PEDAGOGIKA SPECJALNA

  • Życie z zespołem Downa
  • Życie z zespołem Downa

   Książka jest imponującym zbiorem wiedzy na temat osób z zespołem Downa, przy tym jest to wiedza najbardziej kompetentna. Została bowiem ujęta, od wnętrza, tychże osób oraz najbliższych członków rodziny, z którymi dzielą one swoje codzienne życie.

  • 38,00 zł

   więcej
  • Trudna dorosłość osób z zespołem Downa
  • Trudna dorosłość osób z zespołem...

   W prezentowanej publikacji nakreślono Czytelnikowi fundamentalne pytania: co się stanie z ukochanym dzieckiem z Zespołem Downa jeśli zabraknie rodziców? Autorzy poszczególnych tekstów próbują zmierzyć się z nieznanym obszarem ludzkiego...

  • 48,00 zł

   więcej
  • Odpowiedzialni rodzice	 Z doświadczeń psychologa
  • Odpowiedzialni rodzice Z...

   Odpowiedzialni rodzice - tytuł wieloznaczny, bo i pojęcie odpowiedzialności ma wiele znaczeń. Czy w niniejszej książce jest mowa o rodzicach, którzy we właściwy sposób troszczą się o swoje dzieci i zabiegają o ich dobrą przyszłość?

  • 24,00 zł

   więcej
  • CZY ROZUMIEM SWOICH UCZNIÓW? GIMNAZJUM INTEGRACYJNE
  • CZY ROZUMIEM SWOICH UCZNIÓW?...

   Czy rozumiem swoich uczniów" jest filmem o pracy nauczyciela z gimnazjalną klasą integracyjną. Pytanie "Ja kto robić?" nurtuje pedagogów, którzy mają w takich klasach uczyć.

  • 37,00 zł

   więcej
  • DIAGNOZA I REWALIDACJA INDYWIDUALNA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
  • DIAGNOZA I REWALIDACJA...

   Praca dotyczy rewalidacji indywidualnej, stanowiącej ważny element współczesnej praktyki psychopedagogicznej w zakresie pomocy dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

  • 15,60 zł

   więcej
  • Dziecko chore w domu, w szkole i u lekarza . Jak wspomagać rozwój dzieci przewlekle chorych
  • Dziecko chore w domu, w szkole i...

   Doskonała pomoc dla rodziców i opiekunów dziecka z chorobą przewlekłą. Trudna sytuacja w jakiej znajdują się rodzicie i opiekunowie dziecka z chorobą przewlekłą wymaga zrozumienia i zapoznania się z rzetelną wiedzą specjalistów.

  • 26,20 zł

   więcej
  • Wczesna diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcjami
  • Wczesna diagnoza i wspomaganie...

   Proces diagnozowania i wspomagania jest złożony. Wymaga nie tylko znajomości metod diagnozowania, znajomości konkretnych kryteriów diagnozowania określonej dysfunkcji, ale również wiedzy z zakresu psychologii dziecka w ogóle.

  • 27,30 zł

   więcej
  • ZESPÓŁ DOWNA – Księga Pytań i Odpowiedzi
  • ZESPÓŁ DOWNA – Księga Pytań i...

   W tej książce Autorka – znana specjalistka w zakresie problematyki zespołu Downa – porusza kwestie najistotniejsze dla rodziny dziecka z tym zaburzeniem. Zaczyna od wyjaśnienia natury zespołu Downa, omówienia jego typów i przedstawienia...

  • 28,40 zł

   więcej
  • PROGRAM PSYCHOSTYMULACJI DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Z DEFICYTAMI I ZABURZENIAMI ROZWOJU
  • PROGRAM PSYCHOSTYMULACJI DZIECI...

   Są to ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno-terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

  • 30,00 zł

   więcej
  • OD NIECHĘCI DO AKCEPTACJI. O WYCHOWANIU DZIECI DO TOLERANCJI WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  • OD NIECHĘCI DO AKCEPTACJI. O...

   Nowoczesne społeczeństwo stawia współczesnej szkole określone poziomem cywilizacji i charakterem kultury wymagania w zakresie kształcenia i rozwoju uczniów. Jednym z takich wymagań jest uczenie tolerancji wobec osób niepełnosprawnych, które...

  • 29,40 zł

   więcej
  • PRACA W KLASIE INTEGRACYJNEJ
  • PRACA W KLASIE INTEGRACYJNEJ

   Książka jest próbą przekazania doświadczeń wielu lat pracy w klasach integracyjnych, w których Autorka pracowała jako pedagog specjalny.

  • 15,00 zł

   więcej
  • FORMY POMOCY DZIECKU NIEULECZALNIE CHOREMU I JEGO RODZINIE W HOSPICJUM
  • FORMY POMOCY DZIECKU...

   Praca ta ma przybliżyć problemy rodzin posiadających dzieci nieuleczalnie chore oraz rolę, jaką odgrywa hospicjum w ich życiu. W rozdziale pierwszym autorka przedstawiła przebieg rozwoju ruchu hospicyjnego w świecie oraz genezę i formy działań...

  • 20,80 zł

   więcej
  • PRAWO DZIECKA DO ZDROWIA
  • PRAWO DZIECKA DO ZDROWIA

   Książka stanowi pokłosie Konferencji "Prawo dziecka do zdrowia", którą w 2005 roku zorganizowało Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka.

  • 39,90 zł

   więcej
  • MĄDRZE SIĘ BAWIĘ, DOBRZE SIĘ UCZĘ
  • MĄDRZE SIĘ BAWIĘ, DOBRZE SIĘ UCZĘ

   Dzieci niepełnosprawne ruchowo są najczęściej pełnosprawne umysłowo, a więc nie w niepełnosprawności leży źródło ich problemów w szkole. A więc w czym? Problem polega w metodzie, jaką są one przygotowywane do nauki szkolnej.

  • 14,70 zł

   więcej
  • KRYZYSY ROZWOJOWE WIEKU DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWEGO A MOŻLIWOŚCI SPOŁECZNEGO WSPARCIA
  • KRYZYSY ROZWOJOWE WIEKU...

   Kryzysy rozwojowe u dzieci i młodzieży mogą występować w toku naturalnego procesu przemian rozwojowych. Okres przejścia od stadium dziecka do stadium młodzieży to czas, w którym następuje zmiana tożsamości, czyli okres ten wiąże się z...

  • 20,80 zł

   więcej
  • PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE PROBLEMY WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  • PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE...

   Prezentowana książka zawiera zbiór artykułów dotyczących problemów zaburzeń rozwoju, zagrożeń i niepełnosprawności. Publikacja prezentuje niektóre metody usprawnienia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD), takie jak: metodę Kabata,...

  • 15,50 zł

   więcej
  • Moje "ja" i szkoła integracyjna
  • Moje "ja" i szkoła integracyjna

   Książka przedstawia problematykę ukrytego programu szkoły integracyjnej z perspektywy interakcyjnej. W kontekście rozwoju i coraz większego znaczenia szkolnictwa integracyjnego w Polsce opracowanie naświetla ten słabo zbadany do tej pory aspekt...

  • 39,90 zł

   więcej

jest pusty


 • Cena: 0,00 zł

Aktualnie brak promocji