PRZEMYSŁ SAMOCHODOWY

  • Silniki pojazdów samochodowych
  • Silniki pojazdów samochodowych

   Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach do nauczania zawodu technik pojazdów samochodowych 311[52] na podstawie...

  • 57,80 zł

   więcej
  • Diagnostyka samochodów osobowych
  • Diagnostyka samochodów osobowych

   Podstawowe wiadomości z zakresu ogólnej diagnostyki samochodu osobowego. Każdy rozdział zawiera: krótki opis budowy i działania badanego zespołu, metodykę badań w układzie technologicznym, opis budowy i obsługi zastosowanych przyrządów...

  • 50,40 zł

   więcej
  • Podstawy lakiernictwa samochodowego
  • Podstawy lakiernictwa samochodowego

   Podręcznik do nauki podstaw lakiernictwa w szkołach zawodowych i warsztatach samochodowych oraz na kursach kwalifikacyjnych, a także do samodzielnej nauki. Informacje, usystematyzowane według kolejności zachodzących procesów lakierniczych,...

  • 52,50 zł

   więcej
  • Elektrotechnika i elektronika pojazdów samochodowych Podręcznik dla technikum
  • Elektrotechnika i elektronika...

   Książka jest przeznaczona dla uczniów technikum mechanicznego o specjalności: naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych.Omówiono w niej budowę i zasadę działania elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych w samochodach. Prze...

  • 30,90 zł

   więcej
  • Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych
  • Elektrotechnika i elektronika w...

   W podręczniku przedstawiono zagadnienia z elektrotechniki i elektroniki samochodowej, począwszy od przypomnienia podstawowych pojęć z elektryczności, a na omówieniu elektronicznych układów regulacji i sterowania we współczesnych samochodach...

  • 75,60 zł

   więcej

jest pusty


 • Cena: 0,00 zł

Aktualnie brak promocji