EDUKACJA PROZDROWOTNA

  • PROMOCJA ZDROWIA I PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
  • PROMOCJA ZDROWIA I PROFILAKTYKA...

   Przeciwdziałanie uzależnieniom, zdrowy sposób odżywiania się, zdrowa psychika i postępowanie asertywne, radzenie sobie w trudnych sytuacjach oraz dokonywanie świadomego wyboru, to tylko niektóre ze scenariuszy lekcji jakie zanalazły się w tym...

  • 10,50 zł

   więcej
  • PROMOCJA ZDROWIA W KLASACH 4-6
  • PROMOCJA ZDROWIA w kl. IV-VI

   Jest to program zajęć do realizacji ścieżki między przedmiotowej Edukacja prozdrowotna, oparty na koncepcji wspierania rozwoju pełnego zdrowia, polegającej na podejmowaniu działań, które zmierzają do osiągnięcia przez człowieka stanu dobrego...

  • 28,10 zł

   więcej
  • EDUKACJA PROZDROWOTNA
  • EDUKACJA PROZDROWOTNA

   Prezentowane w publikacji Edukacja prozdrowotna propozycje z zakresu zajęć są adresowane do nauczycieli - wychowawców gimnazjum, którzy, zgodnie z "Podstawami programowymi obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących", są zobowiązani do...

  • 17,90 zł

   więcej
  • PROGRAM EDUKACJI PROZDROWOTNEJ W KLASACH 4-6 - SCENARIUSZE ZAJĘĆ + CD
  • PROGRAM EDUKACJI PROZDROWOTNEJ W...

   Przekazywany do rąk czytelnika program zajęć do realizacji ścieżki międzyprzedmiotowej Edukacja prozdrowotna jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.

  • 27,10 zł

   więcej
  • MŁODZIEŻ PRZECIWKO SOBIE . ZABURZENIA ODŻYWIANIA I SAMOUSZKODZENIA - JAK POMÓC NASTOLATKOM W SZKOLE
  • MŁODZIEŻ PRZECIWKO SOBIE

   Zaburzenia żywienia oraz okaleczanie się często ze sobą współwystępują. Budzą lęk i niezrozumienie otoczenia, stanowiąc tym samym wyzwanie dla profesjonalistów zajmujących się pomaganiem.

  • 39,00 zł

   więcej
  • ZDROWIE PUBLICZNE WYZWANIEM DLA SYSTEMÓW ZDROWIA XXI WIEKU
  • ZDROWIE PUBLICZNE

   Podręcznik stanowi wprowadzenie w problematykę z zakresu zdrowia publicznego. Autor przedstawia zagadnienia związane z nowoczesną koncepcją zdrowia publicznego i medycyny społecznej w świecie i w kraju, zagadnienia problematyki ochrony...

  • 72,50 zł

   więcej
  • EDUKACJA ZDROWOTNA
  • EDUKACJA ZDROWOTNA

   Podręcznik przedstawia teorię i metodykę współczesnej edukacji zdrowotnej. Omawia głowne definicje, podejścia i koncepcje zdrowia oraz sposoby promocji prozdrowotnego stylu życia.

  • 54,90 zł

   więcej
  • HIGIENA I OCHRONA ZDROWIA
  • HIGIENA I OCHRONA ZDROWIA

   Podręcznik przeznaczony do kształcenia zawodowego do nauczania higieny i ochrony zdrowia w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego na poziomie technikum.

  • 24,00 zł

   więcej
  • TWOJE DZIECKO I ZABURZENIA ODŻYWIANIA. JAK MU POMÓC ?
  • TWOJE DZIECKO I ZABURZENIA...

   Dwaj czołowi amerykańscy eksperci w dziedzinie leczenia zaburzeń odżywiania przekonująco dowodzą, że zaangażowanie rodziców zwiększa szanse dziecka na całkowite wyleczenie z anoreksji czy bulimii.

  • 35,70 zł

   więcej
  • Wychowanie zdrowotne w nauczaniu przedmiotowym
  • Wychowanie zdrowotne w nauczaniu...

   Książka jest pionierskim opracowaniem metod oddziaływań wychowawczo-zdrowotnych w procesie nauczania obowiązkowych przedmiotów szkolnych na wszystkich poziomach rozwoju wychowanków.

  • 36,20 zł

   więcej
  • Zdrowie, wychowanie, osobowość
  • Zdrowie, wychowanie, osobowość

   W latach 1994-1998 Centrum realizowało program działań pt. "Promocja zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego w systemie edukacji i poprzez system edukacji". Program skierowany był do nauczycieli, uczniów i rodziców i...

  • 13,10 zł

   więcej
  • ŻYJĘ ZDROWO - PROFILAKTYKA.
  • ŻYJĘ ZDROWO - PROFILAKTYKA.

   Profilaktyka w nauczaniu zintegrowanym stanowi istotny element programu wychowawczego szkoły. Celem programu "Żyję zdrowo" jest informowanie uczniów o różnych rodzajach zagrożeń oraz kształtowanie postawy prozdrowotnej. Jak...

  • 51,50 zł

   więcej
  • Strategia działania organizmu żywego
  • STRATEGIA DZIAŁANIA ORGANIZMU...

   Częste odwoływania do modeli makroskopowych mają na celu uświadomienia czytelnikowi jedności praw fizyki, chemii i biologii, a tym samym oczywistości pewnych rozwiązań, znanych z biochemii i świata makroskopowego.

  • 21,00 zł

   więcej
  • LUDEK BRUDEK
  • LUDEK BRUDEK

   Opowiadania ekologiczne z piosenkami dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Do książeczki dołączona jest wkładka z nutami.

  • 16,00 zł

   więcej
  • Wiem co jem
  • Wiem co jem

   Wiem, co jem to zbiór ćwiczeń dla dzieci w wieku 6-8 lat, które mają na celu utrwalenie wiedzy na temat prawidłowego i zdrowego odżywiania. Ćwiczenia oparte są o edukacyjne wierszyki Magdaleny Korzeniowskiej.

  • 24,00 zł

   więcej
  • W zgodzie z naturą, ludźmi i samym sobą
  • W ZGODZIE z naturą, ludźmi i...

   Książka przedstawia zestaw kilkunastu scenariuszy godzin wychowawczych dla uczniów klas IV-VI poruszających tematykę ścieżki ekologiczej i prozdrowotnej.  Omawiane na lekcjach zagadnienia pomagają uczniom dostrzec główne problemy...

  • 12,00 zł

   więcej
  • Edukacja zdrowotna
  • EDUKACJA ZDROWOTNA

   Poradnik zawiera podstawowe informacje dotyczące współczesnej koncepcji i metodyki edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży oraz aktualnego jej statusu i organizacji w szkole. Jest przeznaczony dla nauczycieli wychowania fizycznego...

  • 37,00 zł

   więcej
  • EDUKACJA PROZDROWOTNA
  • EDUKACJA PROZDROWOTNA

   Podręcznik, napisany przez biologa, lekarza-dietetyka i psychologa, zawiera współczesną wiedzę dotyczącą etiologii i profilaktyki chorób cywilizacyjnych, a także sposobów żywienia mogących zapobiegać otyłości, cukrzycy, schorzeniom układu...

  • 31,50 zł

   więcej

jest pusty

Aktualnie brak promocji