DIAGNOZA ROZWOJU UCZNIA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM. KARTY PRACY

  • Autor: Alicja Tanajewska, Renata Naprawa
  • Data wydania: 2014
  • ISBN: 978-83-7134-730-6
  • Oprawa: teczka 91 kart w bloku do wyrywania
  • Stron: 16
  • Wydawnictwo Harmonia
  • Wymiary: A4


38,00 zł brutto

Jest to jedna z trzech publikacji, które tworzą komplet materiałów potrzebnych do przeprowadzenia diagnozy rozwoju ucznia z niepeł­nosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. W teczce znajdują się karty pracy przeznaczone dla uczniów oraz instrukcja i tabela z punktacją dla przeprowadzającego diagnozę: nauczyciela, terapeuty, oligofrenopedagoga.

 

Tematyka kart pracy jest zgodna z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej z zakresu kompetencji i oczekiwanych osiągnięć uczniów.


Niniejsza publikacja umożliwi:

 

- dokonanie diagnozy rozwoju społeczno-emocjonalnego oraz po­znawczego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stop­niu umiarkowanym;

 

- określenie stopnia opanowania danej umiejętności z zakresu: obsługiwania samego siebie, uspołecznienia oraz umiejętności szkolnych;

 

- ułatwi przekazanie rodzicom informacji o stopniu opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności wynikających z realizacji podstawy programowej.

 

Karty pracy zostały opracowane zgodnie z funkcjonującym obec­nie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 803).

 

W komplecie oprócz tej książki znajdują się także poniższe publikacje:

 

R. Naprawa, A. Tanajewska, Diagnoza rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Arkusz monitoringu rozwoju ucznia;

 

R. Naprawa, A. Tanajewska, Diagnoza rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.


jest pusty


  • Cena: 0,00 zł

Aktualnie brak promocji