ROLNICTWO / OCHRONA ŚRODOWISKA / TURYSTYKA

  • Produkcja roślinna część 1
  • Produkcja roślinna część 1

   Podręcznik Produkcja roślinna składa się z dwóch części. W części pierwszej podano informacje dotyczące glebowych i klimatycznych czynników siedliska oraz ich wpływ na...

  • 46,90 zł

   więcej
  • Produkcja zwierzęca cz. 3
  • Produkcja zwierzęca Część 3

   Podręcznik stanowi kompendium podstawowej, istotnej dla technika rolnika wiedzy z zakresu produkcji zwierzęcej, która pomoże ukształtować profesjonalne umiejętności i postawy zawodowe. Wiedza z zakresu przedmiotu produkcja...

  • 35,80 zł

   więcej
  • Produkcja zwierzęca cz. 2
  • Produkcja zwierzęca Część 2

   Podręcznik stanowi kompendium podstawowej, istotnej dla technika rolnika wiedzy z zakresu produkcji zwierzęcej, która pomoże ukształtować profesjonalne umiejętności i postawy zawodowe.

  • 55,40 zł

   więcej
  • Cukrownictwo - podręcznik, technikum - klasa 4-5
  • Cukrownictwo - podręcznik,...

   W książce podano ogólne zasady uprawy oraz charakterystykę biologiczną, towaroznawczą i technologiczną buraka cukrowego, jako surowca do produkcji cukru białego. Omówiono poszczególne etapy produkcji cukru z buraków cukrowych z uwzględnieniem...

  • 21,00 zł

   więcej
  • Podstawy eksploatacji maszyn rolniczych.
  • Podstawy eksploatacji maszyn...

   Książka jest adresowana do uczniów klas IV technikum o zawodzie: technik mechanizacji rolnictwa.Podano w niej wiadomości o użytkowaniu sprzętu rolniczego. Omówiono zasady eksploatacji agregatów rolniczych, zagadnienia ergonomii i bhp, mecha...

  • 12,00 zł

   więcej
  • Produkcja roślinna Cz. 2
  • Produkcja roślinna Cz. 2

   Podręcznik przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych kształcących w zawodzie technik rolnik.

  • 33,60 zł

   więcej
  • Produkcja roślinna Cz. 3
  • Produkcja roślinna Cz. 3

   Podręcznik przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych kształcących w zawodzie technik rolnik. Ze względu na obszerny zakres materiału podręcznik został opracowany w trzech częściach.

  • 40,60 zł

   więcej
  • CZŁOWIEK W ŚRODOWISKU cz.2
  • CZŁOWIEK W ŚRODOWISKU cz.2

   Podręcznik przeznaczony do kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego do nauczania w profilu socjalnym na poziomie liceum profilowanego. Podręcznik zawiera treści zgodne z programem nauczania tego modułu oraz podstawą...

  • 28,00 zł

   więcej

jest pusty

Aktualnie brak promocji