiczny, zdrowie i potrzeby ucznia/wychowanka w różnych okresach życia  ochrona i promocja zdrowia nauczyciela/wychowawcy  zdrowotne aspekty środowiska...

  • 54,90 zł

   więcej
  • PEDAGOGIKA t.1
  • PEDAGOGIKA TOM 1

   Tom 1 odpowiada treściom przedmiotów: pedagogika ogólna, historia wychowania oraz współczesne kierunki pedagogiczne.

  • 39,90 zł

   więcej
  • PEDAGOGIKA t.2
  • PEDAGOGIKA TOM 2

   Tom 2 obejmuje trzy części. Pierwsza część omawia zagadnienia istoty i przedmiotu badań teorii wychowania, różnych podejść do teorii wychowania, badań

  • 39,90 zł

   więcej
  • Psychoterapia dzieci i młodzieży
  • Psychoterapia dzieci i młodzieży

   Napisany przez światowej sławy specjalistów podręcznik jest praktycznym przeglądem opartych na dowodach terapii dzieci i młodzieży z problemami społecznymi, emocjonalnymi i behawioralnymi. Autorzy opisują swoje osiągnięcia, rozwój...

  • 60,00 zł

   więcej
  • Edukacja dorosłych
  • EDUKACJA DOROSŁYCH

   Klasyczne dzieło z dziedziny edukacji dorosłych sławnego profesora Knowlesa w nowym opracowaniu Elwooda Holtona i Dicka Swansona wzbogacającym o najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie, podzielono na 3 części.

  • 59,90 zł

   więcej
  • Pedagogika wczesnej edukacji
  • Pedagogika wczesnej edukacji

   Ta obszerna książka, którą Państwu prezentujemy, jest zbiorowym dziełem 43 pedagogów, działających w Zespole Edukacji Elementarnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, kierowanym od kilku lat przez profesor Dorotę Klus-Stańską. Celowo...

  • 66,20 zł

   więcej
  • Z dziejów teorii i praktyki wychowania
  • Z dziejów teorii i praktyki...

   Seria autorskich podręczników akademickich do pedagogiki jest kolejnym dopełnieniem polskiej literatury przedmiotu o nowe IMPULSY i spojrzenie na przedmiot jej naukowych badań,  najbardziej palące dla praktyki problemy edukacyjne, opiekuńcze i...

  • 49,80 zł

   więcej
  • Matematyka a język
  • Matematyka a język

   Czy nauczanie matematyki zwalnia nas od zwracania uwagi na poprawność językową? Oczywiście, nie! Znamy wszyscy problemy językowe, jakie spotykają uczniowie na lekcjach matematyki choćby z pisownią terminów matematycznych. Autorzy —...

  • 16,80 zł

   więcej
  • METODY NAUKI CZYTANIA I PISANIA z perspektywy trudności uczniów
  • METODY NAUKI CZYTANIA I PISANIA

   Dlaczego z każdym rokiem coraz bardziej obniża się poziom umiejętności uczniów w zakresie czytania i pisania?   Dlaczego obecnie dzieci popełniają...

  • 26,00 zł

   więcej
  • FENOMEN CZASU WOLNEGO
  • FENOMEN CZASU WOLNEGO

   Niniejsza publikacja poświęcona jest analizie pojęcia czasu wolnego jako jednego z ważniejszych współczesnych zagadnień cywilizacyjnych i kulturowych. Czas wolny ujęto tutaj wieloaspektowo i interdyscyplinarnie. Obok wnikliwej analizy...

  • 31,50 zł

   więcej
  • Pedagogika kultury
  • Pedagogika kultury

   Książka włącza się w naukowe poszukiwania wiedzy o edukacji kulturalnej. Autor koncentruje się na edukacji kulturalnej rozumianej jako wychowanie do uczestnictwa w kulturze symbolicznej i wspomaganie wielostronnego rozwoju osobowego...

  • 34,80 zł

   więcej
  • PEDAGOGIKA TWÓRCZOŚCI
  • PEDAGOGIKA TWÓRCZOŚCI

   Przystępna forma prezentacji treści sprawia, iż podręcznik ten jest interesujący nie tylko dla studentów i początkujących entuzjastów pedagogiki twórczości, ale i dla trenerów twórczości oraz innych osób dobrze obeznanych z tą tematyką....

  • 74,90 zł

   więcej
  • Współczesne teorie i nurty wychowania
  • Współczesne teorie i nurty...

   Książka przedstawiająca najnowsze tendencje w teorii i praktyce wychowawczej na świecie. Jest to dobrze napisane kompendium wiedzy z zakresu pedagogiki, niezbędne dla studentów, nauczycieli i animatorów życia kulturalnego i oświatowego w...

  • 48,00 zł

   więcej
  • O ZMIANACH W EDUKACJI Konteksty zagrożenia i możliwości
  • O ZMIANACH W EDUKACJI

   Autorka analizuje przemiany, jakie zaszły w edukacji na przestrzeni XX wieku. Zastanawia się nad rolą dyskusji publicznej w reformowaniu oświaty, a także wskazuje na...

  • 25,20 zł

   więcej
  • Między praktyką a teorią wychowania
  • Między praktyką a teorią...

   W opracowaniu starano się ukazać wybrane problemy z zakresu wychowania, jego istoty i złożoności w ujęciu współczesnych przedstawicieli nauki zajmujących się oświatą i wychowaniem. Tematyka ta z pewnością zainteresuje zarówno nauczycieli,...

  • 21,00 zł

   więcej
  • O ideale wychowania i celach kształcenia
  • O ideale wychowania i celach...

     Praca niniejsza jest rozprawą przedstawiającą współczesny stan rozwiązań naukowych w zakresie problematyki ideału wychowania i wykształcenia ogólnego. Od strony metodologicznej położono nacisk na ujęcie...

  • 34,10 zł

   więcej
  • Sens życia - sens wychowania
  • Sens życia - sens wychowania

   Z recenzji wydawniczej prof.dr.hab. Katarzyny Olbrycht: "Praca(...) podejmuje niezwykle ważne problemy dzisiejszej humanistyki, które dla współczesnego wychowania są problemami jednymi z najważniejszych. (...) Zapis dyskusji...

  • 28,40 zł

   więcej

jest pusty

Aktualnie brak promocji