TURYSTYKA / HOTELARSTWO

  • Promocja i informacja w turystyce
  • Promocja i informacja w turystyce

   Pierwsza dekada XXI wieku - mimo wielu kataklizmów - przyniosła stały rozwój gospodarki turystycznej. Obserwujemy niebywały wzrost podaży usług turystycznych w warunkach ostrej konkurencji, poszukiwania nowych nabywców.

  • 24,70 zł

   więcej
  • METODYKA I TECHNIKA PRACY pilota-rezydenta
  • METODYKA I TECHNIKA PRACY...

   Podręcznik niniejszy powstał na podstawie doświadczeń autorów w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla rezydentów oraz wieloletniej pracy w charakterze rezydenta polskich biur podróży.

  • 24,70 zł

   więcej
  • TURYSTYKA I REKREACJA wymiary teoretyczne i praktyczne
  • TURYSTYKA I REKREACJA

   Tak turystyka, jak i rekreacja ruchowa to znane od stuleci, a nawet - jak twierdzą historycy kultury fizycznej - od tysięcy lat, formy aktywności fizycznej.

  • 28,90 zł

   więcej
  • KRAJOZNAWSTWO Teoria i metodyka
  • KRAJOZNAWSTWO

   Książka zawiera - w części pierwszej - syntetyczne ujęcie problematyki krajoznawstwa - od jego pojęcia, poprzez rozwój, role we współczesnym społeczeństwie do omówienia głównych jego form i kierunków działania.

  • 27,30 zł

   więcej
  • JAK BYĆ HOTELARZEM
  • JAK BYĆ HOTELARZEM

   Zawiera rozdziały - "Albergologia" czyli wiedza o hotelarstwie, Etyka w hotelarstwie; Krótka historia hotelarstwa.

  • 18,90 zł

   więcej
  • MARKETING USŁUG TURYSTYCZNYCH
  • MARKETING USŁUG TURYSTYCZNYCH

   Podręcznik został opracowany przez zespół autorski złożony z pracowników dydaktyczno-naukowych dwóch uczelni wyższych, mających wieloletnie doświadczenia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne w zakresie prezentowanej problematyki, tj. Kated...

  • 36,60 zł

   więcej
  • PRODUKT TURYSTYCZNY
  • PRODUKT TURYSTYCZNY

   Podręcznik obejmuje teorię, metodologię poznawania i kreowania produktu turystycznego wraz ze schematem praktycznego postępowania w celu opracowania własnej koncepcji wykreowania produktu turystycznego.

  • 62,00 zł

   więcej
  • OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO
  • OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO

   Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez MEN i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej na poziomie technikum, liceum profilowanego oraz szkoły policealnej.

  • 35,00 zł

   więcej

jest pusty


 • Cena: 0,00 zł

Aktualnie brak promocji