TURYSTYKA / HOTELARSTWO

  • EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE
  • EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE

   Podręcznik "Ekonomia i prawo w hotelarstwie" obejmuje najważniejsze zagadnienia z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej oraz samodzielnego prowadzenia małego przedsiębiorstwa przez osoby fizyczne lub w ramach spółki...

  • 29,40 zł

   więcej
  • Technik hotelarstwa. Egzamin zawodowy. Testy i zadania z rozwiązaniami
  • Technik hotelarstwa. Egzamin...

   Książka zawiera 6 zestawów zadań egzaminacyjnych przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik hotelarstwa. Każdy zestaw składa się z 70 zadań testowych (50 w części pierwszej, gdzie sprawdzane są wiadomości i...

  • 30,90 zł

   więcej
  • ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ
  • ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ

   Autorzy niniejszej publikacji postawili sobie za cel zapoznanie kadry i przyszłych pracowników branży turystycznej z systemami stosowanymi na rynkach turystycznych, do których zmierzamy.

  • 10,50 zł

   więcej
  • MARKETING USŁUG HOTELARSKICH - PODRĘCZNIK DO NAUKI ZAWODU TECHNIK HOTELARSTWA
  • MARKETING USŁUG HOTELARSKICH -...

   MARKETING W HOTELARSTWIE podręcznik adresowany do uczniów i słuchaczy kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa. Książka przedstawia w sposób praktyczny podstawowe wiadomości z marketingu, a ćwiczenia przeznaczone do samodzielnego...

  • 38,10 zł

   więcej
  • MARKETING USŁUG TURYSTYCZNYCH
  • MARKETING USŁUG TURYSTYCZNYCH

   Podręcznik został opracowany przez zespół autorski złożony z pracowników dydaktyczno-naukowych dwóch uczelni wyższych, mających wieloletnie doświadczenia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne w zakresie prezentowanej problematyki, tj. Kated...

  • 36,60 zł

   więcej
  • Obsługa informatyczna w hotelarstwie
  • Obsługa informatyczna w...

   Podręcznik w sposób wyczerpujący, przejrzysty i spójny prezentuje treści związane z obsługą informatyczną w hotelarstwie. Obejmuje takie zagadnienia, jak: technika komputerowa (organizacja stanowiska pracy, budowa sprzętu...

  • 39,90 zł

   więcej
  • Usługi hotelarsko-turystyczne
  • Usługi hotelarsko-turystyczne

   Książka przeznaczona do nauki przedmiotu spacjalizacyjnego Usługi hotelasko-turystyczne w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego na poziomie technikum i szkoły policealnej, napisana na podstawie programu nauczania nr...

  • 27,30 zł

   więcej
  • OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO
  • OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO

   Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez MEN i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej na poziomie technikum, liceum profilowanego oraz szkoły policealnej.

  • 35,00 zł

   więcej

jest pusty

Aktualnie brak promocji