JĘZYKI OBCE

  • Sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego
  • Sprawdzanie umiejętności w nauce...

   Co o sprawdzaniu umiejętności językowych musi dziś wiedzieć nauczyciel? Jak prowadzić ćwiczenia kontrolne w klasie? Jak sprawdzać wiedzę i umiejętności ucznia na bieżąco i pod koniec semestru, ustnie i pisemnie, w toku nieformalnych...

  • 47,30 zł

   więcej
  • Zanim wybierzesz podręcznik. Metody oceniania materiałów do nauki języków
  • Zanim wybierzesz podręcznik....

   Jest to praktyczny poradnik dla tych nauczycieli języków obcych, którzy stoją przed problemem wyboru podręcznika, ponieważ: rozpoczynają naukę w nowych, dotychczas nie znanych sobie klasach; chcą zmienić podręcznik; uczą języka dla celów...

  • 14,70 zł

   więcej
  • Motywacyjna rola dramy w glottodydaktyce
  • Motywacyjna rola dramy w...

   „Motywacyjna rola dramy w glottodydaktyce” to próba nowego spojrzenia na proces uczenia się języka angielskiego perspektywy psychopedagogicznej, a także inną analizę motywacji wewnętrznej, która jest przedmiotem wielu publikacji czysto...

  • 24,80 zł

   więcej
  • Metoda projektów w nauczaniu języków obcych
  • Metoda projektów w nauczaniu...

   Bardzo istotne jest zwrócenie przez autorkę uwagi na to, że przestrzeń uczenia się powinna być tak ukształtowana, aby mogła odpowiadać rzeczywistości. Funkcja komunikatywna języka […] jawi się szczególnie wyraźnie, gdy staramy się opanować...

  • 20,00 zł

   więcej
  • O autonomii w przyswajaniu języka obcego. Uczyć się czy być nauczanym?
  • O autonomii w przyswajaniu...

   Praca zawiera pierwsze całościowe i nowatorskie ujęcie problemów nabywania kompetencji językowych. Ta książka pomoże Ci: * szybciej i łatwiej podwyższyć poziom zaawansowania językowego uczących...

  • 36,80 zł

   więcej
  • Nauka czytania w języku obcym w okresie wczesnoszkolnym. Teoria i praktyka
  • Nauka czytania w języku obcym w...

   Praca wybiega poza obszar ściśle glottodydaktyczny, odnosi się do aspektów psychologicznych (rozwój poznawczy i językowy dziecka) i pedagogicznych (odniesienie do sytuacji uczenia ogólnego, środowiska domowego itp.), co czyni z niej...

  • 41,60 zł

   więcej

jest pusty


 • Cena: 0,00 zł

Aktualnie brak promocji