WYCHOWANIE FIZYCZNE

  • Metoda projektów w pracy nauczyciela wychowania fizycznego
  • Metoda projektów w pracy...

   „Metoda projektów w pracy nauczyciela wychowania fizycznego”  to publikacja napisana przez nauczyciela praktyka, dla innych nauczycieli. Zawarte w przewodniku informacje umożliwią każdemu nauczycielowi realizację zadań edukacyjnych metodą...

  • 24,80 zł

   więcej
  • KONCEPCJA EDUKACJI FIZYCZNEJ
  • KONCEPCJA EDUKACJI FIZYCZNEJ

   Koncepcja edukacji fizycznej „Zdrowie, Sport, Rekreacja”, to programy nauczania wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych. Jest to jedyny obecnie na rynku edukacyjnym spójny program kształcenia w zakresie wychowania fizycznego dla...

  • 31,30 zł

   więcej
  • KONCEPCJA EDUKACJI FIZYCZNEJ gimnazjum
  • KONCEPCJA EDUKACJI FIZYCZNEJ...

   Poradnik zawiera program nauczania wychowania fizycznego, napisany w oparciu o nowa podstawę programową (01.09.2009 r.) wraz z propozycjami zajęć fakultatywnych. W poradniku znajdują się także gotowe propozycje podstawowej dokumentacji pracy...

  • 34,80 zł

   więcej
  • KONCEPCJA EDUKACJI FIZYCZNEJ szkoły ponadgimnazjalne Program nauczania i propozycje zajęć fakultatywnych
  • KONCEPCJA EDUKACJI FIZYCZNEJ...

   Nowa podstawa programowa określona w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) zostaje wdrożona do szkół ponadgimnazjalnych od 01 września 2012 roku.

  • 38,00 zł

   więcej
  • Uwagi krytyczne o wychowaniu fizycznym i kształceniu nauczycieli -
  • Uwagi krytyczne o wychowaniu...

   "Tekst jest napisany błyskotliwie. Autor stosuje wiele porównań i odniesień do innych dyscyplin nauki i praktyki społecznej. W mistrzowski sposób ukazuje paradoksy i stereotypy myślenia nie tylko codziennego, wyjaśniając zgrabnie różnice...

  • 10,40 zł

   więcej
  • Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego
  • Wybrane zagadnienia współczesnej...

   Książka ma na celu nie tylko zwrócić uwagę Czytelnikowi na najistotniejsze problemy współczesnej szkolnej edukacji fizycznej, które pośrednio lub bezpośrednio mogą wpływać na jakość kultury fizycznej, ale także ułatwić szkołom i nauczycielom...

  • 34,80 zł

   więcej
  • Lekcje WF-u pomocą w wychowaniu	Vademecum nauczyciela
  • Lekcje WF-u pomocą w wychowaniu...

   Autorka książki przekazuje skuteczne i sprawdzone sposoby zapobiegania wyczerpaniu fizycznemu i psychicznemu. Radzi, jak regenerować siły oraz jak nie tracić zapału i motywacji do pracy z uczniami.

  • 15,50 zł

   więcej
  • Awans zawodowy nauczyciela wychowania fizycznego
  • Awans zawodowy nauczyciela...

   Książka zawiera wyjaśnienia, sugestie i podpowiedzi, w jaki sposób podejść od strony prakseologicznej i praktycznej do realizacji skomplikowanej pedagogicznie procedury awansu zawodowego nauczycieli wychowania fizycznego. Awans zawodowy...

  • 29,30 zł

   więcej
  • Proces nauczania pływania delfinem w przekazie słownym
  • Proces nauczania pływania...

   Praca przygotowana została szczególnie dla studentów kierunku wychowania fizycznego jako uzupełnienie wiedzy teoretycznej na temat techniki pływania delfinem. Książka stanowi pomoc dydaktyczną podczas nabywania umiejętności opisu ruchu...

  • 11,00 zł

   więcej
  • Propozycja poziomów wymagań z wiadomości i umiejętności oraz kryteria ocen
  • Propozycja poziomów wymagań z...

   W zreformowanej szkole ponadgimnazjalnej nauczyciel jest zobowiązany do pracy zgodnie z podstawą programową, którą powinien rozwinąć i uzupełnić poprzez przyjęte poziomy wymagań i kryteria ocen. Autorki przedstawiają swoją propozycję dla...

  • 9,30 zł

   więcej
  • Przewodnik dla nauczyciela wychowania fizycznego drugiego etapu edukacyjnego
  • Przewodnik dla nauczyciela...

   Przewodnik zawiera propozycje rocznych planów kierunkowych (tzw. rozkładów materiału) zajęć obowiązkowych dla poszczególnych klas, przykładowe konspekty lekcji, zestawy ćwiczeń oraz uproszczone opisy mniej popularnych gier tj: unihokej,...

  • 15,40 zł

   więcej
  • Metodyka nauczania techniki w koszykówce
  • Metodyka nauczania techniki w...

   Gry sportowe, a wśród nich koszykówka należą do dyscyplin, które chętnie uprawia młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych. Intencją autora podręcznika jest pomoc instruktorom i nauczycielom w nauczaniu i szkoleniu...

  • 34,10 zł

   więcej
  • Leksykon wychowania fizycznego i sportu szkolnego
  • Leksykon wychowania fizycznego i...

   Leksykon jest próbą ukazania bogatej i różnorodnej problematyki wychowania fizycznego i sportu szkolnego w ujęciu hasłowym. Obejmuje podstawowe pojęcia z metodyki oraz teorii wychowania fizycznego i sportu, a także innych dziedzin wiedzy...

  • 45,20 zł

   więcej

jest pusty

Aktualnie brak promocji