Nowe produkty

  • DOGOTERAPIA W PIGUŁCE
  • DOGOTERAPIA W PIGUŁCE

   „Dogoterapia w pigułce” to doskonały podręcznik dla przyszłego kynoterapeuty, który pragnie doskonalić warsztat pracy. Bogaty materiał źródłowy wykorzystany w pozycji prezentuje załączona bibliografia.

  • 22,90 zł

   więcej
  • DYDAKTYKA SZKOLNA DLA KANDYDATÓW NA NAUCZCIELI
  • DYDAKTYKA SZKOLNA DLA KANDYDATÓW...

   Dydaktyka to jedna z najważniejszych nauk pedagogicznych w procesie kształcenia kandydatów na nauczycieli. Przyszły nauczyciel w trakcie studiowania dydaktyki rozumianej jako teoria kształcenia (nauczania – uczenia się i wychowania)...

  • 30,00 zł

   więcej
  • ĆWICZENIA DO TERAPII AFAZJI z.5
  • ĆWICZENIA DO TERAPII AFAZJI z.5

   "Ćwiczenia do terapii afazji" to pomoc dla osób z zaburzeniami nadawania i odbioru mowy. Z proponowanego zestawu mogą korzystać wszyscy, którzy chcą budować i odbudowywać system językowy. Zeszyty przeznaczone są...

  • 16,00 zł

   więcej
  • ĆWICZENIA DO TERAPII AFAZJI z.6
  • ĆWICZENIA DO TERAPII AFAZJI z.6

   "Ćwiczenia do terapii afazji" to pomoc dla osób z zaburzeniami nadawania i odbioru mowy. Z proponowanego zestawu mogą korzystać wszyscy, którzy chcą budować i odbudowywać system językowy. Zeszyty przeznaczone są...

  • 16,00 zł

   więcej
  • ĆWICZENIA DO TERAPII AFAZJI z.1
  • ĆWICZENIA DO TERAPII AFAZJI z.1

   "Ćwiczenia do terapii afazji" to pomoc dla osób z zaburzeniami nadawania i odbioru mowy. Z proponowanego zestawu mogą korzystać wszyscy, którzy chcą budować i odbudowywać system językowy. Zeszyty przeznaczone są...

  • 16,00 zł

   więcej
  • ĆWICZENIA DO TERAPII AFAZJI z.2
  • ĆWICZENIA DO TERAPII AFAZJI z.2

   "Ćwiczenia do terapii afazji" to pomoc dla osób z zaburzeniami nadawania i odbioru mowy. Z proponowanego zestawu mogą korzystać wszyscy, którzy chcą budować i odbudowywać system językowy. Zeszyty przeznaczone są...

  • 16,00 zł

   więcej
  • ĆWICZENIA DO TERAPII AFAZJI z.3
  • ĆWICZENIA DO TERAPII AFAZJI z.3

   "Ćwiczenia do terapii afazji" to pomoc dla osób z zaburzeniami nadawania i odbioru mowy. Z proponowanego zestawu mogą korzystać wszyscy, którzy chcą budować i odbudowywać system językowy. Zeszyty przeznaczone są...

  • 16,00 zł

   więcej
  • ĆWICZENIA DO TERAPII AFAZJI z.4
  • ĆWICZENIA DO TERAPII AFAZJI z.4

   "Ćwiczenia do terapii afazji" to pomoc dla osób z zaburzeniami nadawania i odbioru mowy. Z proponowanego zestawu mogą korzystać wszyscy, którzy chcą budować i odbudowywać system językowy. Zeszyty przeznaczone są...

  • 16,00 zł

   więcej
  • OBLICZA FILOZOFII W NAUCE
  • OBLICZA FILOZOFII W NAUCE

   Filozofia w nauce to jedna z kluczowych idei Michała Hellera, która wyznacza specyfikę jego stylu uprawiania filozofii w ścisłym związku z nauką. Filozofia w nauce to również idea, która przyświeca od lat Jego dziełu - interdyscyplinarnym...

  • 89,90 zł

   więcej
  • LEKSYKON GERONTOLOGII
  • LEKSYKON GERONTOLOGII

   Leksykon obejmuje łącznie ponad 1 200 haseł rzeczowych, w zdecydowanej większości dotyczących kwestii medycznych, społecznych, ekonomicznych, pedagogicznych, psychologicznych i prawnych - współczesnej gerontologii oraz nauk i dyscyplin z...

  • 49,80 zł

   więcej
  • PRZEWODNIK DOBREGO UMIERANIA
  • PRZEWODNIK DOBREGO UMIERANIA

   Książka jest uniwersalnym poradnikiem kierowanym zarówno do tych, którzy odchodzą, jak i osób wspierających terminalnie chorych bliskich, mającym ułatwić przejście przez najtrudniejszy moment życia w spokoju i harmonii. Ten napisany ze...

  • 69,90 zł

   więcej
  • ZDROWIE CZŁOWIEKA I JEGO EDUKACJA GERONTOLOGICZNA
  • ZDROWIE CZŁOWIEKA I JEGO...

   Praca jest dość specyficzna. Z jednej strony dotyczy ona niezwykle ważnej i aktualnej dziś problematyki:: zdrowia i społecznych (zwłaszcza edukacyjnych) aspektów starości; z drugiej - między tymi zagadnieniami nie ma w pracy...

  • 29,40 zł

   więcej
  • MOŻESZ ODEJŚĆ, BO CIĘ KOCHAM
  • MOŻESZ ODEJŚĆ, BO CIĘ KOCHAM

   Śmierć wpisana jest w życie człowieka. Jednak jest jednym z najtrudniejszych doświadczeń, jakie na niego czekają. Jak poradzić sobie ze śmiercią bliskich osób?

  • 39,90 zł

   więcej
  • MAŁA KSIĄŻKA O ŚMIERCI
  • MAŁA KSIĄŻKA O ŚMIERCI

   Mała książka o śmierci to bardzo poważne i... niepoważne rozmyślania o śmierci. Jak wygląda martwy człowiek? Co się z nami dzieje po śmierci? Czy idziemy do nieba? A może człowiek po śmierci zamienia się w szkielet, który straszy dzieci...

  • 24,90 zł

   więcej
  • DOGOTERAPIA
  • DOGOTERAPIA

   Pies domowy – jako naturalny towarzysz człowieka – może pomagać w leczeniu różnych zaburzeń i towarzyszyć w nieszczęściu. Pies-terapeuta może być wsparciem w leczeniu tych zaburzeń, w których elementem obrazu klinicznego jest...

  • 29,00 zł

   więcej
  • SZKOŁA UCZENIA SIĘ
  • SZKOŁA UCZENIA SIĘ

   Szkoła stoi na progu istotnych zmian, których głównym powodem są m.in. nowe oczekiwania uczniów sygnalizujących potrzebę zrozumienia celowości podejmowanych działań, szacunku dla ich autonomii i traktowania jak partnerów w pracy nad ich...

  • 59,00 zł

   więcej
  • FRAGMENTY
  • FRAGMENTY

   Wznowienie klasycznego zbioru esejów jednego z najoryginalniejszych i najwybitniejszych humanistów naszego czasu. Wiesław Juszczak we "Fragmentach" pochyla się nad kondycją sztuki oraz nad procesami, które eksponują nierozerwalną więź...

  • 34,90 zł

   więcej
  • ORIENTACJA PRZESTRZENNA I PORUSZANIE SIĘ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NARZĄDU WZROKU
  • ORIENTACJA PRZESTRZENNA I...

   Książka "  Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób z niepełnosprawnością narządu wzroku" podejmuje problematykę wspierania osób niewidzących i słabo widzących.[.....]

  • 24,00 zł

   więcej
  • JAK CZYTAĆ NOWOCZESNE BUDYNKI
  • JAK CZYTAĆ NOWOCZESNE BUDYNKI

   Ta podręczna książka jest niezastąpionym kieszonkowym przewodnikiem pomagającym zrozumieć architekturę epoki nowoczesnej. Pokazuje, jak historia nowoczesności zapisana jest w cegłach, betonie, stali i szkle oraz w jaki sposób nowoczesne...

  • 39,00 zł

   więcej
  • INFRASTRUKTURA TRANSPORTU
  • INFRASTRUKTURA TRANSPORTU

   Uniwersalna, kompleksowa i aktualna publikacja dotycząca problemów infrastruktury transportowej w Polsce i Unii Europejskiej, której autorami są wybitne postaci świata nauki.

  • 69,00 zł

   więcej

jest pusty

Aktualnie brak promocji