WYDANIA KOLEKCJONERSKIE

  • WIELKA HISTORIA POLSKI - TOM 4 - DZIEJE POLSKI I LITWY (1506 - 1648)
  • WIELKA HISTORIA POLSKI - TOM 4 -...

   Kolejne tomy Wielkiej Historii Polski odpowiadają ważnym okresom w historii naszych ziem. Każdy z nich jest pisany przez jednego autora, wybitnego naukowca, specjalizującego się w historii danego okresu.Tom czwarty opisuje dzieje Polski i Litwy...

  • 56,00 zł

   więcej
  • Wielka Historia Polski - tom 9. Polska w czasie niepodległości i drugiej wojny światowej (1919-1945)
  • WIELKA HISTORIA POLSKI - TOM 9 -...

   "Praca obejmuje dzieje Polski od 1918 do 1945 r. Są to dość oczywiste, chociaż mniej wyraźne niż w przypadku innych okresów, granice omawianej epoki. O ile nie ulega wątpliwości, że jesień roku 1918 stanowi naturalną cezurę pomiędzy historią...

  • 56,00 zł

   więcej
  • WIELKA HISTORIA POLSKI - TOM 6 - POLSKA W CZASACH PRZEŁOMU (1764-1815)
  • WIELKA HISTORIA POLSKI - TOM 6 -...

   Pięknie wydana, bogato ilustrowana książka opisująca historię Polski od konferencji barskiej poprzez rozbiory do upadku Napoleona (1764-1815). Świetna pomoc naukowa zarówno dla historyków, jak i studentów kierunków humanistycznych.

  • 56,00 zł

   więcej
  • Wielka historia Polski. Tom 10. 1945-2001
  • WIELKA HISTORIA POLSKI - TOM 10...

   Wielka  Historia Polski. Kolejne tomy Wielkiej Historii Polski odpowiadają ważnym okresom w historii naszych ziem.Tom dziesiąty opisuje okres od drugiej do trzeciej Rzeczpospolitej lata od 1945 do 2001.

  • 56,00 zł

   więcej
  • ATLAS POLSKI TOM 2 WOJEWÓDZTWA
  • ATLAS POLSKI T.2

   Atlas zawiera cztery szerokie działy problemowe: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE, LUDNOŚĆ, OSADNICTWO MIEJSKIE I GOSPODARKA.

  • 20,00 zł

   więcej
  • PRZEGLĄDOWY ATLAS ŚWIATA. AUSTRALAZJA ANTARKTYKA
  • PRZEGLĄDOWY ATLAS ŚWIATA....

   Przeglądowy Atlas Świata - stanowi kontynuację Popularnej Encyklopedii Powszechnej. To unikatowe dzieło przygotowane zostało przez zespół wybitnych specjalistów, naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod redakcją prof. dr hab. Rajmunda...

  • 50,00 zł

   więcej
  • WIELKA HISTORIA POLSKI A-J
  • WIELKA HISTORIA POLSKI A-J

   Kompendium wiedzy o Polsce i jej stosunkach z państwami ościennymi od czasów prehistorycznych do końca drugiego tysiąclecia.

  • 35,00 zł

   więcej
  • WIELKA HISTORIA POLSKI K-P
  • WIELKA HISTORIA POLSKI K-P

   Kompendium wiedzy o Polsce i jej stosunkach z państwami ościennymi od czasów prehistorycznych do końca drugiego tysiąclecia.

  • 35,00 zł

   więcej
  • ATLAS POLSKI T.3
  • ATLAS POLSKI T.3

   Niekonwencjonalny w formie i graficznych rozwiązaniach wyjątkowo przystępny w użytkowaniu Atlas Polski jest analityczno-syntetycznym kartograficzno-opisowym obrazem III Rzeczypospolitej którego trzon stanowi ponad 170 tematycznych...

  • 20,00 zł

   więcej

jest pusty


 • Cena: 0,00 zł

Aktualnie brak promocji