MATERIAŁY DLA WYCHOWAWCÓW KLAS

  • Kłopoty z emocjami dzieci Ścieżki zmian
  • Kłopoty z emocjami dzieci...

   Autorka książki prowadzi nas jedną z takich ścieżek, która wiedzie od kłopotów z emocjami dzieci do ich zmiany. od zagubionej miłości rodziców i zagubionej wiary w siebie dziecka, które ochrzczone trudnościami edukacyjnymi pozostaje bez...

  • 27,30 zł

   więcej
  • Wychowawczy program autorski dla uczniów gimnazjum - problemy i ich rozwiązania klasa humanistyczna
  • Wychowawczy program autorski dla...

   Książka nie jest naukowym wywodem na temat pracy w szkole. Jest natomiast opowieścią o moich uczniach, o tworzeniu klasy z programem autorskim i stosowaniu go w praktyce, o działaniach integracyjnychi wychowawczych w ciągu roku szkolnego, życiu...

  • 15,50 zł

   więcej
  • ...DROGA DO DOROSŁOŚCI. Program wychowawczy świetlicy szkolnej dla uczniów gimnazjum
  • ...DROGA DO DOROSŁOŚCI. Program...

   Zadaniem programu jest wszechstronny rozwój osobowości wychowanka oraz korekta dysfunkcyjnych zachowań i postaw. Jest drogowskazem dla młodzieży zagubionej w świecie wartości, jak i wskazówką do samowychowania.

  • 14,70 zł

   więcej
  • Narcystyczna szkoła
  • Narcystyczna szkoła

   Nie sposób przedstawić bogactwa zdarzeń i myśli, postaw i uczuć, pragnień i działań, jakie można dostrzec w rzeczywistości szkolnej.Książka Jarosława Jagieły stanowi zbiór zagadnień, które są najważniejsze w szkole, a dotyczą relacji...

  • 32,50 zł

   więcej
  • INTERAKTYWNE METODY NAUCZANIA Z PRZYKŁADOWYMI KONSPEKTAMI
  • INTERAKTYWNE METODY NAUCZANIA Z...

   Charakterystyka aktywnych metod nauczania z przykładowymi scenariuszami lekcji z przedmiotów głównie humanistycznych na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum.

  • 10,00 zł

   więcej
  • POMOCNIK WYCHOWANIA SZKOŁY TRIUMFU CZYLI JAK NIE ZWIARIOWAĆ ZE SZKOŁĄ TRIUMFU
  • POMOCNIK WYCHOWANIA SZKOŁY...

   Publikacja przeznaczona dla nauczycieli szkół podstawowych. Zawiera propozycje rozwiązań metodycznych, sposoby ewaluacji (z arkuszami ankiet), konkretne wskazówki wychowawcze, scenariusze zajęć. Wyjaśnione są pojęcia pedagogiczno-metodyczne, a...

  • 21,00 zł

   więcej
  • Wychowanie w duchu wartości. Przewodnik.
  • Wychowanie w duchu wartości....

   Pierwsza publikacja z zestawu (4 książki) przeznaczonego dla pedagogów (nauczycieli, wychowawców) chcących pracować z dziećmi i młod zieżą w duchu wartości moralnych i wyrabiania cech oraz sprawności umożliwiających uczestniczenie w życiu...

  • 26,90 zł

   więcej
  • WYCHOWANIE W DUCHU WARTOŚCI wchodzenie w dorosłość
  • WYCHOWANIE W DUCHU WARTOŚCI...

   Czwarta publikacja z zestawu (4 książki) przeznaczonego dla pedagogów (nauczycieli, wychowawców) chcących pracować z dziećmi i młodzieżą w duchu wartości moralnych i wyrabiania cech oraz

  • 32,90 zł

   więcej
  • CO DZIECI WIEDZĄ O EMOCJACH
  • CO DZIECI WIEDZĄ O EMOCJACH

   Koncepcja rozwoju poznawczej reprezentacji emocji przestawiona w niniejszej pracy jest efektem długoletnich poszukiwań badawczych, teoretycznych i empirycznych Autorki. Przedmiotem dociekań i analiz uczyniła ona problematykę reprezentowania,...

  • 20,00 zł

   więcej
  • Superszkoła. Jak prowadzić lekcje i nie zwariować (CD-ROM)
  • Superszkoła. Jak prowadzić...

   Multimedialny poradnik dla nauczycieli. Podpowiada, co robić, gdy uczniowie mają problemy z koncentracją, są niezdyscyplinowani lub sprawiają problemy wychowawcze.

  • 27,00 zł

   więcej
  • Obieżyświat - Twórcze zagospodarownie czasu wolnego
  • Obieżyświat - Twórcze...

   OBIEŻYŚWIAT to program profilaktyczny przygotowany przez studentów i pracowników Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie.

  • 30,50 zł

   więcej
  • Od walenia po łapach do zmarszczenia brwi Czyli o środkach dyscyplinujących w szkole
  • Od walenia po łapach do...

   Przez ostatnich kilka lat dużo się mówiło o dyscyplinie w szkole.W szumie medialnym, jaki powstał wokół tego tematu, wydaje się, że praktycy zamilkli. Może warto więc wrócić do zagadnienia, kiedy burza już ustała. Jak ma wyglądać mądry system...

  • 41,00 zł

   więcej
  • Jak radzić sobie ze złością
  • Jak sobie radzić ze złością

   Książka zawiera gotowe scenariusze lekcji i ponad 40 kart pracy do kserowania dla uczniów, a także setki praktycznych ćwiczeń, których celem jest pomóc nastolatkom w radzeniu sobie ze złością i zdobyciu umiejętności panowania nad sobą.

  • 34,00 zł

   więcej
  • Umowa z klasą Poradnik nauczyciela, wychowawcy, pedagoga
  • Umowa z klasą Poradnik...

   Jak wychowawca może sobie ułatwić porozumienie z klasą i zapewnić konsekwentne przestrzeganie ustalonych zasad. Jak na początku roku szkolnego zawrzeć umowę z uczniami, aby wyjaśnić wzajemne oczekiwania, system konsekwencji i nagród. Jak si...

  • 16,00 zł

   więcej
  • JAK OPANOWAĆ PRZEMOC W SZKOLE?
  • JAK OPANOWAĆ PRZEMOC W SZKOLE?

   Przemoc w szkole to nie tylko problem nauczycieli. To także problem dyrektorów, rodziców i każdego członka społeczności szkolnej. Dlatego książka ta przedstawia, krok po kroku, jak prowadzić w szkole politykę przeciw przemocy, podaje strategie...

  • 36,90 zł

   więcej
  • DYSCYPLINA I KIEROWANIE KLASĄ
  • DYSCYPLINA I KIEROWANIE KLASĄ

   Uznany w świecie podręcznik wykorzystywany w kształceniu i dokształcaniu nauczycieli. Prezentuje systemy wprowadzania i utrzymywania dyscypliny w klasie dopasowane do codziennej praktyki nauczycielskiej.

  • 49,90 zł

   więcej

jest pusty

Aktualnie brak promocji