MIĘDZY NAMI Scenariusze zajęć wychowawczych i świetlicowych dla uczniów szkoły podstawowej

  • Data wydania: 2004
  • Autor: Jolanta Bąk, Elżbieta Wiewióra-Pyka
  • Wymiary: 155x230
  • Wydawnictwo Rubikon
  • Stron: 120
  • Oprawa: miękka
  • ISBN: 83-88725-82-3


27,00 zł brutto

Najlepszą nauką jest zabawa. Malowanie, rysowanie, śpiewanie piosenek, odgrywanie scenek – to bardzo dobre metody pracy z dziećmi w szkole podstawowej. Uczniowie lepiej zapamiętują treści właśnie dzięki aktywności, działaniu. Zaproponowane przykłady lekcji wychowawczych uwzględniających ciekawe formy i metody wyzwalają u dzieci emocje, przeżycia, wyzwalają napięcia. Fragmenty baśni, opowiadań i bajek stanowią bazę do kreowania zamierzonych sytuacji wychowawczych. Wspólne ich rozwiązanie uczy dzieci krytycznego myślenia, odkrywania tego co jest ważne, pożądane, cenne, wartościowe. Dziecko bawiąc się wyraża swoje emocje, przeżycia, rozładowuje napięcia. Uczniowie chętnie biorą udział w zajęciach, w których „coś się dzieje”, coś mogą zrobić. Lepiej zapamiętują treści właśnie dzięki aktywności, działaniu, a nie suchemu udzielaniu wskazówek czy upomnień przez dorosłych. Nauczyciel na marginesie owego „dziania się” komentuje, dopowiada, pomaga dzieciom „wejrzeć w siebie”, przez co poszerzają one krąg swoich doświadczeń i wiedzę.

Spis treści (wybór):
• Wśród rówieśników.
• Koleżeństwo i przyjaźń.
• Życiowy optymizm.
• Wytrwałość jako postawa w dążeniu do celu.
• Wytrwałość jako umiejętność pokonywania trudności.
• Wytrwałość i jej cecha – uwaga.
• Wytrwałość. Powodzenie wymaga wysiłku.
• Jak odnosić się do innych?
• Dobre wychowanie.
• Życzliwość.
• Autorytety w życiu człowieka.
• Życiowe cele.

jest pusty

Aktualnie brak promocji