BIBLIOTERAPIA

  • Biblioterapia w szkole podstawowej i gimnazjum Materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy
  • BIBLIOTERAPIA w szkole...

   Poradnik opracowany głównie z myślą o kursantach uczestniczących w szkoleniach organizowanych przez Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli i Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne.

  • 23,10 zł

   więcej
  • Magia ogrodów czyli o terapeutycznej funkcji ogrodów
  • MAGIA OGRODÓW

   Niniejsze opracowanie prezentuje autorski program terapeutyczny, zatytułowany W tajemniczych ogrodach.

  • 24,00 zł

   więcej
  • Scenariusze zajęć biblioterapeutycznych
  • SCENARIUSZE ZAJĘĆ...

   W książce znajduje się 25 scenariuszy sesji terapeutycznych. Scenariusze te zostały podzielone na następujące bloki tematyczne: rodzina –. dom, szkoła, środowisko społeczne, w ramach których przewidziano zagadnienia szczegółowe: agresja,...

  • 25,20 zł

   więcej
  • Biblioterapia w działaniach placówek opiekuńczo-wychowawczych
  • BIBLIOTERAPIA W DZIAŁANIACH...

   Jak czytamy w jednej z recenzji książki - autorstwa prof. dr hab. Grażyny Gzelli - "Autor swe rozważania zaadresował do szerokiego grona odbiorców - terapeutów, osób zajmujących się doradztwem i wspieraniem osób potrzebujących pomocy, w tym...

  • 27,30 zł

   więcej
  • Biblioterapia
  • Biblioterapia

   Biblioterapia to leczenie książką, to - w zależności od zdefiniowanego problemu - odnajdywanie w literaturze wartości, które pomogą uporządkować rzeczywistość, dostrzec pozytywne aspekty codzienności.

  • 12,60 zł

   więcej
  • Edukacja medialna i czytelnicza - program, klasa 1-3 gimnazjum
  • EDUKACJA MEDIALNA I CZYTELNICZA...

   Program dopuszczony do użytku szkolnego decyzją Ministra Edukacji Narodowej nr DKW-4014-46/2000. Dla współczesnego młodego człowieka świat mediów, zwłaszcza mediów elektronicznych, jest środowiskiem naturalnym. Już bardzo małe dzieci...

  • 6,80 zł

   więcej
  • Edukacja medialna i czytelnicza
  • EDUKACJA MEDIALNA I CZYTELNICZA

   Poradnik zawiera plan pracy oraz scenariusze 39 jednostek lekcyjnych. Może je realizować zarówno polonista, jak i wychowawca w ciągu trzech lat edukacji w szkole podstawowej.

  • 9,00 zł

   więcej
  • Bajki rymowane w biblioterapii
  • BAJKI rymowane w biblioterapii

   W prezentowanych w tomiku bajkach – będących podstawą mojej pracy z dziećmi - wykorzystałam rym, stąd ich nazwa – bajki rymowane. Rym miał pełnić funkcję głównie instrumentacyjną, która polegała na wprowadzeniu bogatszej postaci dźwiękowej.

  • 20,00 zł

   więcej
  • MOJA PIERWSZA PRZYGODA Z LITERATURĄ  Warsztaty literackie dla przedszkolaków
  • MOJA PIERWSZA PRZYGODA Z...

   Prezentowana pozycja jest zbiorem scenariuszy warsztatów literackich dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia mają formę ukierunkowanej zabawy, której punktem wyjścia jest tekst literacki. Każde ze spotkań zostało skonstruowane w ten...

  • 14,00 zł

   więcej
  • CZARODZIEJSKIE BAJKI
  • CZARODZIEJSKIE BAJKI

   Zaproponowany przez autorki program profilaktyczno-wychowawczy powstał przede wszystkim z myślą o dzieciach, które mają trudności z przezwyciężeniem sytuacji lękowych.

  • 15,00 zł

   więcej
  • FILMOTERAPIA W EDUKACJI I TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ ORAZ DOROSŁYCH
  • FILMOTERAPIA W EDUKACJI I...

   Książka, pierwsza i jedyna dotychczas na polskim rynkupropozycja wydawnicza całkowicie poświęcona filmoterapii, opisuje tę formę pomocy niezwykle szczegółowo, w pierwszej części skupiając się na zagadnieniach teoretycznych, a w części drugiej...

  • 50,00 zł

   więcej
  • JAK ROZWIJAĆ AKTYWNOŚĆ TWÓRCZĄ DZIECI I MŁODZIEŻY
  • JAK ROZWIJAĆ AKTYWNOŚĆ TWÓRCZĄ...

   Książka "Jak rozwijać aktywność twórczą dzieci i młodzieży" to zbiór scenariuszydo pracy z dziećmi w klasach I-VI szkoły podstawowej. Pokazany w niej sposób dramowej pracy z tekstem literackim został wzbogacony o obszerne uwagi dotyczące ich...

  • 46,00 zł

   więcej

jest pusty


 • Cena: 0,00 zł

Aktualnie brak promocji