PSYCHOLOGIA

  • PSYCHOLOGIA UMYSŁU
  • PSYCHOLOGIA UMYSŁU

   Książka jest imponującym zbiorem artykułów przygotowanych przez najwybitniejszych polskich badaczy zjawisk związanych z poznaniem i procesami poznawczymi.

  • 34,70 zł

   więcej
  • PSYCHOLOGIA W BADANIACH MIĘDZYKULTUROWYCH
  • PSYCHOLOGIA W BADANIACH...

   Na tę niezwykłą książkę składają się trzydzieści dwa artykuły wprowadzające perspektywę międzykulturową do najważniejszych działów psychologii, czyli psychologii poznawczej, psychologii społecznej, psychologii emocji i motywacji, psychologii...

  • 26,30 zł

   więcej
  • PROCESY GRUPOWE - DYNAMIKA WEWNĄTRZGRUPOWA I MIĘDZYGRUPOWA
  • PROCESY GRUPOWE

   Książka omawia najważniejsze zjawiska wewnątrz- i międzygrupowe. Koncentruje się na zagadnieniach grupy jako źródła tożsamości społecznej, różnicy między orientacją zadaniową i społeczno-emocjonalną oraz na procesach porównań społecznych.

  • 51,50 zł

   więcej
  • SERCE W ROZUMIE. Afektywne podstawy orientacji w otoczeniu
  • SERCE W ROZUMIE

   Książka wpisuje się w nurt najnowszych odkryć psychologii procesów poznawczych, a mianowicie związanie w jedno serca i rozumu oraz wykazanie, że "zimny" rozum nie istnieje. Autorzy nie ograniczają się do omówienia jednej kategorii zjawisk, ich...

  • 41,00 zł

   więcej
  • TRAFNOŚĆ I RZETELNOŚĆ TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH
  • TRAFNOŚĆ I RZETELNOŚĆ TESTÓW...

   "Psycholog, jeśli nie chce spełniać tylko funkcji kogoś, kto posługuje się testem - tak, jak uczeń, który nie rozumiejąc obcojęzycznego tekstu, ładnie go odczytał - musi zgłębić nie tylko podstawy teoretyczne, decydujące o naukowej sensowności...

  • 70,40 zł

   więcej
  • PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA. Rozwiązane tajemnice
  • PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA

   Nowoczesny podręcznik psychologii społecznej prezentujący główne zagadnienia z tej dziedziny, między innymi: postrzeganie społeczne, atrakcyjność interpersonalna, postawy, prospołeczność, agresja, konflikty itp.

  • 97,70 zł

   więcej
  • PODSTAWY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
  • PODSTAWY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

   Czy o teorii komunikacji można pisać tak, aby nie zanudzić czytelnika, w sposób interesujący, dowcipny, lecz zarazem kompetentny? Wydaje się to prawie niemożliwe, a jednak Griffinowi się to udało. W swojej książce przedstawił on

  • 83,00 zł

   więcej
  • Psychoterapia. Teoria
  • PSYCHOTERAPIA t.1

   Długo oczekiwana, nowa, poszerzona (właściwie to już nowa jakość) wersja psychoterapii pod redakcją prof. UW Lidii Grzesiuk.

  • 93,50 zł

   więcej
  • PSYCHOTERAPIA. BADANIA I SZKOLENIE
  • PSYCHOTERAPIA t.3

   Trzeci tom przedstawia informacje na temat strategii badań nad psychoterapią oraz wyniki badań nad efektywnością psychoterapii oraz szkolenia w psychoterapii realizowanego w ramach poszczególnych nurtów, szkół terapeutycznych.

  • 83,00 zł

   więcej
  • METODY BADAWCZE W PSYCHOLOGII
  • METODY BADAWCZE W PSYCHOLOGII

   Metodologia służy psychologii, a nie na odwrót, oto idea przyświecająca autorom tego niezwykłego podręcznika dla studentów psychologii. Wiele omówionych w nim metod (od analizy danych archiwalnych, poprzez ankiety, kwestionariusze i badania...

  • 83,00 zł

   więcej
  • Psychoterapia dzieci i młodzieży
  • Psychoterapia dzieci i młodzieży

   Napisany przez światowej sławy specjalistów podręcznik jest praktycznym przeglądem opartych na dowodach terapii dzieci i młodzieży z problemami społecznymi, emocjonalnymi i behawioralnymi. Autorzy opisują swoje osiągnięcia, rozwój...

  • 60,00 zł

   więcej
  • Z dziejów teorii i praktyki wychowania
  • Z dziejów teorii i praktyki...

   Seria autorskich podręczników akademickich do pedagogiki jest kolejnym dopełnieniem polskiej literatury przedmiotu o nowe IMPULSY i spojrzenie na przedmiot jej naukowych badań,  najbardziej palące dla praktyki problemy edukacyjne, opiekuńcze i...

  • 49,80 zł

   więcej
  • Przemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejscu pracy
  • Przemoc i mobbing w szkole, w...

   Mobbing i przemoc pojawiają się w toku całego ludzkiego życia: od wieku przedszkolnego po senioralny. Można je odnaleźć we wszystkich szczegółowo opisanych w tej książce kontekstach: domowym (rodzina, relacje intymne), instytucjonalnym (szkoła,...

  • 59,90 zł

   więcej
  • Z zagadnień współczesnej psychologii wychowawczej
  • Z zagadnień współczesnej...

   Prezentowana publikacja jest zbiorem tekstów z za-kresu szeroko pojmowanej psychologii wychowania ¦ przy uwzględnieniu m.in. problematyki adolescencji oraz opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnospraw-ną. Autorzy zamieszczonych prac...

  • 33,80 zł

   więcej
  • NIEDOSTĘPNY ŚWIAT Podróż w głąb umysłu
  • NIEDOSTĘPNY ŚWIAT

   Paul Broks korzystając ze swej długiej praktyki neuropsychologa, tka wyjątkową w swoim rodzaju mozaikę składającą się z historii przypadków, przypowieści metafizycznych i wątków autobiograficznych. Broks pisze o swym doświadczeniu...

  • 41,00 zł

   więcej
  • Wokół roli i zadań pedagoga i psychologia w szkole
  • Wokół roli i zadań pedagoga i...

   Książka skierowana jest do wszystkich tych osób, które są żywo zainteresowane dobrym zrozumieniem roli pedagoga i psychologa szkolnego oraz doskonaleniem ich specyficznego warsztatu pracy.   Pozycja obejmuje osiem...

  • 30,00 zł

   więcej
  • Mowa i myślenie dziecka
  • Mowa i myślenie dziecka

   Książka Piageta, należąca do kanonu psychologii, to podstawowa lektura dotycząca rozwoju mowy i myślenia dziecka. Wybitny francuski autor krok po kroku przedstawia zmiany zachodzące w mowie dziecka, wyróżniając określone typy i stadia...

  • 39,90 zł

   więcej
  • Jak sobie dziecko wyobraża świat
  • Jak sobie dziecko wyobraża świat

   Jedna z kluczowych publikacji z zakresu psychologii dziecka. Piaget poświęcił wiele lat badań teoretycznych i klinicznych, by znaleźć odpowiedź na pytanie, jak dziecko  oddziela świat zewnętrzny od świata wewnętrznego,...

  • 49,90 zł

   więcej
  • Psychologia zdrowia w służbie człowieka
  • PSYCHOLOGIA ZDROWIA

   Książka wydana z okazji 100-lecia urodzin Juliana Aleksandrowicza, znanego lekarza-humanisty. Teksty zamieszczone w tomie w sposób interdyscyplinarny ukazują zdrowie człowieka, związki psychologii z medycyną, sztuką, literaturą, naukami...

  • 26,00 zł

   więcej
  • Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży
  • Agresja elektroniczna i...

   Książka stanowi pogłębioną naukową monografię problemu agresji realizowanej przez młodzież za pomocą nowych mediów (internetu i telefonów komórkowych). Zawiera wprowadzenie teoretyczne dotyczące nowych mediów,  funkcjonowania młodych...

  • 37,80 zł

   więcej

jest pusty

Aktualnie brak promocji