BUDOWNICTWO

  • BUDOWNICTWO OGÓLNE
  • BUDOWNICTWO OGÓLNE

   "Budownictwo ogólne. Podstawy projektowania i obliczania konstrukcji budynków" to monografia przeznaczona dla inżynierów i ekspertów w dyscyplinie budownictwo, a także studentów Wydziałów Budownictwa i Architektury. Jak...

  • 105,00 zł

   więcej
  • BUDOWNICTWO OGÓLNE Tom 1 Materiały i wyroby budowlane
  • BUDOWNICTWO OGÓLNE T.1

   Książka stanowi pierwszą część nowego 5-tomowego wydania monografii pt. BUDOWNICTWO OGÓLNE, w którym uwzględniono zmiany, jakie w ostatnich latach dokonały się w budownictwie. Poszczególne działy napisali specjaliści z wielu dziedzin...

  • 99,00 zł

   więcej
  • BUDOWNICTWO OGÓLNE Tom 2 Fizyka budowli
  • BUDOWNICTWO OGÓLNE T.2

   W książce wiadomości obejmują podstawy fizyki materiałów budowlanych, zagadnienia cieplno-wilgotnościowe przegród budowlanych, mikroklimat wnętrz, termoizolację budynków, ogrzewanie, wentylację i klimatyzację, światło w pomieszczeniach,...

  • 93,50 zł

   więcej
  • BUDOWNICTWO OGÓLNE Tom 3 Elementy budynków. Podstawy projektowania
  • BUDOWNICTWO OGÓLNE T.3

   W tej części opracowania z cyklu Budownictwo ogólne omówiono m.in. fundamenty, ściany, stropy, dachy, elementy komunikacji pionowej. Przedstawiono zasady architektonicznego i konstrukcyjnego projektowania budynków i ich elementów z różnych...

  • 99,00 zł

   więcej
  • BUDOWNICTWO OGÓLNE Tom 4 Konstrukcje budynków
  • BUDOWNICTWO OGÓLNE T.4

   W kolejnym tomie z cyklu Budownictwo ogólne przedstawiono różne rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe stosowane przy wznoszeniu obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej, biurowych itp. Zaprezentowano zarówno systemy jak i tradycyjne...

  • 99,00 zł

   więcej
  • BUDOWNICTWO OGÓLNE T.5
  • BUDOWNICTWO OGÓLNE T.5

   W książce w oparciu o Eurokod 3 i Eurokod 4 przedstawiono ogólne reguły projektowania konstrukcji stalowych i zespolonych stalowo-betonowych oraz zasad odnoszących się do ustrojów prętowych i blachownicowych stosowanych jako szkielety...

  • 99,00 zł

   więcej
  • TABLICE DO PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH
  • TABLICE DO PROJEKTOWANIA...

   W książce zamieszczono znowelizowane tablice obejmujące charakterystyki geometryczne i statyczne konstrukcyjnych wyrobów stalowych walcowanych, giętych i spawanych oraz wyrobów ze stopów aluminium, lin, łączników i materiałów...

  • 69,00 zł

   więcej
  • ELEMENTY KOMPOZYCJI URBANISTYCZNEJ
  • ELEMENTY KOMPOZYCJI URBANISTYCZNEJ

   Autor - znany i ceniony architekt i urbanista - przeprowadza w książce analizę najważniejszych elementów kompozycji urbanistycznej, uwzględniając zagadnienia percepcji i powstawania określonych wrażeń, a także zwraca uwagę na konieczność...

  • 49,00 zł

   więcej
  • ILUSTROWANY SŁOWNIK BUDOWLANY POLSKO-ANGIELSKO-NIEMIECKI
  • ILUSTROWANY SŁOWNIK BUDOWLANY...

   Książka zawiera zestaw najważniejszych haseł dotyczących wszystkich obszarów budownictwa. Podano je w trzech językach i zilustrowano poglądowymi rysunkami przybliżającymi odbiorcy zarówno ogólne pojęcia, jak i wyrażenia fachowe, w tym...

  • 62,00 zł

   więcej
  • FIZYKA CIEPLNA BUDOWLI W PRAKTYCE
  • FIZYKA CIEPLNA BUDOWLI W PRAKTYCE

   Część I książki (rozdziały 1–10) dotyczy procesów wymiany ciepła,  część II (rozdziały 11–14) obejmuje badania stanu zawilgocenia przegród i złączy budowlanych. Są w niej kolejno opisane:   ...

  • 69,90 zł

   więcej
  • RYSUNEK TECHNICZNY BUDOWLANY
  • RYSUNEK TECHNICZNY BUDOWLANY

   W książce zawarto wiedzę niezbędną do nauki rysunku na potrzeby budownictwa. Przedstawiono zarówno ogólne zasady wykonywania rysunków technicznych, jak i wiadomości specjalistyczne w zakresie rysunku urbanistycznego,...

  • 39,00 zł

   więcej

jest pusty


 • Cena: 0,00 zł

Aktualnie brak promocji